02:59 uur 18-03-2023

De Women’s Entrepreneurship Accelerator viert driejarig jubileum-mijlpaal op evenement van Genève met de lancering van de Digital Innovation Challenge voor vrouwelijke start-ups in samenwerking met de Internationale Telecommunicatie-unie

NEW YORK & GENÈVE–(BUSINESS WIRE)– Ter erkenning van de kruisende relaties tussen innovatie, technologie, de digitale ruimte en genderongelijkheid bracht de Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) hooggeplaatste vertegenwoordigers van haar oprichtende partners samen om het driejarig jubileum te vieren, met een tijdige discussie voorafgaand aan CSW67 over hoe veranderingen door te voeren om een meer genderinclusief innovatie-ecosysteem te creëren en de digitale genderkloof aan te pakken.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20230317005339/nl/

Voor het eerst sinds de oprichting heeft CSW67 het thema innovatie en technologie holistisch onderzocht vanuit het genderperspectief, wat een unieke kans biedt om de gendergerelateerde gevolgen van innovatie en technologie te onderzoeken met aanbevelingen die de koers zullen uitzetten voor een inclusievere en rechtvaardigere digitale economie.

Met de missie om de belemmeringen aan te pakken waarmee vrouwelijke ondernemers worden geconfronteerd om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) te bevorderen, werkt WEA aan het creëren van een ondersteunend ecosysteem voor digitale innovatie voor vrouwelijke ondernemers om te waarborgen dat landen de vruchten plukken van de digitale transformatie die gaande is ter verwezenlijking van een inclusievere en duurzamere wereld.

Het WEA-jubileumevenement, georganiseerd door de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU) in Genève met bijeenroeping van de vijf andere VN-partners van WEA, benadrukte de noodzaak om digitaal te investeren in vrouwelijke ondernemers om hun bedrijf op te schalen. Het evenement onderstreepte hoe de digitale revolutie enorme kansen biedt om de economische status van vrouwen te verbeteren door toegang te bieden tot kennis en internationale markten, en door vrouwen in staat te stellen deel te nemen aan een breder netwerk. Het evenement diende ook om de risico’s te benadrukken die de gaande digitale transformatie met zich meebrengt door de bestaande patronen van genderongelijkheid te bestendigen. Belangrijkste zaken die op het evenement aan de orde kwamen, omvatten:

 • Bestaande innovatie- en startup-ecosystemen hebben een groot gebrek aan genderdiversiteit en worden gekenmerkt door een ongelijke verdeling van kansen en financiële middelen.
 • Vrouwelijke ondernemers worden constant geconfronteerd met een gebrek aan kapitaal en investeringen om hun bedrijf op te schalen,1 met beperkte toegang tot connectiviteit en informatie- en communicatietechnologieën (ICT’s), evenals tot kansen om de essentiële vaardigheden te leren die nodig zijn om te concurreren in de digitale economie.2
 • Digitale technologieën, platforms en tools kunnen ook schadelijke genderstereotypen versterken en vrouwen en meisjes discrimineren, tenzij ze vanaf het begin zijn ontworpen om veilig, inclusief en toegankelijk te zijn. Geslachtsvooroordelen gevonden in datasets en gecodeerd in AI-algoritmeproducten, kunnen bijvoorbeeld leiden tot systemen en services die zorgen voor de replicatie van discriminatiepatronen.
 • Vrouwen en meisjes, en vooral degenen die een groter risico lopen op meervoudige en elkaar overlappende vormen van discriminatie, zijn ook de belangrijkste doelwitten van online geweld en misbruik, waardoor ze in bredere zin uit publieke participatie, gesprekken en digitale ruimten worden verdreven. Dit zijn slechts enkele van de dringende uitdagingen die in het digitale tijdperk vragen om genderinclusieve oplossingen.

Wist u:

 • dat 37% van de vrouwen in de wereld geen toegang heeft tot internet.3
 • dat tot 2050 75% van de banen gerelateerd zal zijn aan STEM-gebieden.4
 • dat vrouwen tegenwoordig slechts 22% van de functies in kunstmatige intelligentie bekleden en slechts 1 op de 3 onderzoekers wereldwijd een vrouw is.5
 • dat slechts 28% van de afgestudeerde ingenieurs en 40% van de afgestudeerden in de informatica vrouw is.6
 • dat de uitsluiting van vrouwen uit de digitale wereld de afgelopen tien jaar $ 1 biljoen dollar heeft gekost aan het bruto binnenlands product van lage- en middeninkomenslanden.7

Lancering van de WEA Digital Innovation Challenge

Tijdens het evenement werd officieel de WEA Digital Innovation Challenge gelanceerd door ITU met de steun van Mary Kay Inc, als een belangrijke kans om deze agenda vooruit te helpen. De wereldwijde uitdaging selecteert 10 digitale best practices en digitale oplossingen met potentieel om een meer genderinclusief ecosysteem te creëren voor start-ups en scale-ups. Deze winnaars krijgen toegang tot het Digital Innovation Eco-System Program, waar ze capaciteitsopbouwende training krijgen om hun bedrijfsplannen verder te verfijnen, evenals gespecialiseerd mentorschap en toegang tot een netwerk van changemakers.

Fragmenten van het jubileum WEA-evenement:

 • Doreen Bogdan-Martin, directeur van de Internationale Telecommunicatie-unie, sprak over de bewezen economische impact van het overbruggen van de digitale genderkloof en merkte op dat alleen al in 2020 de potentiële inkomsten die verloren zijn gegaan door het gebrek aan toegang van vrouwen tot ondernemerskansen, werden berekend op $ 126 miljard dollar. Bogdan-Martin riep op om meer te doen om een genderinclusief digitaal ecosysteem te ontwikkelen door middel van partnerschappen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers, regelgevers en VN-zusteragentschappen.
 • Deborah Gibbins, Chief Operating Officer bij Mary Kay, merkte op dat hoewel de transitie naar digitaal een unieke kans biedt voor vrouwen om te innoveren en hun bedrijf op te schalen, de digitale versnelling ook ongelijkheden in stand kan houden. Daartoe riep Gibbins op tot het aanpakken van ongelijkheden en tot het creëren van een gunstig klimaat voor vrouwen om volledig deel te nemen aan de digitale economie.

De Digital Innovation Challenge is het nieuwste initiatief van WEA. Gedurende het hele evenement belichtten WEA-partners de belangrijkste werkterreinen die ze hebben ontwikkeld ter ondersteuning van vrouwelijk ondernemerschap sinds de start van dit transformatieve samenwerkingsverband met meerdere belanghebbenden.

 • Ontwikkeling van online ondernemersvaardigheden

Het Internationaal Handelscentrum (ITC) belichtte het allereerste gratis online Entrepreneurship Certificate Programme ontwikkeld ter ondersteuning van WEA en gelanceerd in januari 2022. Het digitale curriculum van 27 modules behandelt de 7 belangrijkste stadia van het ondernemerstraject en is beschikbaar in het Engels, Spaans, Frans – en binnenkort in het Arabisch, Russisch en Chinees. Het curriculum is verrijkt met 200 video’s en is bedoeld om aspirant- en gevestigde ondernemers de vaardigheden bij te brengen om hun bedrijf te ontwerpen en op te zetten. Deelnemers leren hoe ze een ondernemerscultuur kunnen aannemen, zakelijke ideeën kunnen ontwikkelen en start-upmethodologieën kunnen leren, een bedrijfsmodel kunnen voorbereiden, een presentatie (pitch) kunnen ontwerpen, financieringsbronnen kunnen identificeren, de juiste partners en mentoren kunnen vinden en een team kunnen opbouwen.

 • Belangenbehartiging door de particuliere sector voor genderbewuste inkoop

UN Women herinnerde aan haar werk om genderbewuste inkoop te bevorderen en benadrukte de publicatie vorig jaar van een Advocacy Brief, met steun van de UN Global Compact, getiteld ‘Procurement’s Strategic Value. Why gender-responsive procurement makes business sense.’ De Advocacy Brief presenteert overtuigend bewijs van de voordelen voor het versterken van de participatie van vrouwen in toeleveringsketens in de particuliere sector ter realisering van inclusieve economische groei en duurzame ontwikkeling.

 • De belemmeringen aanpakken waarmee start-ups in handen van en geleid door vrouwen worden geconfronteerd

UN Women in de regio Europa en Centraal-Azië (ECA) sprak over de allereerste Women’s Entrepreneurship EXPO ooit: een bootcamp die in 2021 in de hele regio werd gehouden om de capaciteiten van vrouwelijke ondernemers om investeringen aan te trekken te vergroten. Dit mondde uit in een Investors Pitch Finale in april 2022, waar 25 vrouwelijke ondernemers uit 9 landen (Turkije, Bosnië en Herzegovina, Georgië, Kazachstan, Kosovo, Kirgizië, Noord-Macedonië, Moldavië en Servië) hun beginnende start-ups en bedrijfsplannen presenteerden om een van de grootste uitdagingen aan te pakken waarmee vrouwelijke ondernemers worden geconfronteerd bij de groei van hun bedrijf: toegang tot kapitaal. Na hun presentaties boden investeerders financiële steun, mentorschap en netwerkmogelijkheden aan vrouwelijke ondernemers om hun bedrijf te helpen opschalen. In november 2022 bracht de tweede live Women’s Entrepreneurship EXPO, in samenwerking met PricewaterhouseCoopers, de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en Yildiz Holding, vrouwelijke ondernemers en zakenpartners samen om ze te mobiliseren en specifieke actie te ondernemen om het landschap voor de ontwikkeling van vrouwelijk ondernemerschap in de ECA-regio te bevorderen.

 • Beleid en belangenbehartiging van vrouwelijk ondernemerschap in de LATAM-regio

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) introduceerde haar beleids- en belangenbehartigingswerk ter ondersteuning van de ontwikkeling van vrouwelijk ondernemerschap in LATAM. In de loop van 2020-2021 heeft de ILO, ter ondersteuning van WEA, een Women’s Entrepreneurship Development (WED)-evaluatie van de beleidsvoorwaarden die van invloed zijn op het ondernemerschap van vrouwen, gericht op de handels- en industriesectoren in Mexico-Stad, uitgevoerd en gepubliceerd. De evaluatie omvatte een reeks van 19 bruikbare aanbevelingen om de institutionele lacunes die bestaan voor vrouwelijke ondernemers aan te pakken. In Brazilië werkte de ILO samen met Serviçio Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) om te pleiten voor de ontwikkeling van vrouwelijk ondernemerschap door middel van een pakket communicatie- en bewustmakingscampagnes en workshops en evenementen voor capaciteitsopbouw.

Een opname van het evenement is hier beschikbaar.

Over de Women’s Entrepreneurship Accelerator

De Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) is een partnerschap met meerdere belanghebbenden voor vrouwelijk ondernemerschap dat is opgericht tijdens UNGA 74. Het brengt zes VN-agentschappen bijeen, de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), het Internationaal Handelscentrum (ITC), de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU), het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), de UN Global Compact (UNGC), UN Women en Mary Kay Inc. om tot 2030 ondersteuning te bieden aan 5 miljoen vrouwelijke ondernemers.

Het uiteindelijke doel van het initiatief is om de ontwikkelingsimpact van vrouwelijk ondernemerschap te maximaliseren ter verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) door de creatie van een ondersteunend ecosysteem voor vrouwelijke ondernemers over de hele wereld. De Accelerator is een voorbeeld van de transformerende kracht van een samenwerkingsverband met meerdere partners van unieke omvang om gebruik te maken van het potentieel van vrouwelijke ondernemers. Lees meer op we-accelerate. Volg ons: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

1 Uit onderzoek blijkt dat vrouwelijke ondernemers het hoofd te bieden hebben aan een financieringstekort van $ 1,5 biljoen dollar. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/03522e90-a13d-4a02-87cd-9ee9a297b311/121264-WP-PUBLIC-M SMEReportFINAL.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m5SwAQA

2 Van de naar schatting 2,9 miljard mensen die nog steeds offline zijn, zijn de meerderheid vrouwen en meisjes van wie het minder waarschijnlijk is dat ze een telefoon gebruiken, toegang krijgen tot internet of de vaardigheden hebben om digitale technologie te gebruiken. https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2022/06/The-Mobile-Gender-Gap-Report-2022.pdf?utm_source=website&utm_medium=download-button&utm_campaign=gender-gap-2022

3 ITU (2022). Facts and Figures 2022 – The gender digital divide (itu.int)

4 A smart move (pwc.com.au)

5 https://www.unesco.org/reports/science/2021/en/women-digital-revolution

6 We need more girls and women in science. What are three ways in which we can support them? (worldbank.org)

7 UN Women. Progress on the Sustainable Development Goals. The Gender Snapshot 2022.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications

marykay.com/newsroom
(+1) 972.687.5332 of media@mkcorp.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr