12:59 uur 08-09-2023

Policlinico Gemelli en Palantir Technologies werken samen en zetten AI in om de datawetenschap in de gezondheidszorg te verbeteren

DENVER & ROME–(BUSINESS WIRE)– Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) (“Palantir”) en Gemelli Generator Real World Data (RWD), een onderzoeksfaciliteit van Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS (“Policlinico Gemelli”), hebben vandaag een samenwerking aangekondigd voor de implementatie van onderzoeksoplossingen in de digitale geneeskunde met behulp van kunstmatige intelligentie om de patiëntenzorg en gezondheidsresultaten te verbeteren.

Generator RWD, het digitale onderzoekscentrum van Policlinico Gemelli, zal Palantir Foundry gebruiken als een van de belangrijkste platforms om de volledige omvang en complexiteit van gegevens uit de gezondheidszorg te beheren. De AI-capaciteiten van Foundry zullen worden ingezet om Real World Evidence te genereren ter ondersteuning van klinisch en translationeel onderzoek gericht op het ontdekken van medicijnen en indicaties, verbeterde patiëntenzorg en de ontwikkeling van digitale medicijnoplossingen voor onderzoek in de gezondheidszorg in Italië en binnen de partnerschappen wereldwijd.

Palantir’s software zal de capaciteiten van Generator RWD en zijn partnernetwerk stimuleren en doorgaan met hun zoektocht naar een krachtiger datagebruik om nieuwe inzichten te verkrijgen in verschillende onderzoeksdomeinen van de gezondheidszorg.

“De gezondheidszorg verandert door de kracht van data en AI, en deze trend zal alleen maar versnellen. Steeds meer sectoren gebruiken deze kracht om nieuwe therapieën te ontdekken, de patiëntenzorg te verbeteren en de efficiëntie en effectiviteit van behandelingen te verhogen,” aldus Andrea Galvagni, hoofd Italië bij Palantir. “Bij Palantir zijn we er trots op om wereldwijd toonaangevende instellingen zoals Policlinico Gemelli te ondersteunen door hen te voorzien van de technologie die ze nodig hebben om hun meest kritieke missies te realiseren.”

“Real World Evidence wordt steeds belangrijker voor onderzoek in de gezondheidszorg. Door Foundry te integreren in het kader dat bij Generator RWE is ontwikkeld, willen we de cycli van onze onderzoekspijplijn opschroeven, om sneller en betere resultaten te leveren”, verklaart Vincenzo Valentini, wetenschappelijk directeur van Gemelli Generator Research Facility.

“De toegevoegde waarde van Palantir software en zijn diepgaande vaardigheden in datagestuurde innovatie zullen de reeks producten en diensten verrijken die we binnen de co-creatieprojecten met onze industriële partners leveren”, zegt Alfredo Cesario, CEO van Gemelli Digital Medicine & Health.

Over Palantir Technologies Inc.

Fundamentele software van morgen. Vandaag geleverd. Aanvullende informatie is beschikbaar op https://www.palantir.com.

Over Policlinico Gemelli

Gemelli Generator is een innovatief centrum met multidisciplinaire vaardigheden, ontstaan uit het besef dat er tools nodig zijn voor het verzamelen, opslaan en analyseren van de enorme dagelijkse hoeveelheid gegevens uit heterogene bronnen. De data kunnen vervolgens worden vertaald naar begrijpelijke en bruikbare informatie met volledige inachtneming van de privacy, gegevensintegriteit en intellectueel eigendom, waar iedereen voordeel uit haalt

Gemelli Generator is gebouwd in samenwerking met de Università Cattolica del Sacro Cuore, als een van de projecten van het Gemelli Science and Technological Park (GSTeP) van de Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, met als doel om artsen en onderzoekers een brede onderzoeksfaciliteit te bieden.

Gemelli Generator biedt kunstmatige intelligentie en Big Data verwerkingsdiensten voor de integratie van klinische gegevens en de ontwikkeling van voorspellende modellen ter ondersteuning van de diagnose en behandeling en klinische processen., met als doel het klinisch en wetenschappelijk evalueren van de vaardigheden, processen en gegevens van het Data Warehouse (DWH) van de Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, door middel van geavanceerde diensten voor gegevensextractie, -verzameling en -analyse.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat ‘toekomstgerichte verklaringen’ zoals gedefinieerd in sectie 27A van de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en sectie 21E van de United States Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Deze verklaringen kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot, de verwachtingen van Palantir met betrekking tot het bedrag en de voorwaarden van het contract en de verwachte voordelen van onze softwareplatforms. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden, waarvan sommige niet kunnen worden voorspeld of gekwantificeerd. Toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op informatie die beschikbaar was op het moment dat deze uitspraken werden gedaan en zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en de overtuigingen en aannames van het management op dat moment met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Deze uitspraken zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden, waarvan vele betrekking hebben op factoren of omstandigheden waarover wij geen controle hebben. Deze risico’s en onzekerheden omvatten ons vermogen om te voldoen aan de unieke behoeften van onze klant; het falen van onze platforms om onze klant tevreden te stellen of om te presteren zoals gewenst; de frequentie of ernst van eventuele software- en implementatiefouten; de betrouwbaarheid van onze platforms; en de mogelijkheid van onze klant om het contract te wijzigen of te beëindigen. Aanvullende informatie over deze en andere risico’s en onzekerheden is opgenomen in de documenten die we van tijd tot tijd indienen bij de Securities and Exchange Commission. Tenzij dit wettelijk is verplicht, nemen we geen enkele verplichting op ons om toekomstgerichte uitspraken publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of anderszins.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontacten

Palantir
Lisa Gordon

media@palantir.com

Policlinico Gemelli
Nicola Cerbino

nicola.cerbino@policlinicogemelli.it

Check out our twitter: @NewsNovumpr