20:28 uur 19-12-2023

Nippon Steel Corporation (NSC) neemt U. S. Steel over, om samen verder te gaan als de ‘beste staalproducent met toonaangevende capaciteiten van wereldformaat’

NSC neemt U. S. Steel over voor $55,00 per aandeel in een transactie volledig in contanten, die een premie van 40% vertegenwoordigt, waarmee aandeelhouders van U. S. Steel zekere en onmiddellijke waarde krijgen

Twee historische bedrijven worden samengebracht, die beide een rijke geschiedenis hebben wat de levering van voortreffelijke producten en services betreft, die bijdragen tot de ontwikkeling van de maatschappij

Combinatie van wereldwijd toonaangevende technologieën en productiecapaciteiten om klanten in de Verenigde Staten en over de hele wereld beter te dienen

Versterking van een gediversifieerde en concurrentiële staalindustrie in de Verenigde Staten ten voordele van klanten via investeringssamenwerking tussen twee mondiale staalinnovators

NSC respecteert alle collectieve onderhandelingsovereenkomsten met United Steelworkers Union als onderdeel van haar engagement om sterke relaties met belanghebbenden te behouden

Mondiale staalindustrie wordt aangestuurd om koolstofvrij te worden en naar een duurzame wereld te evolueren

U. S. Steel behoudt haar emblematische naam en haar hoofdzetel in Pittsburgh, PA

Transactie vertegenwoordigt de culminatie van het robuuste proces voor strategische alternatieven van U. S. Steel

Creatie van belangrijke waarde voor aandeelhouders van NSC en U. S. Steel

Gezamenlijke conference-call om 8.00 uur a.m. ET om details van de transactie te bespreken

TOKIO & PITTSBURGH–(BUSINESS WIRE)– Nippon Steel Corporation (NSC) (TSE: 5401), de grootste staalfabrikant van Japan en een van de meest vooraanstaande staalfabrikanten ter wereld, en United States Steel Corporation (NYSE: X) (“U. S. Steel”), een vooraanstaande staalproducent met concurrentiële voordelen in goedkoop ijzererts, minifabrieken om staal te produceren en geavanceerde afwerkingscapaciteiten, maakten vandaag bekend dat zij een definitief akkoord zijn aangegaan, waarbij NSC U. S. Steel zal overnemen in een transactie volledig in contanten voor $55,00 per aandeel, goed voor een aandelenwaarde van om en bij $14,1 miljard plus de overname van schulden, voor een totale ondernemingswaarde van $14,9 miljard. De aankoopprijs van $55,00 per aandeel vertegenwoordigt een 40% premie op de slotkoers van U. S. Steel op 15 december 2023. De transactie werd unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur van NSC en van U. S. Steel.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20231218544822/nl/

De overname van U. S. Steel door NSC zal de wereldwijd toonaangevende productie- en technologiecapacitieten van NSC versterken en het bedrijf in staat stellen om de geografische zones uit te breiden waar NSC al haar belanghebbenden beter kan dienen, waaronder ook klanten en de samenleving in zijn geheel. De transactie zal de internationale voetafdruk van NSC verder diversifiëren door haar huidige productie in de Verenigde Staten aanzienlijk uit te breiden , bovenop haar primaire geografische zones van Japan, ASEAN en India. Als gevolg van NSC’s overname van U. S. Steel, zal haar totale jaarlijkse capaciteit van ruw staal naar verwachting 86 miljoen ton bereiken, wat de vooruitgang naar NSC’s strategische doel van 100 miljoen ton mondiale capaciteit voor ruw staal per jaar zal versnellen.

Eiji Hashimoto, voorzitter van NSC, licht toe: “We zijn tevreden dat deze transactie twee bedrijven sanembrengt met wereldwijd toonaangevende technologieën en productiecapaciteiten, in lijn met onze missie om klanten wereldwijd te dienen, en afgestemd op ons engagement om een milieuvriendelijkere maatschappij tot stand te brengen via het koolstofvrij maken van staal. NSC heeft U. S. Steel lange tijd met diep respect bewonderd voor haar geavanceerde technologieën, rijke geschiedenis en getalenteerd personeel. We geloven dan ook dat we samen de uitdaging kunnen aangaan om onze ambities tot nog grotere hoogten op te drijven. De transactie is gestoeld op onze aanwezigheid in de Verenigde Staten en we verbinden ons ertoe om alle bestaande vakbondsovereenkomsten van U. S. Steel te respecteren. We kijken er alvast naar uit om nauw met het team van U. S. Steel samen te werken om het beste van onze bedrijven bijeen te brengen en samen vooruit te stevenen als de ‘Beste staalfabrikant met wereldwijd toonaangevende capaciteiten’.”

Takahiro Morin, executive vicevoorzitter van NSC, verklaart: “We geloven dat deze transactie in het belang is van onze beide bedrijven, die sterke, onmiddellijke waarde biedt aan de aandeelhouders van U. S. Steel en tegelijk de perspectieven voor groei op lange termijn voor NSC versterkt. We hebben een robuuste balans en hebben er vertrouwen in dat ons vermogen om het potentieel te ontsluiten door NSC en U. S. Steel samen te brengen via vooruitgang in de productie van staal, waardoor waarde op lange termijn wordt gecreëerd voor de belanghebbenden van onze bedrijven, waaronder onze klanten, werknemers, leveranciers, gemeenschappen en aandeelhouders.”

David B. Burritt, voorzitter en CEO van U. S. Steel, gaf volgend commentaar: “NSC heeft een bewezen trackrecord wat het overnemen, exploiteren en investeren in staalfabrieken wereldwijd betreft. We hebben er alle vertrouwen in dat deze combinatie, net als onze strategie, echt het beste is voor iedereen. Deze transactie bevestigt de enorme waarde van ons bedrijf op vandaag en is het resultaat van het omvattende en grondige proces voor strategische alternatieven van onze Raad van Bestuur. Voor onze werknemers van U. S. Steel, aan wie ik mijn dank blijf betuigen, combineert de transactie gelijkgezinde staalbedrijven met een niet-aflatende aandacht voor veiligheid, gedeelde doelstellingen, waarden en strategieën onderbouwd door rijke geschiedenis. Voor klanten creëren U. S. Steel en NSC een heus, mondiaal staalbedrijf met gecombineerde capaciteiten en innovatie die aan de evoluerende behoeften van onze klanten kunnen voldoen. De aankondiging van vandaag is ook een voordeel voor de Verenigde Staten, omdat het een concurrentiële, binnenlandse staalindustrie verzekert, terwijl het onze aanwezigheid wereldwijd versterkt. Onze gedeelde aandacht voor koolstofvrij maken zal naar verwachting ons vermogen verbeteren en versnellen om klanten innovatieve staaloplossingen te bieden teneinde aan de doelstellingen ten behoeve van duurzaamheid te kunnen voldoen.”

Strategische voordelen

  • Samen vooruit als de ‘Beste staalfabrikant met wereldwijd toonaangevende capaciteiten.’ De transactie combineert vooraanstaande technologieën binnen NSC en U. S. Steel om innovatie te bevorderen en hoogwaardige staalproducten te leveren, zoals elektrisch staal en plaatstaal voor de automobielsector voor klanten over de hele wereld. NSC en U. S. Steel zullen hun wereldwijd toonaangevende technologieën en productiecapaciteiten delen om in de frontlinie van innovatie en digitale transformatie op gebied van staalproductie te staan, tot voordeel van de klanten. U. S. Steel is een bewezen innovator in energie-efficiëntie, met Big River Steel die een van de meest geavanceerde, moderne duurzame fabrieken van Noord-Amerika exploiteert. Synergieën uit de transactie zullen in hoofdzaak worden aangedreven door het samenbrengen van geavanceerde productietechnologie en knowhow tussen U. S. Steel en NSC, met onder andere kosteneffectieve actviteiten, energiebesparing en recycling. De technologie en producten van NSC zullen de technische capaciteiten van de Mined, Melted and Made in America-productenportfolio van U. S. Steel verder bevorderen, waardoor de evoluerende vraag van klanten in de Verenigde Staten beter kan worden ondersteund.
  • Versterking van het vermogen om aan de groeiende vraag naar hoogwaardig staal in de V.S. en wereldwijd te beantwoorden. U. S. Steel was lange tijd een van staalsectorleiders van Amerika, terwijl NSC decennialang klanten van de V.S. met succes heeft gediend. Samen met U. S. Steel zal NSC goed gepositioneerd zijn om te kapitaliseren op de groeiende vraag naar hoogwaardig staal, staal voor de automobielsector en elektrisch staal, en om uitstekende producten en services te leveren. Verder verbindt NSC zich ertoe om klanten in de Verenigde Staten te dienen en hoogwaardige staalproducten te leveren om aan de behoeften van elke toepassing te voldoen.
  • De wereldwijde staalindustrie wordt aangestuurd naar koolstofvrije productie en een duurzame wereld. NSC en U. S. Steel delen een verbintenis om tegen 2050 koolstofvrij te worden en erkennen dat het oplossen van uitdagingen op het vlak van duurzaamheid een fundamentele pijler is voor het bestaan en de groei van een staalfabrikant. Een belangrijk gebied voor samenwerking na de transactie zal het verderzetten van dit doel zijn en het promoten van alternatieve technologieën voor koolstofvrije productie. NSC ontwikkelt momenteel drie baanbrekende technologieën om verder te gaan naar dit doel om tegen 2050 koolstofneutraal te worden, waaronder technologie om waterstof in hoogovens te injecteren, productie van hoogwaardig staal in grote vlamboogovens, en het aanwenden van waterstof in het directe reductieproces voor ijzererts. U. S. Steel concentreert zich op gelijkaardige wijze op het verminderen van haar koolstofvoetafdruk, met inbegrip van het continu streven naar het gebruik van minder energie in haar bestaande activiteiten en het integreren van vlamboogovencapaciteiten in haar voetafdruk, en bouwt momenteel een tweede moderne minifabriek in Arkansas.
  • Alle overeenkomsten tussen U. S. Steel en de United Steelworkers Union blijven gerespecteerd: NSC heeft een sterke trackrecord wat veiligheid op de werkvloer betreft en werkt collaboratief met vakbonden samen. Alle verbintenissen van U. S. Steel ten overstaan van haar werknemers, met inbegrip van de bestaande collectieve onderhandelingsovereenkomsten die met de vakbonden zijn afgesloten, zullen gerespecteerd worden en NSC verbindt zich ertoe om deze relaties zonder onderbrekingen te behouden.
  • Engagement om sterke relaties met belanghebbenden te behouden, waaronder werknemers, klanten, leveranciers en gemeenschappen. Het gezamenlijke personeel is van cruciaal belang voor de activiteiten in de Verenigde Staten en wereldwijd. Na het afronden van de transactie zal U. S. Steel haar emblematische naam, merk en hoofdkantoor in Pittsburgh, PA behouden. NSC verbindt zich ertoe om de sterke relaties met de leveranciers van U. S. Steel, de omliggende gemeenten en mensen die de activiteiten van U. S. Steel steunen verder te zetten, en engageert zich om een productief lid van deze gemeenschappen te zijn.
  • Creatie van belangrijke waarde voor aandeelhouders van NSC en U. S. Steel. De transactie versnelt de groei van NSC als ‘Beste staalfabrikant met wereldwijd toonaangevende capaciteiten’, klaar om grotere groei, betere winstgevendheid en waarde op lange termijn te leveren voor aandeelhouders van NSC. Dit bod volledig in contanten biedt tevens de creatie van sterke waarde en waardezekerheid voor aandeelhouders van U. S. Steel. Deze transactie is het succesvolle resultaat van een omvattende en robuuste strategische beoordeling gevoerd door U. S. Steel en haar Raad van Bestuur. De aankoopprijs van $55,00 per aandeel vertegenwoordigt een premie van 40% op de slotkoers van de aandelen van U. S. Steel op 15 december 2023.

Transactiedetails

Naar verwachting wordt de transactie afgesloten in het tweede of derde kwartaal van het kalenderjaar 2024, afhankelijk van de goedkeuring door de aandeelhouders van U. S. Steel, ontvangst van de gebruikelijke goedkeuringen van toezichthouders en andere gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. NSC is van plan om de transactie te financieren via opbrengsten uit in hoofdzaak leningen bij bepaalde Japanse banken en heeft al financieringsengagementen verzekerd. De transactie is niet aan financieringsvoorwaarden onderworpen.

Adviseurs

Citi treedt op als financieel adviseur voor NSC. Ropes & Gray LLP treedt op als juridisch adviseur voor NSC. Barclays Capital Inc., Goldman Sachs & Co. LLC en Evercore treden op als financiële adviseurs voor U. S. Steel. Milbank LLP en Wachtell, Lipton, Rosen & Katz treden op als juridische adviseurs voor U. S. Steel.

Conference-call

NSC en U. S. Steel houden vandaag 18 december 2023 om 8.00 uur a.m. EST in de Verenigde Staten (10.00 uur p.m. JST in Japan) een conference-call om de voorgestelde overname te bespreken met analisten en investeerders. Om de webcast van de conference-call te beluisteren en toegang te hebben tot de diavoorstelling, gaat u naar de website van U. S. Steel, www.ussteel.com, en klikt u op de rubriek “Investeerders”. Na de call zal een replay beschikbaar zijn op de website van de investeerdersrelaties van U. S. Steel: https://investors.ussteel.com/.

Lees meer over de voorgestelde transactie op www.BestDealforAmericanSteel.com.

Over NSC

NSC is de grootste staalfabrikant van Japan en een van de meest vooraanstaande staalfabrikanten ter wereld. NSC heeft een globale productiecapaciteit van ruw staal van circa 66 miljoen ton en stelt wereldwijd circa 100.000 mensen tewerk. De productiehoofdzetel van NSC is in Japan gevestigd, en het bedrijf is in 15 andere landen aanwezig, waaronder: de Verenigde Staten, India, Thailand, Indonesië, Vietnam, Brazilië, Mexico, Zweden, China en andere landen. Ongeveer 40 jaar geleden vestigde NSC een joint venture in de Verenigde Staten en het bedrijf legde zich toe op het opbouwen van coöperatieve en goede relaties met werknemers, vakbondsverenigingen, leveranciers, klanten en gemeenschappen. Als de ‘Beste staalfabrikant met wereldwijd toonaangevende capaciteiten’ streeft NSC naar wereldwijd toonaangevende technologieën en productiecapaciteiten, en draagt bij tot de maatschappij door het leveren van uitstekende producten en services. Voor meer informatie gaat u naar: https://www.nipponsteel.com.

Over U. S. Steel

U. S. Steel werd in 1901 opgericht en is een toonaangevende staalfabrikant. Met een niet-aflatende aandacht voor veiligheid, bevordert de op de klant gerichte Best for All®-strategie van het bedrijf een veiligere, duurzamere toekomst voor U. S. Steel en haar belanghebbenden. Met een hernieuwde klemtoon op innovatie, dient U. S. Steel de automobielsector, de bouwsector, apparaten, energie, containers en verpakkingssector met staalproducten met hoge toegevoegde waarde. Het bedrijf ondersteunt ook geavanceerde productie van ijzererts en heeft een jaarlijkse productiecapaciteit van ruw staal van 22,4 miljoen ton netto. De hoofdzetel van U. S. Steel is gevestigd in Pittsburgh, in Pennsylvania, met activiteiten van wereldklasse verspreid in de Verenigde Staten en in Centraal-Europa. Voor meer informatie gaat u naar: www.ussteel.com.

Extra informatie en waar u die kunt vinden

Dit persbericht heeft betrekking op de voorgestelde transactie tussen de United States Steel Corporation (het “Bedrijf”) en NSC. In verband met de voorgestelde transactie zal het Bedrijf relevante materialen indienen bij de “SEC” (Securities and Exchange Commission) van de Verenigde Staten, inclusief de proxy statement van het Bedrijf op Module 14A (de “Proxy Statement”). De informatie in de voorlopige Proxy Statement zal niet volledig zijn en kan nog gewijzigd worden. De definitieve Proxy Statement zal aan de aandeelhouders van het Bedrijf worden overhandigd. Het Bedrijf kan ook andere documenten bij de SEC indienen met betrekking tot de voorgestelde transactie. Dit persbericht vormt geen vervanging voor de Proxy Statement of voor enig ander document dat bij de SEC kan worden ingediend in verband met de voorgestelde transactie. De voorgestelde transactie zal aan de aandeelhouders van het Bedrijf ter inzage worden voorgelegd. VOORALEER EEN BESLISSING TE NEMEN BIJ HET STEMMEN, WORDEN DE AANDEELHOUDERS VAN HET BEDRIJF AANGESPOORD OM ALLE RELEVANTE DOCUMENTEN TE LEZEN DIE BIJ DE SEC ZIJN INGEDIEND OF MOETEN WORDEN INGEDIEND, MET INBEGRIP VAN DE PROXY STATEMENT, EN EVENTUELE AMENDEMENTEN OF TOEVOEGINGEN AAN DEZE DOCUMENTEN, EN DIT GRONDIG EN IN HUN GEHEEL ALS EN WANNEER ZIJ BESCHIKBAAR WORDEN, OMDAT HIERIN BELANGRIJKE INFORMATIE ZAL STAAN OVER HET BEDRIJF, OVER NSC EN OVER DE VOORGESTELDE TRANSACTIE.

De aandeelhouders van het Bedrijf zullen gratis kopieën kunnen verkrijgen van de voorlopige Proxy Statement en van de definitieve Proxy Statement (in elk geval, als en wanneer beschikbaar), evenals andere documenten die belangrijke informatie bevatten over het Bedrijf, over NSC en over de voorgestelde transactie zodra dergelijke documenten eenmaal bij de SEC zijn ingediend, zonder kosten, via de website van SEC (www.sec.gov). Kopieën van de Proxy Statement en de andere documenten ingediend bij de SEC door het Bedrijf kunnen eveneens kostenloos worden verkregen door een aanvraag te versturen naar United States Steel Corporation, 600 Grant Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15219, ter attentie van: Corporate Secretary; tel. 412-433-1121, of via de website van het Bedrijf www.ussteel.com.

Deelnemers aan het verzoek

NSC, het Bedrijf en hun directeurs, en bepaalde uitvoerende kaderleden en werknemers kunnen beschouwd worden als deelnemers aan het verzoek om volmachten (proxy’s) te krijgen van belanghebbenden van het Bedrijf in verband met de voorgestelde transactie. Informatie met betrekking tot de directeurs en uitvoerende kaderleden van het Bedrijf die, volgens de regels van de SEC, beschouwd kunnen worden als deelnemers aan het verzoek aan belanghebbenden van het Bedrijf in verband met de voorgestelde transactie, inclusief een beschrijving van hun rechtstreekse of onrechtstreekse belangen, via effectenportefeuilles of anderszins, zullen worden uiteengezet in de Proxy Statement wanneer die bij de SEC wordt ingediend. Informatie over deze personen is opgenomen in de jaarlijkse proxy statement van elk bedrijf en in andere documenten die nadien bij de SEC zijn ingediend, en zullen in de Proxy Statement worden opgenomen wanneer die wordt ingediend. Gratis kopieën van de Proxy Statement en voornoemde andere materialen kunnen worden verkregen zoals in de vorige paragraaf is beschreven.

Vooruitblikkende verklaringen

Dit persbericht bevat informatie met betrekking tot het Bedrijf en NSC die “vooruitblikkende verklaringen” vormen, volgens de term zoals gedefinieerd onder de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en andere effectenwetten, die onderworpen zijn aan risico’s en onzekerheden. We bedoelen dat de voouitblikkende verklaringen gedekt zijn door de Safe Harbor-bepalingen voor vooruitblikkende verklaringen in die paragrafen. In het algemeen hebben we dergelijke vooruitblikkende verklaringen aangegeven door woorden te gebruiken zoals “geloven”, “verwachten”, “bedoelen”, “schatten”, “anticiperen”, “projecteren”, “doel”, “voorspellen”, “streven naar”, “zouden”, “plannen”, “doelstelling”, “toekomst”, “zullen”, “kunnen” en soortgelijke uitdrukkingen of door datums in de toekomst aan te geven in verband met bepaalde besprekingen van, onder andere, verklaringen die een algemene visie beschrijven van activiteiten of financiële resultaten in de toekomst, activiteiten of financiële prestaties, trends, gebeurtenissen of ontwikkelen die we verwachten of anticiperen dat zij zich in de toekomst zullen voordoen, geanticipeerde besparingen van kosten, potentiële verbeteringen en veranderingen van kapitaal en operationele cash in de globale economische omgeving, evenals verklaringen met betrekking tot de voorgestelde transactie, inclusief de timing van de voltooiing van de transactie. De afwezigheid van deze woorden of gelijkaardige uitdrukkingen betekent echter niet dat een verklaring geen vooruitblikkende verklaring is. Vooruitblikkende verklaringen omvatten alle verklaringen die geen historische feiten zijn, maar vormen in plaats daarvan enkel overtuigingen van het Bedrijf met betrekking tot toekomstige doelstellingen, plannen en verwachtingen over onze vooruitzichten voor de toekomst en andere gebeurtenissen, waarvan vele omwille van hun aard inherent onzeker zijn en buiten de controle van het Bedrijf of van NSC om. Het is mogelijk dat de werkelijke resultaten en financiële toestand van het Bedrijf of van NSC verschillen, eventueel materieel, van de geanticipeerde resultaten en de financiële toestand aangegeven in deze vooruitblikkende verklaringen. Het bestuur van het Bedrijf of van NSC, naargelang van toepassing, gelooft dat deze vooruitblikkende verklaringen redelijk zijn op het moment dat ze werden gedaan. Er is evenwel voorzichtigheid geboden om geen ongepast vertrouwen te stellen in dergelijke vooruitblikkende verklaringen, omdat dergelijke verklaringen alleen gelden op het moment dat ze werden gedaan. Bovendien zijn vooruitblikkende verklaringen onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten materieel verschillen van de historische ervaring van het Bedrijf of van NSC en van onze huidige verwachtingen of vooruitzichten. Risico’s en onzekerheden omvatten, zonder beperking hiertoe: het vermogen van de partijen om de voorgestelde transactie tijdig of überhaupt te voltrekken; de timing, ontvangst en algemene voorwaarden van vereiste overheids- of wettelijke goedkeuringen van de voorgestelde transactie, die ervoor kunnen zorgen dat de partijen de definitieve overeenkomst en het fusieplan met betrekking tot de voorgestelde transactie (de “Fusieovereenkomst”) stopzetten; het optreden van een gebeurtenis, wijziging of andere omstandigheden die de stopzetting van de Fusieovereenkomst kunnen veroorzaken; de mogelijkheid dat de aandeelhouders van het Bedrijf de voorgestelde transactie niet goedkeuren; de risico’s en onzekerheden in verband met het verzekeren van de noodzakelijke goedkeuring van de aandeelhouders; het risico dat de partijen van de Fusieovereenkomst niet in staat zijn om tijdig of überhaupt aan de voorwaarden van de voorgestelde transactie te voldoen; risico’s in verband met een onderbreking van de beheerstijd van lopende bedrijfsactiviteiten te wijten aan de voorgestelde transactie; bepaalde beperkingen tijdens de onbeslistheid van de voorgestelde transactie die gevolgen kunnen hebben voor het vermogen van het Bedrijf om bepaalde bedrijfskansen of strategische transacties voort te zetten; het risico dat een aankondiging met betrekking tot de voorgestelde transactie nadelige gevolgen kan hebben voor de marktprijs van de gewone aandelen van het Bedrijf of van de gewone aandelen van NSC of van American Depositary Receipts; het risico voor onverwachte kosten of uitgaven die het gevolg zijn van de voorgestelde transactie; het risico voor een geschil met betrekking tot de voorgestelde transactie; en het risico dat de voorgestelde transactie en de aankondiging ervan nadelige gevolgen kan hebben voor het vermogen van het Bedrijf of van NSC om klanten te behouden en belangrijk personeel in dienst te houden en in te huren en relaties te behouden met klanten, leveranciers, werknemers, aandeelhouders en andere zakenpartners en voor haar bedrijfsresultaten en activiteiten in het algemeen; en het risico dat de onbesliste voorgestelde transactie het bestuur van het Bedrijf kan storen. Het Bedrijf verwijst lezers door naar haar Formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2022 en het kwartaalrapport op Formulier 10-Q voor het kwartaal dat eindigde op 30 september 2023, en de andere documenten dat het bij de SEC indient voor andere risico’s in verband met de toekomstige prestaties van het Bedrijf. Deze documenten bevatten en identificeren belangrijke factoren die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten materieel verschillen van de resultaten vermeld in de vooruitblikkende verklaringen. Risico’s in verband met de vooruitblikkende verklaringen van NSC omvatten, maar zijn niet beperkt tot, veranderingen in regionale en internationale macro-economische condities, met name in Japan, China en de Verenigde Staten; overmatige capaciteit en overaanbod in de staalindustrie; oneerlijke handel- en prijsbepalingspraktijken in NSC’s regionale markten; de mogelijkheid van lage staalprijzen of overmatige toevoer van ijzererts; de mogelijkheid van aanzienlijke stijgingen van de marktprijzen voor essentiële grondstoffen; de mogelijkheid van een devaluatie van de Japanse yen ten overstaan van de Amerikaanse dollar en andere belangrijke vreemde valuta; het verlies van marktaandeel voor vervangmaterialen; NSC’s vermogen om kosten te verminderen en operationele efficiëntie te verbeteren; de mogelijkheid dat de geplande allianties, overnames of investeringen niet kunnen worden voltooid, of dat deze allianties, overnames of investeringen niet de vooropgestelde resultaten opleveren; natuurrampen en ongevallen of onvoorspelbare gebeurtenissen die de toeleveringsketen van NSC kunnen onderbreken, evenals andere gebeurtenissen die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de bedrijfsactiviteiten van NSC; risico’s met betrekking tot CO2-uitstoot en de uitdaging van NSC voor koolstofneutraalheid; de economische, politieke, sociale en legale onzekerheid van handel te drijven in opkomende economieën; de mogelijkheid dat er zich onkosten voordoen wegens eventuele gebreken van onze producten of het optreden van extra kosten en schade aan de reputatie te wijten aan gebreken van producten of andere staalfabrikanten; de mogelijkheid dat we niet in staat zijn om onze rechten van intellectueel eigendom te beschermen of claims krijgen van derden wegens inbreuk op intellectueel eigendom; wijzigingen in de wetten en de regelgeving van landen waar we actief zijn, inclusief handelswetten en heffingen, en belastingswetten, milieuwetten, gezondheidswetten en veiligheidswetten; en de mogelijkheid van schade aan onze reputatie en ons bedrijf te wijten aan gegevensinbreuken en gegevensdiefstal. Alle informatie in dit persbericht geldt op bovenstaande datum. Het bedrijf noch NSC onderneemt geen enkele plicht om eventuele vooruitblikkende verklaringen te actualiseren om de verklaring aan te passen aan de werkelijke resultaten of wijzigingen in de verwachtingen van het Bedrijf of van NSC, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve indien dit bij wet is vereist.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersonen NSC
Media
pr_contact@jp.nipponsteel.com
Kayo Kikuchi / +81-3-6867-2977 / kikuchi.26s.kayo@jp.nipponsteel.com
Masato Suzuki / +81-3-6867-2135 / suzuki.s4f.masato@jp.nipponsteel.com

Investeerders
ir@jp.nipponsteel.com
Yuichiro Kaneko / +81-80-9022-6867 / kaneko.yc3.yuichiro@jp.nipponsteel.com
Yohei Kato / +81-80-2131-0188 / kato.rk5.yohei@jp.nipponsteel.com

Algemene vragen (V.S.)
Nippon Steel North America, Inc. / +1 (713) 654 7111

Mediacontactpersonen V.S.
NSCMedia@teneo.com
Robert Mead / +1 (917) 327 9828 / Robert.Mead@teneo.com
Monika Driscoll / +1 (929) 388 9442 / Monika.Driscoll@teneo.com
Tucker Elcock / +1 (917) 208 4652 / Tucker.Elcock@teneo.com

Contactpersonen U. S. Steel
Media

Tara Carraro

Senior vicevoorzitter, hoofdverantwoordelijke communicatie

T- 412-433-1300

E- media@uss.com

Kelly Sullivan / Ed Trissel
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

T- 212-355-4449

Investeerders
Emily Chieng
Verantwoordelijke investeerdersrelaties

T – (412) 618-9554

E – ecchieng@uss.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr