23:22 uur 27-02-2023

Verenigd en groen: United Benefits Holding en Rhomberg ventures lanceren “United Climate”, een full-service provider voor ESG-optimalisatie

  • United Climate is een 50:50 joint venture tussen United Benefits Holding en Rhomberg ventures
  • United Climate helpt portefeuillehouders bij het strategisch optimaliseren van ESG-factoren in vastgoed, en garandeert de implementatie door aangesloten bedrijven
  • Met een holistische benadering en uitgebreide ESG-expertise onderneemt United Climate radicale actie om de dreiging van klimaatverandering als “klimaatrisico is financieel risico” te bestrijden.
  • De doelgroepen van United Climate zijn commerciële en institutionele portefeuillehouders, stichtingen en familiebedrijven en nieuwbouwontwikkelaars

WENEN–(BUSINESS WIRE)– Uitgebreide openbaarmakingsvereisten, complexe ESG-normen, toenemende strandingrisico’s: Nu vastgoedeigenaren en -ontwikkelaars geconfronteerd worden met meerdere uitdagingen in het kielzog van de klimaatverandering en de toenemende regulering van de financiële markten, hebben United Benefits Holding en Rhomberg ventures, twee vastgoedbedrijven die gespecialiseerd zijn in duurzaamheid, de one-stop-oplossing United Climate opgericht. De 50:50 joint venture hanteert een holistische ontwikkelingsaanpak voor bestaande en nieuwe bouwprojecten. United Climate wil een volledig scala aan processen aanbieden in de gehele waardeketen – van advies en planning tot implementatie met direct en indirect gelieerde bedrijven. Het doel is om andere bedrijven te helpen hun bestaande en nieuwe bouwprojecten te optimaliseren op milieu-, sociaal en economisch gebied.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20230227005501/nl/

Organizational chart of the two founding companies of the joint venture (Graphic: Business Wire)

Organizational chart of the two founding companies of the joint venture (Graphic: Business Wire)

Michael Klement, CEO van United Benefits Holding: “Beide bedrijven delen al jaren een gemeenschappelijke strategie: het creëren van waarde op lange termijn door het toepassen van de beste duurzaamheidsnormen. United Climate brengt twee sterke partners samen die hun kennis zullen inzetten ten behoeve van beleggers, het milieu en de samenleving, en die niet alleen adviesdiensten maar ook volledige implementatie zullen aanbieden.

Hubert Rhomberg, CEO van Rhomberg ventures: “Regelgeving en de toenemende vraag onder beleggers naar duurzame projecten vormen een ware uitdaging voor portefeuillehouders en nieuwbouwontwikkelaars. Wij willen deze bedrijven helpen hun vastgoedprojecten volledig te optimaliseren en ESG-risico’s te beheren door middel van onze holistische aanpak en uitgebreide ESG-expertise. Duurzaamheid moet geen regelgevende last zijn, maar een investering in de toekomst die leidt tot financiële voordelen op lange termijn.”

Duurzaam investeren voor voordelen op lange termijn.

Hoe werkt het “United Climate + one-stop shop” concept? United Climate beheert de volledige opeenvolging van activiteiten, van inventarisatie via analyse tot strategieplanning. Als adviesbureau definieert het concrete bouwmaatregelen, inclusief tijds- en kostenindicaties, en coördineert vervolgens de uitvoering door gelieerde bedrijven, inclusief controle en rapportage. Voor de klant zorgt dit ervoor dat het project op een uniforme en consistente manier wordt geoptimaliseerd. Samen met de producten van United Climate zijn de belangrijkste toegepaste tools de uitgebreide expertise en hoge normen op het gebied van digitalisering die beide concerns en hun dochterondernemingen bieden. Naleving van de hoogste ESG-normen in nieuwbouwprojecten en efficiënte ESG-optimalisatie worden bereikt door vermindering van de koolstofuitstoot in de ontwerp-, bouw- en exploitatiefase. Naast gebruikersgerichte projectplanning wordt ook het bouwproces geoptimaliseerd. Dit maakt lagere exploitatiekosten en hogere huurinkomsten mogelijk. In plaats van hoge verliezen te moeten accepteren als gevolg van gestrande activa, biedt de methode van United Climate met haar optimale “groene” implementatiestrategie de basis voor een gezonde waardestijging van een pand.

Klimaatrisico = financieel risico

Het nieuwe bedrijf voorziet een enorm potentieel omdat 40 procent van alle koolstofuitstoot alleen al terug te voeren is op de activiteiten van de bouwsector. Vaak ontbreekt het echter aan kennis over de uitvoering. “Dit is het dilemma dat we willen oplossen. Voor de bedrijven – en voor toekomstige generaties,” zegt Klement. De klimaatcrisis heeft een bijzonder sterke impact op de vastgoedsector. Sinds de overeenkomst van Parijs (COP21) in 2015 werd gesloten, zijn de randvoorwaarden voor de bouwsector aangescherpt met het oog op een milieuvriendelijke toekomst. Momenteel bepalen de EU-Taxonomieverordening, de richtlijnen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), de richtlijnen inzake duurzaamheidsverslaglegging (CSRD), de richtlijnen inzake verzekeringsdistributie (IDD) en de richtlijnen inzake markten voor financiële instrumenten (MIFiD2) de juridische fundamenten van de economie en de bouwsector. Klimaatverandering creëert nieuwe waarderingsschalen voor de winstgevendheid van reële activa. Klimaatrisico = financieel risico. United Climate heeft samen met haar samenwerkingspartners, die branchepioniers zijn op het gebied van duurzame vastgoedontwikkeling, een efficiënte “manage to ESG” strategie ontwikkeld. Het bundelen van de expertise van United Benefits Holding en Rhomberg ventures heeft geresulteerd in een holistische one-stop shop die waardecreatie op lange termijn voor vastgoed beheert in overeenstemming met strenge milieu- en klimaatbeschermingsnormen, vanuit één enkele bron, voor commerciële en institutionele portefeuillehouders, stichtingen en familiebedrijven evenals projectontwikkelaars van nieuwe gebouwen, renovaties en bouw in bestaande gebouwen, en investeerders: United Climate biedt een hoogwaardig, compleet pakket voor het optimaliseren van vastgoedprojecten op sociaal, economisch en milieugebied.

United Benefits Holding is gevestigd in Wenen. Het werd opgericht in 2020 na twee decennia van het ontwikkelen van vastgoedprojecten. Onder leiding van CEO Michael Klement creëert de holding holistische, intelligente concepten voor duurzaam vastgoed. Het dynamische team van de holding ontwikkelt een gedeelde strategie, gedeelde ESG-richtlijnen en gedeelde doelstellingen voor de dochterondernemingen en alle werkterreinen van de hele Groep in de Duitstalige wereld. United Benefits Holding omvat verschillende dochterondernemingen: projectontwikkelaar Invester, vermogensbeheerder Ekazent, en investeringsbeheerder WEALTHCORE met zijn Green Impact fondsreeks zoals gedefinieerd in artikel 9 van de EU openbaarmakingsverordening.

Rhomberg ventures is gevestigd in Bregenz. Onder leiding van CEO Taras Rebet pakt het bedrijf wereldwijde problemen aan en ontwikkelt het duurzame, verantwoorde en economische oplossingen op het gebied van PropTech en ClimateTech. Tot de oplossingen van Rhomberg ventures behoort met name het holistische CREE-bouwconcept voor hybride houtbouw met geprefabriceerde componenten. Het kan ook worden gebruikt voor andere soorten gebouwen. CREE omvat ook gedetailleerde overwegingen over ruimte, afval en grondstoffenbeheer. Rhomberg ventures werkt nauw samen met bedrijven uit de Rhomberg Groep zoals WoodRocks en Renowate.

Over United Benefits Holding

United Benefits Holding is een onafhankelijke vastgoeddienstverlener met een holistische aanpak. In samenwerking met haar dochterondernemingen INVESTER United Benefits (Development), EKAZENT Asset Management en WEALTHCORE Investment Management initieert, ontwikkelt, realiseert en beheert de groep vastgoedinvesteringen in de Duitstalige markt en biedt zij een volledig scala aan diensten en processen langs de gehele waardeketen van vastgoedinvesteringen. In overeenstemming met de duidelijke ESG-strategie van het bedrijf zijn alle investeringen gericht op onafhankelijkheid, transparantie en sociale rechtvaardigheid, alsmede op het terugdringen van koolstofemissies en het creëren van duurzame waarde. De groep heeft ongeveer 90 mensen in dienst en beheert een volume van ongeveer 1,8 miljard euro.

Voor meer informatie, zie www.ub-holding.com.

Over Rhomberg ventures

Rhomberg ventures is opgericht door Hubert Rhomberg om innovaties en bedrijfsideeën te bevorderen die echt duurzaam zijn. Werkelijk duurzaam betekent voldoen aan zowel ecologische en sociale als economische duurzaamheidscriteria. De investeringsactiviteiten van het bedrijf richten zich op de drie gebieden Stadsontwikkeling, Vastgoed en Bouw, en Infrastructuur en Mobiliteit. Ze worden op de markt gebracht onder de noemer “Bouwen. Ruimte. Gemeenschap”.

Voor meer informatie, zie www.rhombergventures.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

SCRIVO Public Relations
Contactpersoon agentschap: Tristan Thaller

Tel: + 49 89 45 23 508 15

E-mail: tristan.thaller@scrivo-pr.de
Website: scrivo-pr.de/

United Benefits Holding GmbH
Bedrijfscontact: Sarah Gallei

Tel: + 43 664 805 33 240

E-mail: s.gallei@ub-holding.com
Website: ub-holding.com

Rhomberg ventures GmbH
Bedrijfscontact: Mona Egger-Grabher

Tel.: +43 5574 403-2200

E-mail: mona.egger@rhomberg.com
Website: rhombergventures.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr