02:43 uur 10-05-2022

Toonaangevend schoonmaaktechnologiebedrijf Aymium maakt wereldwijd omvangrijkste geavanceerde biokoolstofcontract bekend voor haar steenkoolvervangingsproduct

Meer dan 4 miljoen ton steenkool wordt vervangen door Aymiums hernieuwbare koolstofnegatieve product, waardoor 10 miljoen ton CO2 wordt verwijderd

ST. PAUL, Minnesota–(BUSINESS WIRE)– Aymium, de toonaangevende producent van hernieuwbare biokoolstofproducten maakte bekend dat het bedrijf een lange-termijnleveringscontract is aangegaan met Hokuriku Electric Power Company en Nippon Steel Trading voor haar gepatenteerde steenkoolvervangingsproduct. De overeenkomst is de grootste voor de mondiale levering van biokoolstof en zal de eerste grootschalige continue openbare voorziening voor geavanceerde biokoolstof ondersteunen voor het vervangen van steenkool bij elektriciteitsopwekking. Aymium produceert het enige bewezen koolstofnegatieve product voor het vervangen van steenkool bij elektriciteitsopwekking.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20220509005321/nl/

How Aymium’s Biocarbon is produced: Recovered wood is sustainably sourced and processed into uniform biomass. The biomass undergoes integrated thermolysis, a patented non-combustion process that converts the biomass into high-purity biocarbon and biogas. This process is environmentally friendly and uses self-generated renewable energy and recovered water. (Graphic: Business Wire)

How Aymium’s Biocarbon is produced: Recovered wood is sustainably sourced and processed into uniform biomass. The biomass undergoes integrated thermolysis, a patented non-combustion process that converts the biomass into high-purity biocarbon and biogas. This process is environmentally friendly and uses self-generated renewable energy and recovered water. (Graphic: Business Wire)

“Hokuriku’s baanbrekend gebruik van Aymium’s toonaangevende producten voor het vervangen van steenkool zal de transitie van op fossiele brandstoffen gebaseerde energie-opwekking versnellen en de milieu-impact verminderen,” aldus Aymium CEO James Mennell. “Aymiums producten maken onmiddellijke vervanging van steenkool door een hernieuwbaar koolstof-negatief product mogelijk. Onze samenwerking met Hokuriku en Nippon Steel Trading stimuleert onze gedeelde missie van decarbonisering en mondiale milieuverbetering.”

Elke ton van Aymiums product resulteert indien het wordt gebruikt in plaats van steenkool, in een reductie van meer dan 2,5 ton CO2, alsmede een reductie van 95% in emissie van andere milieuverontreinigende stoffen van uit steenkool gegenereerde energie, waaronder zwaveldioxide en kwik.

Het contract en de bijbehorende milieuvoordelen betreffen een mijlpaal die werd geprezen door de Amerikaanse ambassadeur in Japan, Rahm Emanuel. “De overeenkomst van Hokuriku Electric Power voor de koop van Aymiums innovatieve hernieuwbare biokoolstofproducten is een succes voor banen in de VS, het milieu en de export vanuit de VS. De Japanse investering in Aymiums innovatieve technologie van zowel Hokuriku Electric Power als Nippon Steel Trading laat de kracht zien van de VS-Japan-samenwerking,” aldus ambassadeur Emanuel.

Aymiums hernieuwbare product wordt vervaardigd door middel van een niet-verbrandingsproces dat biomassa omzet in zeer zuiver biokoolstof en biogas, water herwint en recycleert uit de biomassa en wordt aangestuurd door eigen gegenereerde hernieuwbare energie. Het product werd getest op elektrische-centraleschaal door Hokuriku, waarbij de geschiktheid en voordelen zoals een vervanging voor fossiele steenkool werden bevestigd.

“Hokuriku zet zich in voor decarbonisering en het versterken van onze relatie met Aymium, wiens gepatenteerde technologie grote groeipotentie laat zien en bijdraagt aan de inspanningen van Hokuriku om koolstofneutraal te worden,” aldus Koji Matsuda, Executive President en Representative Director van Hokuriku Electric Power Company.

Hokuriku maakte ook een investering in aandelen in Aymium bekend. Hokuriku’s investering volgt op $ 200 miljoen van investeerders door grote mondiale energie- en metaalbedrijven met een focus op decarbonisering, waaronder Nippon Steel, Rio Tinto en Steel Dynamics.

“Als partners in dit contract en investeerders in Aymium laat Nippon Steel Trading haar commitment zien voor het stimuleren van koolstofreductietechnologieën die een onmiddellijk en korte-termijnvoordeel zullen opleveren,” aldus Yasumitsu Saeki, President en Representative Director, Nippon Steel Trading Corporation. Nippon Steel Trading treedt op als handelspartner van Aymium en Hokuriku en voert het beheer van de internationale logistiek voor de levering aan Hokuriku.

Aymium is een in Minnesota gevestigd schone technologiebedrijf dat hernieuwbare producten maakt die fossiele brandstoffen vervangen en de milieu-impact verlagen van grote mondiale industrieën waaronder metaal-, energie- en landbouwproductie. De producten van Aymium worden beschermd door wereldwijd meer dan 275 verstrekte en in behandeling zijnde octrooien en zijn ontwikkeld om op fossiele brandstof gebaseerde grondstoffen in energieproductie direct te vervangen, zonder fabrieksaanpassingen van enige soort. Aymium’s gepatenteerd proces zet gecertificeerde duurzaam gewonnen hernieuwbare biomassa om in biokoolstof, met gebruikmaking van geïntegreerde thermolyse.

Aymium bouwt twee extra productiefaciliteiten, één in Williams, Californië, en de andere in de Noordwest- Pacific om geavanceerde biokoolstof te produceren voor gebruik door Hokuriku. Aymium verwacht meer dan $ 350 miljoen te investeren voor de bouw van faciliteiten die volgens de planning operationeel zullen zijn in 2023.

Over Aymium

Aymium produceert hoogwaardige biokoolstof- en biowaterstofproducten die kunnen worden gebruikt om onmiddellijk fossiele brandstoffen te vervangen bij de productie van metalen, energie, landbouwproducten en bij de zuivering van water en lucht zonder veranderingen aan apparatuur of processen. Aymium’s bioproducten worden geproduceerd met gebruikmaking van duurzaam gewonnen biomassa – herwonnen en onbruikbaar hout – en zijn hernieuwbaar, koolstofnegatief en vervangen fossiele brandstoffen met hoge emissiewaarden, zoals steenkool en cokes. De toonaangevende technologie van Aymium wordt gesteund door meer dan 275 verstrekte of in behandeling zijnde octrooien op mondiale basis. De hoofdvestiging van Aymium is in Minnesota.

Over Hokuriku Electric Power Company

Hokuriku Electric Power Company, opgericht in 1951, is een veelomvattend energiebedrijf gericht op het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de Hokuriku-regio door de stabiele levering van betaalbare en hoog-kwalitatieve energie. De toekomstvisie van het bedrijf is “samen met Hokuriku landbreed en internationaal ontwikkelen en leveren van nieuwe waarde,” en het bedrijf breidt verder uit naast het bestaande elektrische-energiebedrijf terwijl het een bijdrage levert aan het aanpakken van maatschappelijke problemen zoals de opwarming van de aarde, duurzame ontwikkeling van de regio en de realisatie van een slimme maatschappij.

Over Nippon Steel Trading Corporation

Nippon Steel Trading Corporation is het centrale handelsbedrijf van NIPPON STEEL CORPORATION Group en werd opgericht in oktober 2013 door een fusie van Nippon Steel Trading Co., Ltd. en Sumikin Bussan Corporation. Het bedrijf gaat door met uitbreiden als meervoudig specialistisch handelsbedrijf dat vier geïntegreerde kernactiviteiten omvat: staal, industriële levering en infrastructuur, textiel en voedingsmiddelen.

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat enkele voorspellende verklaringen over toekomstige gebeurtenissen, waaronder verklaringen die verband houden met nieuwe faciliteiten en milieu-effecten. Deze verklaringen die in het algemeen worden voorafgegaan door of vergezeld van speciale voorwaardelijke woorden als “anticiperen”, “van plan zijn”, “geloven”, “schatten”, “plannen”, “nastreven”, “projecteren” of “verwachten”, of door de woorden “zou kunnen”, “zullen”, of “zou moeten”, zijn bedoeld om de “toekomstgerichtheid” aan te geven, zijn onderhevig aan veel risico’s en onzekerheden binnen de beschermingsmogelijkheden van de safe harbor van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen spreken alleen over dit moment en zijn gebaseerd op de huidige beschikbare informatie en aannames die we op dit moment redelijk achten. Dergelijke voorspellende verklaringen zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en we ondernemen geen verplichting om deze verklaringen te actualiseren of te reviseren. Er zijn veel factoren die ervoor kunnen zorgen dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen anders uitvallen dan geanticipeerd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon voor de media: Scott Gallagher

sgallagher@gardcommunications.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr