14:48 uur 17-03-2023

Regionale Conferentie van het Regionale Verband II (Azië) van de WMO wordt afgesloten in Abu Dhabi

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten–(BUSINESS WIRE)– De Regionale Conferentie (RECO) van de Regionale Associatie II (Azië) van de WMO, georganiseerd door het National Center of Meteorology (NCM), is vandaag in Abu Dhabi afgesloten met een verklaring op hoog niveau ter ondersteuning van het VN-initiatief ‘Early Warning for All’.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20230316005525/nl/

His Excellency Dr. Abdulla Al Mandous, the Director General of the National Center of Meteorology (NCM) (Photo: AETOSWire)

His Excellency Dr. Abdulla Al Mandous, the Director General of the National Center of Meteorology (NCM) (Photo: AETOSWire)

De verklaring benadrukte de dringende noodzaak om nationale en communautaire responscapaciteiten op te bouwen door de ontwikkeling van nationaal beleid en nationale wetgeving te ondersteunen om de mainstreaming van vroegtijdige waarschuwing te waarborgen, en op impact gebaseerde waarschuwingen en beslissingsondersteunende systemen voor belangrijke belanghebbenden bij rampenrisicovermindering te ontwikkelen en te bevorderen.

De verklaring benadrukte de noodzaak om capaciteit op te bouwen op effectieve en gezaghebbende vroege waarschuwingen in geschikte formaten, zoals het Common Alerting Protocol (GLB), voor alle belangrijke gebruikers, inclusief de media, en om waarnemingslacunes te dichten om te voldoen aan wereldwijde, regionale en nationale behoeften, wat van cruciaal belang is voor voorspellingen voor alle tijdschalen.

RECO-deelnemers herhaalden ook hun steun voor de verdere ontwikkeling en implementatie van het WMO Greenhouse Gas Monitoring-initiatief als een cruciaal instrument ter ondersteuning van de uitvoering van het Akkoord van Parijs en de ontwikkeling van strategieën voor het bereiken van netto nul antropogene emissies.

De verklaring drong er ook bij de agentschappen, fondsen en programma’s van het VN-systeem, intergouvernementele organisaties, regionale organisaties, overheidsinstellingen, ontwikkelingspartners, NGO’s, de particuliere sector en de academische wereld op aan om samen te blijven werken met de WMO en haar lidstaten om Vroege waarschuwingen voor iedereen te bereiken.

Van 13 tot 16 maart 2023 bood RECO een forum voor de Nationale Meteorologische en Hydrologische Diensten van RA II om de opkomende problemen en uitdagingen aan te pakken, de regionale samenwerking te versterken en partnerschappen te versterken voor de uitvoering van WMO-resoluties en -besluiten.

Dr. Abdulla Al Mandous, directeur-generaal van NCM, en president RA II (Azië), zei: “We zijn ervan overtuigd dat de resultaten en aanbevelingen van de conferentie de implementatie van actieplannen zullen vergemakkelijken in het kader van de oproep van de VN voor verbeterde systemen voor vroegtijdige waarschuwing, vooral in onze regio die vaak wordt getroffen door een reeks natuurrampen vanwege het uitgestrekte en gevarieerde landschap.”

De conferentie trok de deelname van meer dan 150 deelnemers, waaronder de ambassadeurs van de 35 Aziatische landen van RA II, belangrijke functionarissen van de WMO en andere VN-commissies en -kantoren en de permanente vertegenwoordigers van WMO-leden uit Azië.

De conferentie besprak een reeks onderwerpen met betrekking tot meteorologie die zich richtten op drie segmenten: Vroege waarschuwingen voor iedereen, infrastructuur en geïntegreerde diensten.

*Bron: AETOSWire

Contacts

Salam Shehady, 00971553584520

Sshehady@apcoworldwide.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr