23:27 uur 05-03-2021

Everbridge bekroond met revolutionair nieuw openbaar waarschuwingsoctrooi voor technologie die de selectie van de optimale communicatiekanalen automatiseert om de breedste, hypergerichte populaties zo snel mogelijk te bereiken tijdens een crisis

Baanbrekende innovatie combineert de snelheid van Cell Broadcast met de precisie, filtering, controle en historische mogelijkheden van locatiegebaseerde sms om automatisch en dynamisch over te schakelen naar de juiste communicatiemethode om de juiste ontvangers te bereiken voor de juiste use case, op landschaal

BURLINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)– Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), de wereldleider in critical event management (CEM), heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf een revolutionair nieuw patent heeft ontvangen met betrekking tot zijn Public Warning-systeem van wereldklasse. Het patent heeft betrekking op technologie die is gericht op hybride systemen voor populatiewaarschuwingen en het intelligent verzenden van berichten in openbare mobiele netwerken.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20210305005600/nl/

Everbridge Awarded Revolutionary New Public Warning Patent (Photo: Business Wire)

Everbridge Awarded Revolutionary New Public Warning Patent (Photo: Business Wire)

Everbridge is de eerste aanbieder van populatiewaarschuwingen die de gehele bevolking van 11 landen in Europa, Azië, Oceanië, het Midden-Oosten, Afrika en Amerika bedient, en ondersteunt vijf landen van de Europese Unie (EU) in combinatie met het EU-mandaat dat de lidstaten verplicht tot juni 2022 te beschikken over een alarmeringssysteem voor de hele bevolking. In overeenstemming met de AVG verzamelt en bewaart Everbridge Public Warning geen uit persoonlijk identificeerbare informatie (PII) bestaande data.

Het nieuwe patent getiteld ‘Intelligent Messaging-Channel Selection and Related Features For Alert Systems‘ omvat functionaliteit rond het efficiënt en geoptimaliseerd verzenden van massameldingen naar het publiek, en de automatische selectie van te gebruiken kanalen, om ervoor te zorgen dat noodmeldingen zo snel mogelijk naar zoveel mogelijk hypergerichte populaties worden verzonden, of het nu gaat om inwoners of reizigers, waarbij niemand wordt achtergelaten tijdens een crisis.

“Door de strategische combinatie van toonaangevende technologieën in de industrie, hebben we beschikking gekregen over intellectueel eigendom dat anders niet mogelijk zou zijn geweest,” aldus Imad Mouline, Chief Technology Officer bij Everbridge, verwijzend naar de overname van UMS in 2018 en de overname van one2many in 2020 door Everbridge. “Dit octrooi vormt een belangrijk onderdeel van onze strategie om de volgende generatie openbare waarschuwingstechnologie te blijven aanbieden. Everbridge stelt overheden en hele landen in staat om één enkel platform te gebruiken om te communiceren tijdens alle fasen van een crisis, en met alle belanghebbenden, door gebruik te maken van automatisering die ervoor zorgt dat de juiste communicatiekanalen worden gebruikt voor de juiste doeleinden, zodat niemand achterblijft in geval van nood.”

Bij het uitvoeren van grootschalige populatiemeldingen hebben sommige kanalen een beter bereik, maar kunnen ze langzamer zijn, waardoor er meer tijd nodig is om alle meldingen af te leveren. Andere kanalen bereiken misschien een kleiner percentage van de bevolking, maar kunnen een waarschuwing extreem snel verspreiden. De methodologie beschreven in het nieuwe Everbridge-octrooi zal automatisch een beslissing nemen over welk verspreidingskanaal te gebruiken, op basis van de individuele use case, de real-time status van de communicatienetwerken en de verschillende demografische en technische kenmerken van de beoogde ontvangers. Het Everbridge Public Warning-platform zal selecteren of sms of Cell Broadcast moet worden gebruikt, of wanneer een hybride model van elk moet worden ingezet, om het juiste segment van de bevolking in het juiste gebied en op het juiste moment te bereiken.

Het octrooi beschrijft ook schattingsalgoritmen om de tijd te berekenen die nodig is om alle berichten te verzenden met de verschillende kanalen die beschikbaar zijn in het systeem (op basis van verspreidingskanaaltechnologie, , welke generatie van mobiel netwerk wordt gebruikt en congestiemetingen).

In sommige gevallen zal een systeem gebaseerd op de methodologie in dit octrooi bijvoorbeeld berichten gaan verzenden op één verspreidingskanaal, en later automatisch overschakelen naar andere kanalen voor het ‘hele gebied’ of naar ‘bepaalde mobiele zendmasten’ in een gebied om het bereik te maximaliseren.

“Als u op de hoogte bent van naderend noodweer,” stelde Morten Seliussen, Senior Director Engineering bij Everbridge, “Wordt het noodzakelijk om noodwaarschuwingen en -meldingen op te stellen op basis van waar mensen wonen of werken, in plaats van waar ze zich nu bevinden. Evenzo, als u een vermiste persoon of een virushotspot heeft, is de locatie waar mensen zich nu bevinden niet altijd zo belangrijk als waar ze waren op het moment van een bepaalde gebeurtenis, of wie door een gebied is gegaan waar de impact was. Met deze innovatie kunnen we terug in de tijd gaan met behulp van zeer unieke onderliggende technologieën en technieken om de meest effectieve en gerichte massamelding aan de meest relevante populatie te leveren.”

Everbridge zet zijn marktleidende innovatie op het gebied van technologieën voor populatiewaarschuwingen voort en ontving onlangs ook een nieuw patent voor end-to-end multimedia-waarschuwingsmogelijkheden voor populaties, een onderstreping van de noodzaak van het leveren van waarschuwingen via een combinatie van 5G, cell broadcast en multimedia.

Lokale, provinciale en nationale overheden over de hele wereld zetten het Everbridge-platform meer in dan welke andere oplossing ook, waardoor meer dan 700 miljoen mensen in meer dan 200 landen kunnen worden bereikt. Everbridge is de eerste aanbieder van populatiewaarschuwingen die vijf landen van de Europese Unie (EU) ondersteunt in combinatie met het EU-mandaat dat lidstaten verplicht om tot juni 2022 te beschikken over een alarmeringssysteem voor de hele bevolking. Everbridge ondersteunt populatiebrede alarmering in landen in Europa, Azië, Oceanië, het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika, waaronder Australië, Griekenland, IJsland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Peru, Singapore en Zweden. De populatiewaarschuwingsmogelijkheden van Everbridge ondersteunen ook enkele van de meest dichtbevolkte staten in Noord-Amerika, waaronder Florida, New York en Californië, evenals meer dan 3.700 gemeenten, provincies en steden binnen 49 van de 50 Verenigde Staten, in alle provincies van Canada en in heel Europa en Azië, inclusief implementaties in meerdere dichtbevolkte staten in India.

Over Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) is een wereldwijd softwarebedrijf dat bedrijfssoftwaretoepassingen levert die de operationele reactie van organisaties op kritieke gebeurtenissen automatiseren en versnellen om mensen veilig te houden en bedrijven te laten draaien (Keep People Safe and Businesses Running™). Tijdens bedreigingen voor de openbare veiligheid, zoals situaties rond actieve schutters, terroristische aanslagen of zware weersomstandigheden, evenals kritieke bedrijfsgebeurtenissen zoals IT-storingen, cyberaanvallen of andere incidenten zoals productterugroepacties of onderbrekingen van de toeleveringsketen, vertrouwen meer dan 5.600 wereldwijde klanten op het Critical Event Management Platform van het bedrijf om snel en betrouwbaar informatie over bedreigingen te verzamelen en te beoordelen, risicolopers en hulpverleners die kunnen helpen te lokaliseren, de uitvoering van vooraf gedefinieerde communicatieprocessen te automatiseren door de veilige levering aan meer dan 100 verschillende communicatieapparaten, en de voortgang te volgen bij het uitvoeren van reactieplannen. Everbridge bedient 8 van de 10 grootste Amerikaanse steden, 9 van de 10 grootste in de VS gevestigde investeringsbanken, 47 van de 50 drukste Noord-Amerikaanse luchthavens, 9 van de 10 grootste wereldwijde adviesbureaus, 8 van de 10 grootste wereldwijde autofabrikanten, 9 van de 10 grootste in de VS gevestigde zorgverleners en 7 van de 10 grootste technologiebedrijven ter wereld. Everbridge is gevestigd in Boston met extra kantoren in 20 steden rond de wereld. Ga voor meer informatie naar www.everbridge.com

Opmerking betreffende uitspraken met betrekking tot de toekomst

Dit persbericht bevat ‘uitspraken met betrekking tot de toekomst’ in de zin van de ‘veilige haven’-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, inclusief maar niet beperkt tot, uitspraken met betrekking tot de verwachte kansen en trends voor groei in onze kritische communicatie- en bedrijfsveiligheidstoepassingen en onze algehele activiteiten, onze marktkansen, onze verwachtingen met betrekking tot de verkoop van onze producten, ons doel om marktleiderschap te behouden en de markten waarin we concurreren om klanten uit te breiden, en de verwachte impact op financiële resultaten. Deze uitspraken met betrekking tot de toekomst worden gedaan op de datum van dit persbericht en waren gebaseerd op de huidige verwachtingen, schattingen, voorspellingen en projecties, evenals de overtuigingen en veronderstellingen van het management. Woorden als ‘verwachten,’ ‘anticiperen,’ ‘moeten,’ ‘geloven,’ ‘doel,’ ‘projecteren,’ “doelstellingen,’ ‘schatten,’ ‘potentieel,’ ‘voorspellen,’ ‘kunnen,’ ‘zullen,’ ‘konden,’ ‘van plan zijn,’ variaties van deze termen of het negatieve equivalent van deze termen en soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om deze uitspraken met betrekking tot de toekomst te identificeren. Uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn onderhevig aan een aantal risico’s en onzekerheden, waarvan vele factoren of omstandigheden omvatten die buiten onze controle liggen. Onze werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van die vermeld of geïmpliceerd worden in uitspraken met betrekking tot de toekomst vanwege een aantal factoren, waaronder maar niet beperkt tot: het vermogen van onze producten en diensten om te presteren zoals bedoeld en om te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten; ons vermogen om bedrijven en activa die we kunnen overnemen met succes te integreren; ons vermogen om nieuwe klanten aan te trekken en de verkoop aan bestaande klanten te behouden en te verhogen; ons vermogen om de verkoop van onze Mass Notification-toepassing te verhogen en/of ons vermogen om de verkoop van onze andere toepassingen te verhogen; ontwikkelingen in de markt voor gerichte en contextueel relevante kritische communicatie of de daarbij behorende regelgevingsomgeving; onze schattingen van marktkansen en prognoses van marktgroei kunnen onnauwkeurig blijken te zijn; we zijn historisch gezien niet consistent winstgevend geweest en zullen in de toekomst mogelijk geen winstgevendheid behalen of behouden; de lange en onvoorspelbare verkoopcycli voor nieuwe klanten; de aard van ons bedrijf stelt ons bloot aan inherente aansprakelijkheidsrisico’s; ons vermogen om gekwalificeerd personeel aan te trekken, te integreren en te behouden; ons vermogen om succesvolle relaties te onderhouden met onze channelpartners en technologiepartners; ons vermogen om onze groei effectief te beheren; ons vermogen om te reageren op concurrentiedruk; mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot privacy en beveiliging van persoonlijk identificeerbare informatie; ons vermogen om onze intellectuele eigendomsrechten te beschermen, en de andere risico’s beschreven in onze risicofactoren die worden besproken in de deponeringen bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (‘SEC’), inclusief maar niet beperkt tot ons jaarverslag op Formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2020, ingediend bij de SEC op 26 februari 2021. De uitspraken met betrekking tot de toekomst in dit persbericht geven onze standpunten weer op de datum waarop ze worden gedaan. Wij zijn niet van plan om en verplichten ons niet tot het bijwerken of herzien van uitspraken met betrekking tot de toekomst, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Deze uitspraken met betrekking tot de toekomst dienen niet te worden gezien alsof het gaat om onze standpunten vanaf een datum na de datum van dit persbericht.

Alle namen van Everbridge-producten zijn gedeponeerde handelsmerken van Everbridge, Inc. in de VS en in andere landen. Alle overige genoemde product- en bedrijfsnamen zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersonen Everbridge:
Jeff Young

Mediarelaties

jeff.young@everbridge.com
781-859-4116

Joshua Young

Beleggersrelaties

joshua.young@everbridge.com
781-236-3695

Check out our twitter: @NewsNovumpr