15:46 uur 09-05-2019

GSMA waarschuwt: onzorgvuldig opgezette spectrumveiligingen dreigen de belangen van consumenten te schaden

Prijsopdrijving tijdens veilingen vormt een bedreiging voor de kwaliteit en betaalbaarheid van mobiele diensten

LONDEN–(BUSINESS WIRE)– Nu wereldwijd steeds meer 5G-spectrumveilingen worden gehouden, vestigt GSMA de aandacht op het feit dat de opzet van sommige veilingen leidt tot kunstmatige prijsopdrijving of inefficiënte distributie van het schaarse beschikbare spectrum, waardoor consumenten schade zouden kunnen ondervinden.

“Veilingen kunnen leiden tot ongewenste resultaten, en doen dat ook, als ze slecht zijn opgezet,” aldus Brett Tarnutzer, hoofd van Spectrum bij GSMA. “We zien een zorgelijke trend van slecht opgezette spectrumtoewijzingen die serieuze gevolgen kan hebben voor het potentieel van 5G, nog voordat het daadwerkelijk van start gaat. Het is de hoogste tijd voor beleidsbepalers om nauwer samen te werken met belanghebbenden om de toewijzingen sneller, eerlijker en effectiever te laten verlopen.”

Om overheden en toezichthoudende instanties te helpen het spectrum toe te wijzen op een wijze die betaalbare, hoogwaardige mobiele connectiviteit waarborgt, heeft de GSMA vandaag een artikel met de titel ‘Auction Best Practice’ gepubliceerd. In dit artikel wordt de aandacht gevestigd op enkele belangrijke zorgen die voortvloeien uit recente 4G- en 5G-spectrumtoewijzingen. Dit betreft onder andere de trend waarbij overheden beslissingen nemen die de spectrumprijzen kunstmatig opdrijven, waardoor vervolgens minder in het netwerk kan worden geïnvesteerd, hetgeen nadelige gevolgen heeft voor de consument. Enkele voorbeelden van deze slechte maatregelen zijn het beperken van de omvang van het spectrum waartoe providers toegang verkrijgen door bepaalde delen te reserveren, het aanbieden van pakketten met een ongunstige grootte, of het vaststellen van hoge ophoudprijzen.

Het artikel bevat onder andere de volgende aanbevelingen:

1. Spectrumveilingen moeten erop zijn gericht om betaalbare, hoogwaardige mobiele diensten mogelijk te maken – niet om zoveel mogelijk geld binnen te halen;
2. Het is raadzaam ook andere toewijzingsprocessen te overwegen dan veilingen, aangezien veilingen niet altijd de meest geschikte methode zijn;
3. Er moet een voldoende groot deel van het spectrum worden toegewezen en er moeten roadmaps worden gepubliceerd voor het ondersteunen van hoogwaardige mobiele diensten. Het reserveren van spectrum voor verticale sectoren of nieuwkomers kan negatieve gevolgen hebben voor de hoeveelheid spectrum waarover providers kunnen beschikken en kan ook leiden tot hogere spectrumprijzen;
4. De opzet van de veiling mag geen onnodige risico’s en onzekerheden veroorzaken voor bieders; en
5. Onzorgvuldig gekozen pakketgroottes en inflexibele spectrumpakketten kunnen leiden tot inefficiënte resultaten.

Volgens GSMA Intelligence zal de sociaaleconomische impact van 5G over de komende 15 jaar $2,2 biljoen bedragen, waarbij belangrijke sectoren als productie, nutsbedrijven en professionele/financiële diensten het meest zullen profiteren van de nieuwe technologie. Uiterlijk in 2025 zal 5G naar verwachting goed zijn voor circa 30 procent van de verbindingen in markten als China en Europa, en ongeveer de helft van het totaal in de VS.

Snelle, eerlijke en effectieve toewijzing van spectrum is essentieel voor het realiseren van het volledige potentieel van 5G. Tot de eerste landen die zijn overgegaan tot het toewijzen van 5G-spectrum, vorig jaar, behoren Finland, Italië, Spanje, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea. Het aantal landen dat cruciaal 5G-spectrum heeft toegewezen, groeit dit jaar snel. Onder andere Canada, Denemarken, Duitsland, Hongkong, Japan, Oostenrijk, Saoedi-Arabië, de Verenigde Staten en Zwitserland hebben al toewijzingen verricht. Verder hebben al meer dan 10 landen plannen aangekondigd om spectrum toe te wijzen in 2019, waaronder Frankrijk, India, Mexico, Griekenland en Roemenië.

“Dit is een cruciaal tijdperk in de ontwikkeling van 5G,” voegt Tarnutzer toe. “Spectrum is essentiële brandstof voor mobiele netwerken en ineffectief gebruik ervan leidt slechts tot nadelige gevolgen voor consumenten. Het toekennen van frequenties moet niet in eerste instantie worden gebruikt om zoveel mogelijk geld binnen te halen, maar om erop toe te zien dat consumenten kunnen profiteren de best mogelijke mobiele connectiviteit.”

Het artikel ‘Auction Best Practice’ van de GSMA is hier te lezen in het Engels, hier in het Frans en hier in het Spaans.

– EINDE –

Over de GSMA
De GSMA vertegenwoordigt de belangen van mobiele providers wereldwijd en verenigt meer dan 750 providers en meer dan 350 bedrijven uit het bredere mobiele ecosysteem, waaronder fabrikanten van telefoons en andere apparaten, softwarebedrijven, leveranciers van apparatuur en internetbedrijven, alsmede organisaties in verwante sectoren. De GSMA organiseert verder de toonaangevende jaarlijkse MWC-evenementen in Barcelona, Los Angeles en Shanghai, alsmede de regionale Mobile 360-congressen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de GSMA: www.gsma.com. Volg de GSMA op Twitter: @GSMA.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersonen voor de media:
Voor de GSMA
Beau Bass
M +44 (0) 79 6621 6344
beau.bass@webershandwick.com

Perskantoor van de GSMA
pressoffice@gsma.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr