06:44 uur 18-05-2023

Women’s Entrepreneurship Accelerator Evenement tijdens de 67e zitting van de Commissie inzake de positie van de vrouw vraagt om genderinclusieve digitale innovatie-ecosystemen

Multistakeholder-evenement op hoog niveau over de ontsluiting van het innovatiepotentieel van vrouwelijke ondernemers in de digitale economie als opmaat voor de bekendmaking van de drie winnaars van de WEA Digital Innovation Challenge

NEW YORK & GENÈVE–(BUSINESS WIRE)– Gebruikmakend van het thema van dit jaar van de Commission on the Status of Women (CSW67) over innovatie en technologie vanuit een genderperspectief, bracht de Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA), georganiseerd in het hoofdkantoor van MetLife in New York City, een panel van deskundigen op hoog niveau bijeen. Hoge vertegenwoordigers van WEA-partneragentschappen, vertegenwoordigers van de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld, bespraken manieren om een meer genderresponsief ecosysteem voor vrouwelijke ondernemers op te bouwen, zodat zij kunnen deelnemen aan en concurreren in de digitale economie. De sprekers identificeerden de WEA als een cruciale oplossing voor meerdere belanghebbenden om de knelpunten voor vrouwelijk ondernemerschap aan te pakken.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20230517005576/nl/

The Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) is a multi-stakeholder partnership on women’s entrepreneurship established during UNGA 74. It convenes six UN agencies, International Labour Organization (ILO), International Trade Centre (ITC), International Telecommunication Union (ITU), United Nations Development Programme (UNDP), UN Global Compact (UNGC), UN Women and Mary Kay Inc. to empower 5 million women entrepreneurs by 2030. (Credit: WEA)

The Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) is a multi-stakeholder partnership on women’s entrepreneurship established during UNGA 74. It convenes six UN agencies, International Labour Organization (ILO), International Trade Centre (ITC), International Telecommunication Union (ITU), United Nations Development Programme (UNDP), UN Global Compact (UNGC), UN Women and Mary Kay Inc. to empower 5 million women entrepreneurs by 2030. (Credit: WEA)

De reeks overeengekomen conclusies die de lidstaten tijdens CSW67 hebben aangenomen en waarin voor het eerst sinds de oprichting de rol van innovatie en technologie vanuit een genderperspectief wordt benaderd, bieden een leidraad voor beste praktijken voor belanghebbenden, waaronder regeringen, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld. Deze leidraad beoogt de volledige en gelijkwaardige deelname en het leiderschap van vrouwen en meisjes bij het ontwerpen en invoeren van digitale technologieën en innovatieprocessen te bevorderen.

De panelleden concentreerden zich op:

 • het cruciale belang van vrouwelijk ondernemerschap als belangrijke motor voor innovatie bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen en;
 • de bijdrage die vrouwelijke ondernemers leveren aan economische groei en armoedebestrijding.

Er werd ook gewezen op de belemmeringen waarmee vrouwelijke ondernemers worden geconfronteerd bij de groei van hun bedrijf en het op de markt brengen van hun producten en diensten:

 • een gebrek aan toegang tot kapitaal, ongelijke sociale normen, gebrek aan connectiviteit en beperkingen in tijd en vaardigheden, die allemaal hun vermogen om te concurreren op de digitale markt belemmeren.

Digitalisering als kritische factor voor vrouwelijke ondernemers en de rol van digitale technologieën bij de ondersteuning van vrouwelijke bedrijven tijdens de pandemie werden benadrukt, evenals de gevolgen van de pandemie voor de arbeidsparticipatie van vrouwen en vrouwenrechten in het algemeen.

Centraal in de discussie stond het belang van het creëren van een sterk ecosysteem voor vrouwelijke ondernemers om te concurreren en hun bedrijf uit te breiden. Panelleden die verschillende sectoren van het ecosysteem vertegenwoordigden, wezen op de WEA als een uitzonderlijk kant-en-klaar platform dat de belemmeringen voor vrouwelijk ondernemerschap aanpakt via het partnerschap van de particuliere sector en zes unieke VN-organisaties.

Het WEA-evenement was ook een gelegenheid om de winnaars van WEA’s digitale innovatiewedstrijd bekend te maken.

Het doel van de Challenge, een initiatief van WEA en uitgevoerd door ITU in samenwerking met Mary Kay, is het creëren van een gunstig klimaat voor vrouwelijke ondernemers door het aanpakken van de belemmeringen voor vrouwelijk ondernemerschap, waaronder de digitale genderkloof, als aanvulling op het thema van de CSW67 van dit jaar over innovatie en technologie vanuit een genderperspectief.

In december 2022 ging op het wereldwijde hoofdkantoor van WEA-partner International Telecommunication Union in Genève de WEA Digital Innovation Challenge van start die 250 inzendingen van bedrijven uit 54 landen ontving, die ofwel eigendom zijn van vrouwen of waarvan de oprichter minimaal één vrouw is, elk met hun unieke digitale oplossing gericht op het stimuleren van sociaaleconomische voordelen in hun gemeenschap. In overeenstemming met de ITU’s Innovation and Entrepreneurship Alliance for Digital is het doel van de Challenge te laten zien hoe een opkomend ecosysteem van digitale vernieuwers eruit ziet en om een context te creëren waarin vrouwelijke ondernemers kunnen deelnemen aan de digitale economie.

De 10 winnaars van de Challenge werden uitgenodigd om hun twee minuten durende live pitch te presenteren voor een deskundige ‘Grand Jury’ op het CSW-evenement, bestaande uit investeerders en sectoroverschrijdende vertegenwoordigers die elk hun unieke inzichten verschaften.

Tot de leden van de ‘Grand Jury’ behoorden:

 • Dan Seymour, Directeur strategische partnerschappen, UN Women;
 • Deborah Gibbins, Hoofd bedrijfszaken, Mary Kay Inc.;
 • Harry O’Mealia, CEO en voorzitter, 1919 Investment Counsel;
 • Julia Pimsleur, Oprichter, Million Dollar Women Network;
 • Selin Oz, SME Banking Entrepreneurship Banking, Senior manager, Garanti BBVA;
 • Tess Mateo, Sustainability ESG Impact Investor, VS W20 Afgevaardigde voor G20;
 • Ursula Wynhoven, Vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties in New York, International Telecommunication Union.

De 10 winnaars krijgen de komende maanden toegang tot het “Digital Innovation Challenge Acceleration Program” waar zij capaciteitsopbouwende training en een virtuele bootcamp krijgen om hun bedrijfsplannen verder te helpen verfijnen, evenals gespecialiseerd mentorschap en toegang tot een netwerk van ‘changemakers’. Vervolgens zullen de geselecteerde winnaars later dit jaar deelnemen aan het prestigieuze Global Innovation Forum en deel uitmaken van een praktijkgemeenschap om na te gaan hoe zij de digitale innovatiekloof kunnen overbruggen en wereldwijde uitdagingen kunnen aanpakken.

Een speciale vermelding werd toegekend aan drie bedrijven die consultancy-uren ontvingen van 1919 Investment Counsel. Op de eerste plaats en de ontvanger van 10 uur consultancydiensten stond Tiny Totos, een Keniaanse sociale onderneming die zich inzet voor kinderopvang van goede kwaliteit. Door middel van opleiding, toegang tot kapitaal, een netwerk en een technologieplatform helpt Tiny Totos kinderopvangcentra op te zetten om de beschikbaarheid van kinderopvang te vergroten en de kwaliteit van de kinderopvang in het land te verbeteren.

De twee andere finalisten die elk 5 uur consultancydiensten ontvangen zijn, Health Innovation Exchange (HIEx) en Gwiji for Women Gig Workers, die ook belangrijke maatschappelijke uitdagingen aanpakken. HIEx identificeert uitdagingen voor gezondheidszorgsystemen en verbindt innovatoren met belangrijke spelers in het gezondheids-ecosysteem, voornamelijk in Afrika en Azië, om oplossingen aan te reiken die de toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg kunnen verbeteren. Gwiji for Women Gig Workers is een technologische start-up die de belemmeringen voor arbeidsparticipatie van vrouwen met een laag inkomen in Kenia aanpakt. Het identificeert, screent, traint en versterkt vrouwen uit lagere sociaaleconomische milieus als gelegenheidsschoonmaaksters door hen via een mobiele applicatie in contact te brengen met potentiële klanten.

De WEA Digital Innovation Challenge werd gehouden tegen de achtergrond van een snel veranderende economische context, waarin de opkomst van digitale technologieën en de groei van een digitale economie te zien zijn. In het besef dat de digitale versnelling ongelijkheid in stand kan houden, bood de Challenge de gelegenheid om te discussiëren over digitalisering als belemmering voor de economische status van vrouwen.

Aan de paneldiscussie op topniveau werd deelgenomen door de volgende sectoroverschrijdende vertegenwoordigers:

 • Welkomstwoord:

  • Dr. Cindy Pace, VP, Mondiaal hoofd diversiteit, gelijkheid en inclusie, MetLife
 • Openingswoorden:

  • Anita Bhatia, VN-assistent-secretaris-generaal en plaatsvervangend uitvoerend directeur VN-coördinatie, partnerschappen, middelen en duurzaamheid, UN Women
  • Ulrika Modéer, VN-assistent-secretaris-generaal en directeur van het bureau voor externe betrekkingen en pleitbezorging, UNDP
 • Inleidende opmerkingen:

  • Deborah Gibbins, Hoofd bedrijfszaken, Mary Kay Inc.
 • Hoofdspreker:

  • Virginia Littlejohn, Co-hoofd van de Women20 (W20) VS-delegatie voor de G20-landen; Wereldwijd coördinator, W20’s Women Entrepreneurs Act Initiative (WE Act); adviseur, Women7 (W7) voor de G7-landen, en coördinerend team voor vrouwenemancipatie, zinvolle participatie en leiderschap; Forbes Women 50 over 50 (investering)
 • Discussiant:

  • Sonia Jorge, Oprichter en uitvoerend directeur, Global Digital Inclusion Partnership (GDIP)
 • Slotopmerkingen:

  • Dr. Cosmas Luckyson Zavazava, Directeur Bureau Telecommunicatieontwikkeling, ITU

De bovengenoemde panelleden spraken over het belang van vrouwelijk ondernemerschap als essentiële factor voor de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, en over de noodzaak om een meer gendergericht ecosysteem te creëren voor vrouwelijke ondernemers, zodat zij kunnen concurreren en hun bedrijven kunnen uitbreiden in de digitale economie.

“Vrouwelijke ondernemers worden geconfronteerd met obstakels die de groei van hun bedrijf belemmeren, van gebrek aan kapitaal tot sociale normen en beperkingen in tijd en vaardigheden. Ondernemerschap kan een belangrijke kracht zijn om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Ondernemerschap en de voordelen die het kan opleveren, worden echter nog steeds door mannen gedomineerd. Door een meer genderinclusief ecosysteem voor startende ondernemingen te ontwikkelen en de huidige bedrijfsmodellen ter discussie te stellen, kunnen we de obstakels waarmee vrouwelijke ondernemers worden geconfronteerd uit de weg ruimen, zodat zij succes kunnen boeken en hun volledige potentieel kunnen bereiken.”

Dr. Cindy Pace, VP, Mondiaal hoofd diversiteit, gelijkheid en inclusie, MetLife

“200 miljoen vrouwen in India hebben tijdens de pandemie geld ontvangen, omdat de digitalisering dit mogelijk had gemaakt via hun mobiele telefoons en via een nationaal identificatiesysteem. Twee jaar na de pandemie hebben vrouwen echter nog steeds te kampen met enorme belemmeringen bij de toegang tot durfkapitaal en dus bij innovatie. Wij weten dat minder dan 5% van het risicokapitaal naar bedrijven gaat die in handen zijn van vrouwen en zolang dat ecosysteem van financiering voor vrouwen niet verandert, zal er niet veel veranderen in het leven van vrouwelijke ondernemers.”

Anita Bhatia, VN-assistent-secretaris-generaal en plaatsvervangend uitvoerend directeur VN-coördinatie, partnerschappen, middelen en duurzaamheid, UN Women

“In de afgelopen jaren hebben meer dan 600 miljoen mensen voor het eerst gebruik gemaakt van het internet, maar 2,7 miljard mensen zijn nog steeds offline en de meerderheid daarvan is vrouw. Vrouwen hebben ook 25% minder kans dan mannen om te weten hoe ze technologieën moeten gebruiken, waardoor ze geen fundamentele mogelijkheden hebben om technologieën te gebruiken om zich te ontwikkelen. Daar komt nog bij dat 30% van de geregistreerde bedrijven wereldwijd in handen is van vrouwen, maar dat slechts 10% van hen toegang heeft tot het kapitaal dat nodig is om te groeien. We mogen ook niet vergeten dat er basiswetgeving moet zijn om vrouwen te laten profiteren van digitale technologieën, en dat betekent dat er tegelijkertijd aan de rechten van vrouwen moet worden gewerkt.”

Ulrika Modéer, VN-assistent-secretaris-generaal en directeur van het bureau voor externe betrekkingen en pleitbezorging, UNDP

“We moeten de huidige trend van genderblinde innovaties keren en de digitale genderkloof, die bestaat bij de toegang tot technologieën en bij digitaal onderwijs en digitale vaardigheden, rechtzetten. Het is nu tijd om ervoor te zorgen dat vrouwen niet achterblijven. Dit is een te grote opgave voor slechts één bedrijf of één sector. Gezien de omvang van de uitdaging moeten meer sectoroverschrijdende partners hun krachten bundelen om de voorwaarden te scheppen waaronder vrouwelijke ondernemers kunnen innoveren, concurreren en bloeien. Met de Women’s Entrepreneurship Accelerator beschikken we over een kant-en-klaar platform om een meer gelijke en inclusieve digitale markt en samenleving tot stand te brengen.”

Deborah Gibbins, Hoofd bedrijfszaken, Mary Kay Inc.

“Onderzoek heeft aangetoond dat er een inherent gendervooroordeel is dat vrouwelijke ondernemers verhindert gelijke toegang te krijgen tot middelen van het ecosysteem, zoals financiering en markten, terwijl de zwakke samenwerking tussen overheid en particuliere sector binnen ecosystemen het ondernemerschap van vrouwen ervan weerhoudt toegang te krijgen tot belangrijke pijlers van het ecosysteem. Als gevolg daarvan hebben veel vrouwelijke ondernemers de neiging om het “alleen te doen”. Beleid en partnerschapskaders met een meer holistische en synergetische aanpak, zoals de Women’s Entrepreneurship Accelerator, zijn van cruciaal belang om het volledige potentieel van vrouwelijk ondernemerschap te ontsluiten. Door het WEA-partnerschap verder uit te breiden kan nog meer vooruitgang worden geboekt.”

Virginia Littlejohn, Co-hoofd van de Women20 (W20) VS-delegatie voor de G20-landen; Wereldwijd coördinator, W20’s Women Entrepreneurs Act Initiative (WE Act); adviseur, Women7 (W7) voor de G7-landen, en coördinerend team voor vrouwenemancipatie, zinvolle participatie en leiderschap; Forbes Women 50 over 50 (investering)

“In de afgelopen tien jaar heeft de wereld ongeveer een triljoen dollar verloren, omdat we vrouwen niet in de digitale economische activiteit hebben opgenomen. Als we dat omkeren, kunnen we meer dan 525 miljard dollar winnen door die kloof te dichten, wat betekent dat regeringen de komende vijf jaar nog eens 525 miljard dollar kunnen verdienen als ze vrouwen als actieve economische deelnemers opnemen. Om de kloof op het gebied van universele, zinvolle connectiviteit tegen 2030 te dichten, zouden we bovendien slechts 430 miljard dollar nodig hebben. Om het in perspectief te plaatsen: dit is hoeveel de wereld jaarlijks uitgeeft aan frisdrank! Dit is van fundamenteel belang om vrouwen online te brengen, om kansen te creëren voor ondernemerschap en om mogelijkheden te creëren voor participatie, creatie, innovatie en betrokkenheid bij digitale diensten en producten.”

Sonia Jorge, Oprichter en uitvoerend directeur, strategie en partnerschappen, Global Digital Inclusion Partnership

“De oplossingen die in de Challenge worden gepresenteerd veranderen de wereld ontegenzeggelijk ten goede. Inclusieve en rechtvaardige innovaties zullen ons helpen te navigeren in een nieuwe digitale wereld die steeds vluchtiger, onzekerder, complexer en dubbelzinniger wordt. Digitale innovatie ecosystemen lijden nog steeds onder een aanzienlijke genderkloof die iedereen treft. Meer genderinclusieve digitale innovatie-ecosystemen zijn nodig om de economieën en samenlevingen wereldwijd te verbeteren en te helpen beschermen tegen de sociaal-economische crises die we hebben gezien.”

Dr. Cosmas Luckyson Zavazava, Directeur van het Bureau voor Telecommunicatieontwikkeling bij ITU

Een opname van het panelgesprek is hier beschikbaar en een opname van WEA’s Digital Innovation Challenge is hier beschikbaar.

Over de Women’s Entrepreneurship Accelerator

De Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) is een multistakeholderpartnerschap inzake vrouwelijk ondernemerschap dat tijdens AVVN 74 is opgericht. Het brengt zes VN-agentschappen, de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), het Internationaal Handelscentrum (ITC), de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU), het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), het UN Global Compact (UNGC), UN Women en Mary Kay Inc. bijeen om tegen 2030 5 miljoen vrouwelijke ondernemers mondiger te maken.

Het doel van het initiatief is het effect van vrouwelijk ondernemerschap op de ontwikkeling te maximaliseren om de Sustainable Development Goals (SDG’s) te bereiken door een stimulerend ecosysteem te creëren voor vrouwelijke ondernemers over de hele wereld. De Accelerator is een voorbeeld van de transformerende kracht van een uniek multi-partnerschap om het potentieel van vrouwelijke ondernemers te benutten. Lees meer op we-accelerate. Volg ons: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mary Kay Inc. Bedrijfscommunicatie

marykay.com/newsroom
(+1) 972.687.5332 of media@mkcorp.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr