07:30 uur 10-11-2022

.NeuroRestore, onderzoekspartner van ONWARD, publiceert baanbrekend artikel dat neuronen identificeert die het lopen na verlamming herstellen

Gegevens van alle negen deelnemers aan STIMO-studie gepubliceerd in Nature

Onderzoekers identificeren specifieke neuronen die geactiveerd en geremodelleerd worden door ruggenmergstimulatie waardoor patiënten kunnen lopen

EINDHOVEN, Nederland & LAUSANNE, Zwitserland & BOSTON–(BUSINESS WIRE)– ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), het medische technologiebedrijf dat innovatieve therapieën ontwikkelt om beweging, onafhankelijkheid en gezondheid te herstellen bij mensen met dwarslaesie, ONWARD meldde vandaag dat een nieuwe studie door wetenschappers van .NeuroRestore, de onderzoekspartner van ONWARD, de specifieke neuronen heeft geïdentificeerd daie worden geactiveerd en gehermodelleerd door ruggenmergstimulatie, waardoor deelnemers met dwarslaesie kunnen staan, lopen en hun spieren weer kunnen opbouwen, waardoor hun levenskwaliteit verbetert. Deze ontdekking bij negen deelnemers betekent een fundamentele, wetenschappelijke doorbraak. De studie werd gisteren gepubliceerd in Nature.

In het meerjarig onderzoeksprogramma, de STIMO-studie, gecoördineerd door de twee co-directeuren van .NeuroRestore – Grégoire Courtine, hoogleraar neurowetenschappen aan de EPFL en Chief Scientific Officer van ONWARD, en Jocelyne Bloch, neurochirurg aan het Universitair Ziekenhuis van Lausanne (CHUV) – kregen deelnemers die verlamd waren ten gevolge van een dwarslaesie gerichte epidurale elektrische stimulatie van het deel van het ruggenmerg dat de beenbewegingen regelt. Opmerkelijk is dat alle deelnemers hun motorische functie en het vermogen om te lopen herwonnen. Drie deelnemers waren de eersten om gebruik te maken van een innovatieve, door ONWARD ontwikkelde methode die zich specifiek richt op de gebieden van het ruggenmerg die de beweging van het been en de onderrug mogelijk maken. Zo kan de motorische functie sneller en efficiënter herstellen.

Volgens de wetenschappers is het van cruciaal belang precies te begrijpen hoe deze neuronale reorganisatie plaatsvindt om effectievere behandelingen te ontwikkelen en het leven van zoveel mogelijk mensen te verbeteren. Het persbericht van de EPFL vindt u hier.

“De gisteren gepubliceerde bevindingen bouwen verder aan onze sterke kennisbasis over ruggenmergstimulatie om mensen met verlamming te helpen. Als gevolg van deze studie en de bijbehorende wetenschappelijke doorbraak hebben ONWARD en haar onderzoekspartners precies geleerd waar de epidurale lead moet worden geplaatst en hoe de stimulatie moet worden geprogrammeerd om het lopen te vergemakkelijken”, aldus Dave Marver, CEO van ONWARD. “Dit belangrijke werk stelt ons in staat een therapie te ontwikkelen voor mensen met een dwarslaesie die nauwkeurig, herhaalbaar en schaalbaar is.”

Over ONWARD Medical

ONWARD is een medisch technologiebedrijf dat innovatieve therapieën ontwikkelt om beweging, onafhankelijkheid en gezondheid te herstellen bij mensen met dwarslaesie. Het werk van ONWARD bouwt voort op meer dan tien jaar basiswetenschappelijk en preklinisch onderzoek dat is uitgevoerd in ‘s werelds toonaangevende neurowetenschappelijke laboratoria. ONWARD’s ARC-therapie, die kan worden geleverd door implanteerbare (ARCIM) of externe (ARCEX) systemen, is ontworpen om gerichte, geprogrammeerde stimulatie van het ruggenmerg te leveren om beweging en andere functies te herstellen bij mensen met een dwarslaesie, waardoor uiteindelijk hun kwaliteit van leven wordt verbeterd.

ONWARD heeft vijf Breakthrough Device Designations ontvangen van de FDA, die zowel ARC-IM als ARC-EX omvatten. ARC-EX is een extern, niet-invasief platform dat bestaat uit een draagbare stimulator en een draadloos programmeerapparaat. In september 2022 werden topline data gerapporteerd van de eerste pivotale studie van het bedrijf, Up-LIFT genaamd, waarin werd geëvalueerd in hoeverre ARC-EX Therapy de kracht en functie van de bovenste ledematen kan verbeteren. Het bedrijf bereidt nu een aanvraag voor om het product in de V.S. en Europa op de markt te brengen. ARC-IM bestaat uit een implanteerbare pulsgenerator en lead die in de buurt van het ruggenmerg wordt geplaatst. Het bedrijf voltooide het eerste gebruik van de ARC-IM neurostimulator bij mensen in mei 2022.

ONWARD heeft zijn hoofdkantoor in Eindhoven, Nederland. Het bedrijf heeft een centrum voor wetenschap en techniek in Lausanne, Zwitserland, en een groeiende aanwezigheid in Boston, Massachusetts. Het bedrijf heeft een academisch partnerschap met .NeuroRestore, een samenwerking tussen het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie (EPFL) en het Universitaire Ziekenhuis van Lausanne (CHUV). Ga voor meer informatie over het bedrijf naar ONWD.com. Ga naar IR.ONWD.com om toegang te krijgen tot onze financiële kalender voor 2022.

Disclaimer

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgericht, en weerspiegelen de huidige verwachtingen en projecties van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders van de Vennootschap over toekomstige gebeurtenissen. Toekomstgerichte verklaringen houden intrinsiek een aantal risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van die welke door de toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen een ongunstige invloed hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen die hierin worden beschreven. Een veelheid van factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, veranderingen in de vraag, de concurrentie en de technologie, kan ertoe leiden dat de feitelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten aanzienlijk afwijken van de verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht met betrekking tot trends of activiteiten uit het verleden mogen niet worden opgevat als een verklaring dat dergelijke trends of activiteiten zich in de toekomst zullen voortzetten. Bijgevolg wijst de Vennootschap uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om enige actualisering of herziening bekend te maken van enige toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht ten gevolge van enige wijziging in de verwachtingen of enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochterondernemingen of de kaderleden of werknemers van dergelijke personen garanderen dat de veronderstellingen die aan dergelijke toekomstgerichte verklaringen ten grondslag liggen, vrij zijn van fouten, noch aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of het zich daadwerkelijk voordoen van de voorspelde ontwikkelingen. U mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum van dit persbericht.

Contacts

Voor aanvragen rond het bedrijf:

ONWARD
info@onwd.com

Voor vragen van de media en investeerders:
Backstage Communication
België:

Gunther De Backer

gunther@backstagecom.be
Tel +32 475.903.909

Nederland:

Barbara Willems

barbara@backstagecom.be
Tel 06- 4480 2699

Check out our twitter: @NewsNovumpr