11:30 uur 01-08-2018

Toshiba Memory Corporation kondigt fusie aan met K. K. Pangea en aanstelling van nieuwe directie, leidinggevenden en auditoren

TOKIO–(BUSINESS WIRE)– Toshiba Memory Corporation kondigde vandaag aan dat het zijn fusie met K. K. Pangea, zijn moederbedrijf vanaf 1 augustus 2018, heeft voltooid. De bedrijfsnaam na de fusie is Toshiba Memory Corporation. Vandaag kondigt het bedrijf ook het leidinggevenden-systeem aan om zo de efficiëntie te verbeteren van zakelijke uitvoering, en het bedrijfsbestuur te versterken. Het overzicht van Toshiba Memory en de lijst van zijn directeuren, leidinggevenden en wettelijke auditoren vanaf 1 augustus 2018 is als volgt.

1. Overzicht van Toshiba Memory Corporation

Naam Toshiba Memory Corporation
Adres 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo

Naam en titel

van vertegenwoordiger

Naruke Yasuo

Vertegenwoordigend Directeur, president en algemeen directeur

Kapitaal

473,400,025,000 yen

Belangrijkste aandeelhouders en
Aandelenbezit Ratios

BCPE Pangea Cayman, L.P. 49.9%

Toshiba Corporation 40.2%

Hoya Corporation 9.9%

*Gebaseerd op bezit van stemrecht

2. Lijst van zijn directeuren, leidinggevenden en wettelijke auditoren vanaf 1 augustus 2018
– Directie
Vertegenwoordigend Director Yasuo Naruke
Directeur Yuji Sugimoto
Directeur David Gross-Loh
Directeur Masashi Suekane
Directeur Hiroshi Suzuki
– Leidinggevenden
President en algemeen directeur Yasuo Naruke

Uitvoerend Ondervoorzitter en Uitvoerend Functionaris (Chef
Functionaris en vicevoorzitter van de Geheugensafdeling)

Tomoharu Watanabe

Uitvoerend Ondervoorzitter en Uitvoerend Functionaris (Chef
Technologie)

Nobuo Hayasaka
Gedelegeerd bestuurder (Chef Financiën) Hideki Hanazawa

Gedelegeerd Bestuurder (Chef Productie en
Algemeen Directeur, Yokkaichi Operaties)

Tomoharu Matsushita
Gedelegeerd Bestuurder (Chef Marketing) Naohisa Sano
Gedelegeerd Bestuurder (Vice President SSD Divisie) Masashi Yokotsuka
Uitvoerend Bestuurder (Chef Strategie) Shinichi Hashimoto
Uitvoerend Bestuurder (Chef Informatie en Beveiliging) Akio Oka
Uitvoerend Bestuurder (Algemeen manager, Afdeling Juridische Zaken) Takahiro Asakura

Uitvoerend Bestuurder (Algemeen Directeur, Personeel en Organisatie,
Afdeling administratie)

Kyota Okishiro
– Wettelijke auditor
Wettelijke auditor Yurio Ogawa
Wettelijke auditor Shunsuke Nakahama
Wettelijke auditor Isao Morita

Toshiba Memory Corporation Announces Merger with K. K. Pangea and Appointment of New Directors, Executive Officers and Statutory Auditors

TOKYO–(BUSINESS WIRE)– Toshiba Memory Corporation today announced that it consummated the merger with K. K. Pangea which is its parent company on August 1, 2018. The company name after the merger is Toshiba Memory Corporation. Today the company also introduces the executive officer system to improve the efficiency of business execution and strengthen the corporate governance. The outline of Toshiba Memory and the list of its directors, executive officers and statutory auditors as of August 1, 2018 are as follows.

1. Outline of Toshiba Memory Corporation

Name Toshiba Memory Corporation
Address 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo

Name and Title of
Representative

Naruke Yasuo

Representative Director, President and Chief Executive Officer

Capital

473,400,025,000 yen

Major Shareholders and
Shareholding Ratios

BCPE Pangea Cayman, L.P. 49.9%

Toshiba Corporation 40.2%

Hoya Corporation 9.9%

*Based on ownership of voting rights

2. List of directors, executive officers and statutory auditors as of August 1, 2018
– Director
Representative Director Yasuo Naruke
Director Yuji Sugimoto
Director David Gross-Loh
Director Masashi Suekane
Director Hiroshi Suzuki
– Executive Officer
President and Chief Executive Officer Yasuo Naruke

Executive Vice President and Executive Officer (Chief
Operating Officer and Vice President of Memory Division)

Tomoharu Watanabe

Executive Vice President and Executive Officer (Chief
Technology Officer)

Nobuo Hayasaka
Managing Executive Officer (Chief Financial Officer ) Hideki Hanazawa

Managing Executive Officer (Chief Production Officer and
General Manager, Yokkaichi Operations)

Tomoharu Matsushita
Managing Executive Officer (Chief Marketing Officer) Naohisa Sano
Managing Executive Officer (Vice President of SSD Division) Masashi Yokotsuka
Executive Officer (Chief Strategy Officer) Shinichi Hashimoto
Executive Officer (Chief Information and Security Officer) Akio Oka
Executive Officer (General Manager, Legal Affairs Division) Takahiro Asakura

Executive Officer (General Manager, Human Resources and
Administration Division)

Kyota Okishiro
– Statutory Auditor
Statutory Auditor Yurio Ogawa
Statutory Auditor Shunsuke Nakahama
Statutory Auditor Isao Morita

About Toshiba Memory Corporation

Toshiba Memory Corporation, a world leader in memory solutions, is dedicated to the development, production and sales of flash memory and SSDs. In April 2017, Toshiba Memory was spun off from Toshiba Corporation, the company that invented NAND flash memory in 1987. Toshiba Memory pioneer cutting-edge memory solutions and services that enrich people’s lives and expand society’s horizons. The company’s innovative 3D flash memory technology, BiCS FLASH™, is shaping the future of storage in high density applications including advanced smartphones, PCs, SSDs, automotive and data centers. For more information on Toshiba Memory, please visit https://business.toshiba-memory.com/en-apac/top.html

 

Contacts

Toshiba Memory Corporation
Kota Yamaji, +81-3-3457-3473
Business Planning Division
semicon-NR-mailbox@ml.toshiba.co.jp

 

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.