17:34 uur 16-09-2021

Wereldwijde studie van Egon Zehnder onthult dat CEO’s zelfbewuster zijn, maar relationeler en adaptiever moeten worden

Onderzoek onder bijna 1.000 CEO’s wereldwijd onthult dat recente sociale en economische uitdagingen hebben geleid tot ongekende niveaus van zelfreflectie en ontwikkeling, en tot veranderde perspectieven ten aanzien van CEO’s en de rol van leiderschap

ZÜRICH–(BUSINESS WIRE)– Egon Zehnder, ‘s werelds meest vooraanstaande adviesbureau op het gebied van leiderschap, heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek waarbij 972 CEO’s over de hele wereld werden ondervraagd. In de studie werd bepaald hoe de rollen en verwachtingen van CEO’s aan het evolueren zijn als gevolg van belangrijke wereldwijde uitdagingen en opkomende trends. Het onderzoek bracht aan het licht dat zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling een van de topprioriteiten van CEO’s zijn geworden naarmate ze zich steeds bewuster worden van het feit dat de sleutel tot welvaart het verbeteren van de menselijke kant van hun leiderschap is.

Terwijl de toenemende eisen voor gelijkheid op de werkplek en de nieuwe druk rond hybride werk de bedrijfscultuur dramatisch blijven beïnvloeden, evalueren CEO’s wereldwijd hun rol, hoe ze omgaan met hun team en hoe ze hun organisatie – en zichzelf – verantwoordelijk houden voor het gereed maken voor de toekomst van hun bedrijf. Tegenwoordig beschouwen CEO’s het prioriteren van hun eigen ontwikkeling en het aanboren van de intrinsieke energiebronnen van de mensen in hun organisatie als cruciaal voor het omgaan met een complexe zakelijke omgeving.

De belangrijkste bevindingen zijn onder meer:

  • 90% van de CEO’s geeft aan dat ze zich centraler zijn gaan opstellen te midden van almaar luidere, meer diverse en uiteenlopende stemmen. Gevraagd naar de impact van recente omstandigheden op hun organisatie, wezen de meeste CEO’s op versnelde besluitvorming en verandering, en grotere economische onzekerheid. Deze verschuivingen hebben te maken met de complexiteit en snelle evolutie die het bedrijfsleven aan het hervormen zijn – en met het feit dat CEO’s verantwoording moeten afleggen aan meer belanghebbenden en worden afgerekend aan de hand van nieuwe manieren die aan het ontstaan zijn.
  • 83% van de leiders vindt het essentieel om na te denken over hun eigen leiderschapsstijl – een stijging van 66% ten opzichte van het onderzoek van 2018, The CEO: A Personal Reflection. CEO’s zijn bezig met de vergroting van hun vermogen om adaptief, relationeel en zelfbewust te zijn. Ze zetten zich in om te luisteren naar verschillende perspectieven en zoeken steeds vaker feedback vanuit nieuwe invalshoeken – waaronder teamleden, voorzitters, mentoren, consultants en andere CEO’s. Bovendien is de waarschijnlijkheid dat vrouwelijke CEO’s feedback uit de meest diverse bronnen verzamelen groter – en zijn ze meer geneigd dan mannelijke tegenhangers om advies in te winnen bij collega-CEO’s, mentoren en familieleden.
  • 78% van de CEO’s is het er volledig mee eens dat ze hun zelftransformatie moeten voortzetten – drie keer zoveel ten opzichte van 2018. CEO’s zijn het ook sterk eens over het belang van het ‘dubbele traject,’ een pad dat zal zorgen voor optimale verandering doordat leiders hun persoonlijke ontwikkeling en de groei van hun organisatie zien als een onderling verbonden traject. Onze meest opvallende bevinding is de bijna unanieme overeenstemming tussen duizend leiders: “Als CEO heb ik de capaciteit nodig om zowel mezelf als mijn organisatie te transformeren.”
  • Tweederde van de CEO’s meldt dat de ultieme maatstaven die hun beslissingen sturen consistent zijn gebleven, ondanks nieuwe sociale en economische bedrijfsverwachtingen waarvoor ze hun steun uitspreken. Gezien dit conflict is het niet duidelijk of CEO’s een direct pad hebben om hun ambities waar te maken, met traditionele financiële statistieken als de dominante beslissingsfactor voor de meeste CEO’s.
  • Uit een analyse van open antwoorden blijkt dat bijna 500 CEO’s, meer dan de helft van alle respondenten, relationele capaciteiten als een belangrijke blinde vlek zien. Specifiek geeft minder dan de helft van de CEO’s (44%) aan het gevoel te hebben volledig op één lijn te zijn met hun team, en nog minder met hun directie – wat wijst op verhoogde spanningsniveaus en een grotere behoefte aan samenwerking.

“CEO’s erkennen dat de ongekende zakelijke complexiteit van vandaag de dag een aanzienlijke verandering in leiderschap vereist – en die verandering moet beginnen door naar binnen te kijken met nieuwe niveaus van zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling. Dit is geen gemakzuchtig navelstaren; het is wat onze teams, organisaties en belanghebbenden van onze CEO’s verwachten,” aldus Jill Ader, wereldwijd voorzitter van Egon Zehnder. “Nu meer dan ooit moet een traditionele handelsgeest in evenwicht zijn met empathie en compassie om de emotionele betrokkenheid van hun teams en organisaties te winnen, met zakelijke complexiteit om te gaan en een productieve, inspirerende werkplek op te bouwen.”

Handelen in deze complexe omgevingen vraagt van CEO’s dat ze hun persoonlijke capaciteit om adaptief, relationeel en zelfbewust te zijn vergroten, benadrukten Kati Najipoor-Schuette en Dick Patton, die samen leidinggaven aan de CEO-adviesgroep van Egon Zehnder en co-auteurs waren van deze studie. Vooral tegenwoordig moeten deze capaciteiten steeds meer in evenwicht worden gebracht met traditionele leiderschapssterkten, strategische planning en een meedogenloze prestatiegerichtheid. Om deze vaardigheden onder de knie te krijgen, moeten leiders hun luistercapaciteit vergroten, vertrouwen in een breder netwerk van belanghebbenden en authentieker communiceren dan ooit tevoren.

Als gevolg van het aanscherpen van deze vaardigheden en het aannemen van een mensgerichtere benadering ten aanzien van leiderschap, zullen CEO’s de veerkracht, het leiderschap en het aanpassingsvermogen van zichzelf – en hun organisaties – ontwikkelen.

Ga voor meer informatie over de CEO-studie van Egon Zehnder, waarbij 972 CEO’s wereldwijd werden ondervraagd, naar www.egonzehnder.com/it-starts-with-the-CEO.

Over Egon Zehnder

Egon Zehnder is ‘s werelds meest vooraanstaande adviesbureau voor leiderschap en inspireert leiders om complexe vragen aan te pakken met menselijke antwoorden. Met meer dan 55 jaar ervaring in het adviseren van klanten over het leiderschap van managers, weten we dat de selectie van een CEO het middelpunt van een proces is, niet het einde. Daarom werken we samen met onze klanten om een uitgebreide en effectieve transitie, opvolging, ontwikkeling en onboarding-ondersteuning voor CEO’s te bieden. We helpen organisaties tot de kern van hun leiderschapsuitdagingen te komen en bieden eerlijke feedback en inzichten om leiders te helpen hun ware wezen en doel te realiseren. Onze 525 consultants in 63 kantoren en 37 landen zijn voormalige industriële en functionele leiders die naadloos samenwerken in verschillende geografische gebieden, sectoren en functies om de volledige kracht van het bedrijf aan elke klant te leveren, elke keer weer. Wij zijn van mening dat we samen mensen, organisaties en de wereld kunnen transformeren door middel van leiderschap.

Ga voor meer informatie naar www.egonzehnder.com en volg ons op LinkedIn en Twitter.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Stacy Drumtra, Chicago, Global Marketing Co-Lead

stacy.drumtra@egonzehnder.com | T: +1 312 805 6736

Martin Klusmann, Berlin, Global Marketing Co-Lead

martin.klusmann@egonzehnder.com | T: +49 1702360101

Check out our twitter: @NewsNovumpr