07:00 uur 10-12-2020

Aegon Capital Markets Day: toonaangevend in beleggingen, inkomensbescherming en pensioenoplossingen

DEN HAAG, Nederland–(BUSINESS WIRE)– Op Capital Markets Day licht Aegon CEO Lard Friese vandaag de nieuwe strategie en financiële doelstellingen toe voor de periode 2021-2023.

Financiële doelstellingen 2021-2023

 • Verlagen bruto schuldpositie tot een niveau tussen EUR 5,0 en 5,5 miljard
 • Implementeren kostenbesparingsprogramma van EUR 400 miljoen
 • Realiseren cumulatieve vrije kasstromen van EUR 1,4 tot 1,6 miljard
 • Groei dividend tot ongeveer EUR 0,25 per aandeel over 2023

Samen met CFO Matt Rider, Chief Transformation Officer Duncan Russell en Chief Risk Officer Allegra van Hövell – Patrizi licht CEO Lard Friese de voorgenomen transformatie van Aegon toe. Verder bespreken zij de maatregelen waarmee de onderneming wordt versterkt en lichten zij toe hoe hiermee waarde wordt gecreëerd voor klanten en aandeelhouders van Aegon.

“We nemen ingrijpende maatregelen om Aegon te transformeren, zodat onze prestaties verbeteren en waarde wordt gecreëerd voor onze klanten en aandeelhouders”, aldus Lard Friese, CEO van Aegon. “Onze strategische focus wordt gericht op een aantal geselecteerde kern- en groeimarkten. Binnen deze markten hebben wij keuzes gemaakt, die ons in staat stellen alle aandacht te richten op die terreinen waarop wij denken dat Aegon goed is gepositioneerd om waarde te creëren. We hebben een ambitieus plan ontwikkeld met gedetailleerde initiatieven, die zijn ontworpen om de operationele prestaties van onze activiteiten te verbeteren door kosten te besparen, marges te verhogen en winstgevend te groeien.”

“Ons kapitaalbeleid wordt vereenvoudigd, en wij blijven onze balans versterken, onder meer door verdere verlaging van onze schuldpositie. In aanvulling daarop nemen we proactief maatregelen om ons risicoprofiel te verbeteren en de volatiliteit van onze kapitaalratio’s te verminderen. We bouwen aan een bedrijfscultuur die is gericht op het leveren van topprestaties, investeren in talentontwikkeling en focussen ons erop om te leveren wat we beloven. We zijn van plan om voort te bouwen op onze sterke fundamenten: onze merken, onze 29 miljoen klanten en onze ruime expertise bij het ontwikkelingen van productoplossingen, het beheer van vermogen, en het opbouwen van distributienetwerken. We zijn positief gestemd over de kansen die we hebben om onze klanten nog beter te bereiken en in staat te stellen zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst.”

Kernpunten van Aegon’s nieuwe strategie:

 • Voortaan richten wij ons op drie kernmarkten (Verenigde Staten, Nederland en Verenigd Koninkrijk), drie groeimarkten (Spanje & Portugal, China, en Brazilië) en een wereldwijd opererende vermogensbeheerder. In kleine markten of in markten waar we een te beperkte schaal hebben of waar we een niche bedienen, zullen we ons kapitaal strikt beheren, waarbij we er naar neigen om deze markten te verlaten. De onlangs aangekondigde verkoop van onze activiteiten in Centraal- en Oost-Europa en van Stonebridge in het Verenigd Koninkrijk zijn goede voorbeelden van de stappen die we zetten om meer focus aan te brengen in onze activiteiten. In aanvulling daarop, hebben we besloten om de activiteiten in onze kernmarkten op te splitsen in zogenoemde Financial Assets en Strategic Assets, die elk specifieke vaardigheden vereisen en over uiteenlopende mogelijkheden beschikken om waarde te creëren. Financial Assets zijn bedrijfsonderdelen waar we geen nieuwe producten meer verkopen, en die kapitaalintensief zijn met een relatief laag rendement op kapitaal. Strategic Assets zijn activiteiten met meer potentieel om een aantrekkelijk rendement op kapitaal te realiseren, en waarmee we goed gepositioneerd zijn om te groeien. We zijn van plan in de loop van de tijd kapitaal uit Financial Assets vrij te maken, om dat kapitaal vervolgens te investeren in onze Strategic Assets en groeimarkten.
 • In de Verenigde Staten zijn diverse productgroepen aangemerkt als Financial Assets. Dit zijn variable annuities met sterke rente-gevoeligheid, separate individuele langdurige zorgproducten, en fixed annuities. Voor deze producten hebben we besloten om de verkoop stop te zetten. We onderzoeken de mogelijkheid om een dynamische hedging strategie in te voeren voor variable annuities met inkomens- en overlijdensrisico uitkeringen. Vervolgens zullen wij diverse mogelijkheden voor deze activiteiten onderzoeken. Ook zullen wij stappen zetten om de rentegevoeligheid van onze Amerikaanse activiteiten te verminderen door actief balansbeheer en andere managementmaatregelen.
 • Strategic Assets in de VS bestaan uit onze Workplace Solutions divisie en specifieke levensverzekerings- en beleggingsactiviteiten die deel uitmaken van onze Individual Solutions divisie. Binnen Individual Solutions zullen wij de mogelijkheden van de aan ons gelieerde distributiekanalen optimaal benutten om onze verkopen te vergroten, met als doel opnieuw een top-5 positie te bereiken in bepaalde kernmarkten voor individuele levensverzekeringen. Tevens blijven we bepaalde beleggingsfondsen aanbieden en individuele pensioenproducten, zoals variable annuities met een beperkte rente-gevoeligheid. Binnen Workplace Solutions zullen we onze toonaangevende positie op de pensioenmarkt voor kleine en middelgrote ondernemingen verder benutten. Ook zullen wij ons digitale platform verder moderniseren met als doel winstgevende groei.
 • In Nederland stoppen we met het aanbieden van collectieve pensioenen met een gegarandeerde uitkering en van individuele levensverzekeringen, met uitzondering van direct ingaande lijfrentes. Daarnaast adviseren wij werkgevers bij de transitie naar beschikbare premieregelingen. Wij kwalificeren onze portefeuilles van collectieve pensioenen met een gegarandeerde uitkering en van individuele levensverzekeringen als Financial Assets. We hebben maatregelen genomen om de volatiliteit van de Nederlandse Solvency II kapitaalratio te verminderen en we hebben een nieuw kapitaalbeleid ingevoerd waarmee het mogelijk wordt op kwartaalbasis dividend aan de Groep te betalen. We streven naar winstgevende groei bij het aanbieden van collectieve beschikbare premieregelingen en hypotheken, en willen onze leidende posities in deze segmenten behouden. De niche positie van onze bank Knab gaan we uitbreiden. Knab gaat dienen als een digitaal kanaal waar klanten terecht kunnen voor individuele pensioenoplossingen.
 • In het Verenigd Koninkrijk blijven we investeren in ons marktleidende platform om de digitale ervaring voor klanten, adviseurs en werkgevers verder te verbeteren. Wij zullen weer winstgevend gaan groeien, omdat we er naar streven om zowel bij de retail als bij de collectieve activiteiten onze marges te laten toenemen.
 • De pensioenplatformen in onze drie kernmarkten bieden goede mogelijkheden om onze vermogensbeheerdiensten aan te bieden waarmee we klanten in staat stellen aantrekkelijke beleggingsrendementen te realiseren. Ons vermogensbeheerbedrijf gaat een nieuw mondiaal operationeel platform implementeren, zodat synergiën maximaal kunnen worden benut en het vermogensbeheer voor derden kan groeien. Daarnaast streven we er naar het aandeel te laten groeien dat onze eigen beleggingsproposities innemen binnen het vermogen dat wij administreren en servicen.
 • We hebben een strikt en gedetailleerd operationeel plan ontwikkeld dat ons in staat moet stellen onze prestaties materieel te verbeteren. We gaan gedisciplineerder werken, binnen een raamwerk met heldere verantwoordelijkheden, en een verbeterde organisatorische structuur, zodat we onze ambitie kunnen waarmaken om Aegon te transformeren. We implementeren een programma dat de kosten in 2023 met EUR 400 miljoen omlaag moet brengen ten opzichte van het niveau in 2019. Dit komt neer op 13% van de relevante kostenbasis. Van deze EUR 400 miljoen wordt EUR 150 miljoen geherinvesteerd in groei. Bijkomende eenmalige investeringen zullen naar verwachting EUR 650 miljoen bedragen in de periode 2021-2023. Deze worden geboekt onder Overige lasten.
 • Gedurende onze transformatie zullen we ervoor zorgen dat we voldoende kapitaal aanhouden in onze bedrijfsonderdelen en in de Holding, zodat we al onze tijd en energie kunnen gebruiken voor het laten groeien van het rendement en van de uitkering van kapitaal aan onze aandeelhouders. Als onderdeel van een nieuw kapitaalbeleid zullen we sturen op een kapitaalpositie van onze bedrijfsonderdelen rond het operationeel niveau, en zorgen dat deze boven het minimumniveau blijft dat is vereist om dividend aan de Groep te kunnen betalen. Voor onze activiteiten in de Verenigde Staten bedraagt het operationele niveau van de RBC-ratio 400%. Voor onze belangrijkste verzekeringsentiteiten in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk bedraagt het operationele niveau van de Solvency II positie 150%. Het minimumniveau om dividend te kunnen uitkeren bedraagt voor de RBC-ratio 350% en voor de Solvency II ratio 135%. Het aan te houden kasniveau voor de Groep is vastgesteld op EUR 0,5 tot 1,5 miljard, en is beschikbaar om kosten van de holding, binnenkort te betalen dividenden en onvoorziene omstandigheden af te dekken. Om ons risicoprofiel te verlagen en onze balans te versterken, beogen wij een verlaging van onze bruto schuldpositie van EUR 6,6 miljard op 30 juni 2020 tot EUR 5,0 – 5,5 miljard in 2023.
 • Door onze prestaties te verbeteren en door een gedisciplineerder kapitaalbeleid verwachten we de kapitaalgeneratie te kunnen laten groeien in de periode 2021-2023. Dit zal zich vertalen in toenemende vrije kasstromen. Wij verwachten dat de totale vrije kasstromen cumulatief over de periode 2021-2023 zullen uitkomen tussen de EUR 1,4 – 1,6 miljard. Het dividendniveau zal naar verwachting groeien in lijn met de vrije kasstromen, terwijl we tegelijkertijd in staat worden gesteld om de geplande daling van de schuldpositie te realiseren en de geplande managementmaatregelen uit te voeren die het risicoprofiel van het bedrijf moeten verbeteren en verlagen. Het resultaat hiervan is dat we er naar streven om ons dividend per aandeel te laten groeien tot ongeveer EUR 0,25 over 2023, onvoorziene omstandigheden daargelaten. Indien de vrije kasstroom meer bedraagt dan nodig is voor deze dividenddoelstelling, dan zouden wij verwachten dit overschot terug te geven aan aandeelhouders – hoogstwaarschijnlijk via het inkopen van aandelen – tenzij wij besluiten te investeren in mogelijkheden die waarde creëren.

Lard Friese: “Vandaag hebben wij diverse belangrijke strategische keuzes aangekondigd om Aegon te transformeren en hebben wij de routekaart laten zien hoe wij onze doelstellingen zullen bereiken. We hebben een ervaren managementteam dat in staat is gebleken omvangrijke en cash-generende balansen aan te sturen en waarde te creëren voor aandeelhouders. Met steun van onze getalenteerde en toegewijde medewerkers hebben wij er vertrouwen in dat we alles in huis hebben om onze plannen succesvol uit te voeren. We zijn positief gestemd over de mogelijkheden die voor ons liggen en zijn vastbesloten deze transformatie tot een succes te maken.”

Informatie over Capital Markets Day

De presentaties van Capital Markets Day zijn vanaf 07:00 uur CET beschikbaar op www.aegon.com. De conferentie begint om 09:00 uur CET en wordt live uitgezonden via een link op deze zelfde website. Later op de dag zal een herhaling beschikbaar zijn.

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website.

Over Aegon

Aegon’s geschiedenis gaat meer dan 175 jaar terug – tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling mensen in staat te stellen zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst. Meer informatie op aegon.com.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’ als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico’s en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische en/of politieke omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:

– de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon’s vastrentende beleggingsportefeuilles;

– het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en

– het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de publieke sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de publieke sector.

 • veranderingen in de prestaties van Aegon’s beleggingsportefeuille en dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een of meer kredietbeoordelingsbureaus en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen en op Aegon’s liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van Aegon’s verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geboekte premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon’s verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, zoals bijvoorbeeld overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieen, die resulteren in significante verliezen en die Aegon’s bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon’s verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • Aegon’s verwachte resultaten zijn afhankelijk van complexe wiskundige modellen die gebruikt worden voor berekeningen ten aanzien van de financiële markten, het kortlevenrisico, het langlevenrisico, alsmede andere dynamische systemen die onderhevig zijn aan schokken en volatiliteit. Indien aannames of de modellen, ondanks alle controles om de accuraatheid te waarborgen, later onjuist blijken, is het mogelijk dat resultaten van verwachtingen afwijken;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico’s heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon’s bedrijfsvoering die sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kunnen operationele risico’s zoals onderbreking of uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen, data lekken, cyber aanvallen, menselijke fouten, het gebrek aan bescherming van persoonlijke gegevens, wijzigingen in operationele procedures of inadequaat toezicht onder meer met betrekking tot derde partijen met wie Aegon zaken doet invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon’s cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • Aegon’s onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het cashoverschot, de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen en de vrije kasstromen te managen;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon’s werkwijze te veranderen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon’s producten beïnvloeden;
 • gevolgen van het daadwerkelijk of eventueel (gedeeltelijk) opbreken van de eurozone, gevolgen van een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de mogelijke gevolgen van het vertrek van andere lidstaten uit de Europese Unie;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon’s activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, belastingpositie van Aegon’s bedrijven, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • o veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- en verzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
 • (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiële toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon, met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer (G-SII); en
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die invloed kunnen hebben op Aegon’s gerapporteerde resultaten, eigen vermogen en de wettelijke kapitaalsvereisten.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik (596/2014). Nadere details over mogelijke risico’s en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Contacts

Media relations

Dick Schiethart
070 344 8821

dick.schiethart@aegon.com

Investor relations

Jan Willem Weidema
070 344 8028

janwillem.weidema@aegon.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr