07:48 uur 06-05-2022

Q4 Inc. maakt resultaten bekend van eerste kwartaal 2022

Het bedrijf behaalde recordverkopen dankzij de uitbreiding van het klantenbestand en een solide omzetgroei en margevergroting

TORONTO–(BUSINESS WIRE)– Q4 Inc. (TSX:QFOR) (“Q4” of het “Bedrijf”), een toonaangevend communicatieplatform voor de kapitaalmarkten, heeft vandaag haar financiële resultaten bekendgemaakt voor de kwartaalperiode eindigend op 31 maart 2022. Alle bedragen zijn uitgedrukt in Amerikaanse dollars, tenzij anders vermeld.

“Onze prestaties voor het eerste kwartaal onderstrepen stabiliteit en wendbaarheid van ons bedrijfsmodel,” aldus Darrell Heaps, CEO van Q4. “Terwijl de resultaten in termen van omzet en winst in lijn waren met onze verwachtingen, waren we vooral verheugd over de recordgroei in onze verkopen dankzij de groei van ons klantenbestand en het beheersbare klantenbehoud. Volgens ons blijkt hieruit dat we in staat zijn om onze klanten een groeiend aantal waardevolle oplossingen en diensten te bieden, en dat dit direct in verband staat met onze investeringen in ons technologieplatform, evenals onze gerichte inspanningen om te verkopen aan onze bestaande klanten. Vooruitkijkend naar de tweede helft van het jaar verwachten we een afname van grote investeringen, een sterkere hefboomwerking en een snellere omzetgroei naarmate we onze strategie in verband met omzetgroei en het traject naar winstgevendheid tenuitvoerleggen.”

Financiële hoofdpunten eerste kwartaal 2022

 • Omzet gerealiseerd van USD 13,9 miljoen, een stijging van 23,1% ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar
 • Jaarlijks terugkerende omzet1 op 31 maart 2022 gestegen naar USD 52,8 miljoen, een stijging van 18,1% op jaarbasis
 • Gemiddelde terugkerende omzet per account (Average Recurring Revenue per Account, ARPA) groeide met 3,2% in het kwartaal, een stijging van 12,2% ten opzichte van het ARPA-groeipercentage van 2,8% in het voorgaande kwartaal
 • Brutomarge verhoogd met 300 basispunten op jaarbasis tot 57,4%
 • Nettoverlies van USD 6,6 miljoen, of USD 0,17 per aandeel
 • Aangepaste EBITDA2-verlies van USD 7,1 miljoen

Operationele hoogtepunten eerste kwartaal en daaropvolgend tot kwartaaleinde

 • Het eerste kwartaal werd afgerond met in totaal 2.673 klanten (inclusief klanten met naleveringen), vergeleken met 2.391 klanten in dezelfde periode vorig jaar
 • Aantal producten die bestaande klanten gebruiken verhoogd, wat de groei van ARPA stimuleert
 • De migratie van het webcastingplatform voor onze bedrijfsinkomsten verliep volgens plan, waarbij het bedrijf tot op heden 734 inkomstenevenementen heeft gerealiseerd in het lopende jaar, en in totaal meer dan 1.000 sinds de lancering van het platform
 • Uitbreiding van de Capital Markets Events-activiteiten voortgezet met mogelijkheden voor hybride en fysieke evenementen, naast de volledig virtuele evenementen, wat resulteerde in de groei van de door Q4 gehoste beleggersconferenties en busexcursies aan de sell-side
 • Video Earnings-product gelanceerd en set functies voor ons Virtual Investor Day-product uitgebreid
 • 3-jarige verlenging ondertekend van de overeenkomst met de New York Stock Exchange en het nieuwe uitgebreide programma voor emittentendiensten, met een brede lijst van virtuele evenementen die verder gaan dan de driemaandelijkse winstmededelingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beleggersdagen, ESG-evenementen, lokale zakelijke bijeenkomsten en samenwerking met de NYSE voor het organiseren van fysieke evenementen op de beurs met als extra voordeel de uitzending per video
 • Aandelenterugkoopprogramma aangekondigd op 23 maart om ons de flexibiliteit te bieden om aandelen terug te kopen op basis van de doorlopende evaluatie door het management van de kapitaalbehoeften van het bedrijf, de marktprijs van de gewone aandelen van Q4 en de algemene marktomstandigheden

Webcastinformatie

Q4 organiseert op woensdag 4 mei 2022 om 09:30 uur ET een webcast met CEO Darrell Heaps, vertrekkende CFO Ryan Levenberg en interim CFO Donna de Winter, om de financiële resultaten van het bedrijf te bespreken. Deelnemers kunnen zich vooraf registreren of de webcast live bijwonen op https://events.q4inc.com/attendee/251269858. Aanvullend informatiemateriaal is minimaal een kwartier voor aanvang van het evenement beschikbaar. Na afloop is een opname van de webcast te bekijken op investors.q4inc.com.

Vragen van het publiek worden in realtime beantwoord via het Q4-platform. Beleggers kunnen ook vooraf vragen inzenden naar ir@q4inc.com of via onze IR-website. We doen ons best om uw vragen te beantwoorden, hetzij tijdens de webcast, als de tijd het toelaat, of kort daarna. We stellen uw belangstelling op prijs.

De niet-gecontroleerde tussentijdse verkorte geconsolideerde jaarrekening van Q4 en de bespreking en analyse door het management voor de periode van drie maanden eindigend op 31 maart 2022 worden gepubliceerd op de IR-website van Q4 en worden ingediend bij SEDAR op www.sedar.com.

Resultaten eerste kwartaal 2022

Selectie van financiële maatstaven

Inkomsten

 

 

 

 

 

Drie maanden eindigend op 31 maart

 

2022

2021

Verandering

Verandering

(in duizenden USD)

 

USD

USD

USD

%

Kapitaalmarktenplatform

 

12.864

10.598

2.266

21,4%

Platformdiensten

 

1.063

719

344

47,8%

Overige

 

18

8

10

Totale omzet

 

13.945

11.325

2.620

23,1%

Brutowinst

 

8.006

6.161

1.845

29,9%

Percentage van totale omzet

 

57,4%

54,4%

Kritieke prestatie-indicatoren

 

31 maart 2022

 

31 maart 2021

 

Verandering

 

Verandering

(USD. ARR in miljoenen USD)

 

USD

 

USD

 

USD

 

%

Jaarlijks terugkerende inkomsten

 

USD

52,8

USD

44,7

USD

8,1

18,1

%

Gemiddelde inkomsten per account

 

USD

18.404

USD

17.837

USD

567

3,2

%

Bedrijfsresultaten

De volgende tabel bevat een overzicht van ons geconsolideerde verliesoverzicht en alomvattend verlies voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2022 en 2021:

 

Drie maanden eindigend op

 

31 maart

 

2022

2021

(in duizenden USD)

 

USD

USD

Inkomsten

 

13.945

11.325

Directe kosten van inkomsten

 

5.939

5.164

Brutowinst

 

8.006

6.161

Operationele uitgaven

 

Sales en marketing

 

5.144

4.393

Onderzoek en ontwikkeling

 

4.130

2.840

Algemeen en administratief

 

5.771

4.983

Waardevermindering en amortisatie

 

901

1.066

Wisselkoerswinst

 

(597)

(27)

Overige uitgaven

 

280

221

Totale operationele uitgaven

 

15.629

13.476

Verlies uit operationele activiteiten

 

(7.623)

(7.315)

Financiële uitgaven

 

21

131

Financiële inkomsten

 

(3)

(1)

(Winst) verlies op derivaten

 

(1.104)

6.094

Verlies voor inkomstenbelasting

 

(6.537)

(13.539)

Inkomstenbelasting

 

60

(2)

Nettoverlies

 

(6.597)

(13.537)

Ander alomvattend verlies

 

Wisselkoersverlies op buitenlandse activiteiten

 

(11)

(16)

Nettoverlies en alomvattend verlies

 

(6.608)

(13.553)

Gewoon en verwaterd verlies per aandeel

 

(0,17)

(1,46)

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen – gewoon en verwaterd

 

39.624

9.252

Belangrijke balansinformatie

 

31 maart 2022

31 december 2021

Verandering

Verandering

(in duizenden USD)

 

USD

USD

USD

%

Contanten

 

55.827

63.283

(7.456)

(11,8)%

Totale activa

 

101.848

109.117

(7.269)

(6,7)%

Totale passiva

 

29.599

30.415

(816)

(2,7)%

Totaal langlopende schulden

 

8.370

8.065

305

3,8%

Niet-IFRS-maatstaven en afstemming van niet-IFRS-maatstaven

In dit persbericht wordt verwezen naar bepaalde financiële maatstaven die niet in overeenstemming zijn met de IFRS, waaronder kritieke prestatie-indicatoren die worden gebruikt door het management en die doorgaans worden gebruikt door onze concurrenten die een SaaS-bedrijfsmodel (Software-as-a-Service) hanteren. Deze maatstaven zijn geen erkende maatstaven op grond van de IFRS en hebben geen gestandaardiseerde betekenis die is voorgeschreven door de IFRS. Daarom zij ze niet per se vergelijkbaar met soortgelijke maatstaven die door andere ondernemingen worden gepresenteerd. Deze maatstaven worden echter verstrekt als extra informatie ter aanvulling op de financiële maatstaven volgens de IFRS om een beter inzicht te verschaffen in onze bedrijfsresultaten vanuit het perspectief van het management. Deze maatstaven mogen dan ook niet op zichzelf worden beschouwd, noch als plaatsvervanging van onze financiële gegevens die zijn gerapporteerd volgens de IFRS voor analysedoeleinden. Deze niet-IFRS maatstaven en sectorspecifieke maatstaven worden gebruikt om beleggers aanvullende maatstaven te verstrekken over onze operationele prestaties en liquiditeit en zo trends binnen onze activiteiten te benadrukken die niet duidelijk zouden zijn wanneer we uitsluitend gebruik maken van financiële maatstaven volgens de IFRS. We zijn ook van mening dat effectenanalisten, beleggers en andere geïnteresseerde partijen bij de evaluatie van vergelijkbare bedrijven vaak gebruik maken van financiële maatstaven die niet in overeenstemming zijn met de IFRS en branchespecifieke maatstaven. Het management maakt ook gebruik van financiële maatstaven die niet in overeenstemming zijn met de IFRS en branchespecifieke maatstaven om de operationele prestaties van periode tot periode te vereenvoudigen, de jaarlijkse operationele begrotingen op te stellen en om componenten van de beloning van bestuurders te bepalen.

EBITDA en aangepaste EBITDA

We definiëren EBITDA als nettoverlies, gecorrigeerd voor waardevermindering en amortisatie, financieringskosten, financiële inkomsten en inkomstenbelastingen. Aangepaste EBITDA is een aanvullende maatstaf die door het management wordt gebruikt om onze financiële en operationele prestaties te beoordelen, zonder rekening te houden met financieringsmethoden of kapitaalstructuur. Aangepaste EBITDA staat voor EBITDA, gecorrigeerd voor het volgende: op aandelen gebaseerde vergoedingen, niet-gerealiseerde wisselkoerswinsten of -verliezen, winst of verlies op derivaten en transactiegerelateerde kosten. Wij zijn van mening dat EBITDA en aangepaste EBITDA, twee financiële maatstaven die niet in overeenstemming zijn met de IFRS, nuttig zijn voor het evalueren van onze operationele kasstromen, aangezien ze de effecten elimineren van niet-kaskosten en eenmalige of niet-terugkerende posten die in de verliesrekeningen en alomvattende verliezen zijn opgenomen. De definitie van het bedrijf van EBITDA en aangepaste EBITDA kan verschillen van gelijknamige maatstaven die door andere bedrijven worden gebruikt. In de volgende tabel wordt de aangepaste EBITDA afgestemd met het nettoverlies voor de aangegeven perioden.

 

Drie maanden eindigend op

 

31 maart

 

2022

2021

(in duizenden USD)

 

USD

USD

Nettoverlies

 

(6.597

)

 

(13.537

)

Waardevermindering en amortisatie

 

901

 

1.066

Financiële uitgaven(1)

 

21

 

131

Financiële inkomsten

 

(3

)

 

(1

)

Inkomstenbelasting

 

60

 

(2

)

EBITDA

 

(5.618

)

 

(12.343

)

Overige aanpassingen

 

 

Kosten compensatie op basis van aandelen(2)

 

148

 

247

Niet-gerealiseerd(e) wisselkoers(winst)/-verlies(3)

 

(597

)

 

54

(Winst) verlies op derivaten(4)

 

(1.104

)

 

6.094

Transactiegerelateerde uitgaven(5)

 

22

 

366

Aangepaste EBITDA

 

(7.149

)

 

(5.582

)

_____________________

Opmerking:

(1)

 

Financiële uitgaven zijn hoofdzakelijk gerelateerd aan rente en aanwas van financiële passiva.

(2)

 

Op aandelen gebaseerde beloningen omvatten niet-contante uitgaven die zijn opgenomen in verband met de uitgifte van opties onder ons Legacy Equity Incentive Plan aan onze werknemers en bestuurders. Opties toegekend onder het Legacy Equity Incentive Plan zijn omgezet in opties onder ons Omnibus Equity Incentive Plan (het “Omnibus Plan”) in verband met de beursgang in 2021. Dit bedrag omvat ook de Restricted Share Units (“RSU’s”) en Performance Shares (“PSU’s”) die in het kader van het Omnibus Plan zijn toegekend.

(3)

 

Deze aanpassingen vertegenwoordigen de verandering in de waarde van transacties die in vreemde valuta hebben plaatsgevonden die vóór de vereffening van de facturen in de jaarrekening zijn opgenomen.

(4)

 

Deze aanpassingen vertegenwoordigen aanpassingen van de reële waarde aanpassingen met betrekking tot uitstaande warrants.

(5)

 

Transactiegerelateerde kosten vertegenwoordigen kosten met betrekking tot onze beursgang en omvatten professionele, juridische, advies- en boekhoudkosten die eenmalig zijn en anders niet zouden zijn gemaakt.

Vrije cashflow

De vrije cashflow vertegenwoordigt de cashflow uit (gebruikt in) operationele activiteiten minus toevoegingen aan eigendommen en apparatuur. We gebruiken de vrije cashflow, een niet-IFRS financiële maatstaf, om de hoeveelheid contanten te evalueren die beschikbaar zijn voor dividendbetalingen, schuldaflossing en andere investerings- en financieringsactiviteiten. Wij zijn van mening dat deze informatie nuttig is voor bepaalde beleggers en analisten om de prestaties van de onderneming te evalueren met betrekking tot de operationele cashflowcapaciteit om te voldoen aan de niet-discretionaire uitstroom van contanten. In de volgende tabellen wordt onze cashflow uit (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten afgestemd op de vrije cashflow:

 

Drie maanden eindigend op

 

31 maart

 

2022

2021

(in duizenden USD)

 

USD

USD

Cashflow verkregen uit (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten

 

(7.592)

(4.416)

Toevoegingen aan eigendommen en apparatuur

 

(279)

(161)

Vrije cashflow

 

(7.871)

(4.577)

Kritieke prestatie-indicatoren

In dit persbericht wordt ook verwezen naar “Jaarlijkse terugkerende inkomsten” (Annual Recurring Revenue of ARR) en “Gemiddelde inkomsten per account” (Average Revenue Per Account of ARPA). Dit zijn kritieke prestatie-indicatoren die we gebruiken om ons te helpen onze activiteiten te evalueren, onze prestaties te meten, trends te identificeren die gevolgen hebben voor onze bedrijfsactiviteiten, bedrijfsplannen op te stellen en strategische beslissingen te nemen. Het kan zijn dat onze kritieke prestatie-indicatoren op een andere manier worden berekend dan gelijksoortige kritieke prestatie-indicatoren die door andere bedrijven worden gebruikt. Definities van deze kritieke prestatie-indicatoren zijn te vinden onder het kopje “Key Performance Indicators” in de bespreking en analyse door het management van het bedrijf voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2022 en 2021.

Informatie met betrekking tot de toekomst

Dit persbericht bevat mogelijk informatie met betrekking tot de toekomst (“forward-looking information”) in de zin van de toepasselijke aandelenwetgeving. Informatie met betrekking tot de toekomst kan betrekking hebben op onze toekomstige financiële vooruitzichten en verwachte gebeurtenissen of resultaten, en kan informatie bevatten over onze financiële positie, bedrijfsactiviteiten, bedrijfsstrategie, groeistrategieën, budgetten, activiteiten, financiële resultaten, belastingen, dividendbeleid, plannen en doelstellingen. In bepaalde gevallen kunnen uitspraken met betrekking tot de toekomst die voorspellend van aard zijn, afhankelijk zijn van of verwijzen naar toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, en/of worden herkend door het gebruik van woorden als “verwachten”, “doorgaan”, “anticiperen”, “van plan zijn”, “erop gericht zijn”, “voornemen”, “geloven”, “begroten”, “schatten”, “voorspellen”, “voorzien”, “circa”, “doel” of de ontkennende versies daarvan en soortgelijke uitdrukkingen, en/of stellen dat bepaalde acties, gebeurtenissen of resultaten “kunnen”, “zouden” of “zullen” worden genomen, plaatsvinden of worden bereikt. Daarnaast bevatten uitspraken die verwijzen naar verwachtingen, intenties, projecties of andere kenmerken van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden informatie met betrekking tot de toekomst. Uitspraken die informatie met betrekking tot de toekomst bevatten, zijn geen historische feiten, maar vertegenwoordigen de verwachtingen, prognoses en projecties van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden.

Informatie met betrekking tot de toekomst is gebaseerd op onze meningen, schattingen en veronderstellingen in het licht van onze ervaring en perceptie van historische trends, huidige omstandigheden en verwachte toekomstige ontwikkelingen, evenals andere factoren die wij momenteel gepast en redelijk achten in de gegeven omstandigheden. Ondanks het feit dat een zorgvuldig proces wordt gevolgd bij het opstellen en evalueren van informatie met betrekking tot de toekomst, kan er geen garantie worden gegeven dat de onderliggende meningen, schattingen en veronderstellingen correct zullen blijken te zijn. Bepaalde veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de informatie met betrekking tot de toekomst in deze MD&A zijn onder meer: ons vermogen om te blijven investeren in infrastructuur om onze groei en naamsbekendheid te ondersteunen; ons vermogen om onze technologische infrastructuur en de functionaliteit van ons platform te blijven onderhouden en verbeteren; ons vermogen om nieuwe producten te ontwikkelen en te implementeren; ons vermogen om te profiteren van groeimogelijkheden en onze groeistrategie te implementeren; ons vermogen om ons marktaandeel uit te bouwen en nieuwe geografische gebieden te betreden; de totale benaderbare markt voor onze producten; ons vermogen om belangrijk personeel te behouden; ons vermogen om bestaande klantrelaties te onderhouden en het gebruik van ons platform en onze producten door onze klanten verder uit te breiden; ons vermogen om bestaande relaties op vergelijkbare voorwaarden te blijven onderhouden met onze huidige dienstverleners, leveranciers, kanaalpartners en andere derde partijen; ons vermogen om onze geografische reikwijdte te behouden en uit te breiden; ons vermogen om onze uitbreidingsplannen uit te voeren; ons vermogen om tegen aanvaardbare voorwaarden financiering te verkrijgen; de impact van concurrentie; de succesvolle integratie van toekomstige overnames; veranderingen en trends binnen onze branche of de wereldeconomie; veranderingen in wetten, regels, voorschriften en wereldwijde normen; en het uitblijven van het voordoen van de hieronder vermelde risico’s en onzekerheden.

Informatie met betrekking tot de toekomst is onvermijdelijk gebaseerd op bepaalde meningen, schattingen en veronderstellingen die wij gepast en redelijk achten op de datum waarop de uitspraken worden gedaan, is onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren waardoor de werkelijke resultaten, activiteitenniveaus, prestaties of resultaten wezenlijk kunnen afwijken van hetgeen wordt uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke informatie met betrekking tot de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende risicofactoren die in meer detail staan beschreven in de paragrafen “Summary of Factors Affecting our Performance” and “Financial Instruments and Other Instruments” van de MD&A, en in het gedeelte “Risk Factors” van ons jaarlijkse informatieformulier, dat op 30 maart 2022 is ingediend bij SEDAR en beschikbaar is onder ons profiel op www.sedar.com.

Als een van deze risico’s of onzekerheden werkelijkheid wordt, of als de meningen, schattingen of veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de informatie met betrekking tot de toekomst onjuist blijken te zijn, kunnen de werkelijke resultaten of toekomstige gebeurtenissen aanzienlijk afwijken van de verwachtingen in de informatie met betrekking tot de toekomst. De meningen, schattingen of veronderstellingen waarnaar hierboven wordt verwezen, worden in meer detail beschreven in het gedeelte “Summary of Factors Affecting our Performance” en moeten zorgvuldig worden overwogen door potentiële beleggers.

Hoewel we hebben geprobeerd belangrijke risicofactoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van hetgeen wordt gesteld in de informatie met betrekking tot de toekomst te identificeren, kunnen er andere risicofactoren zijn die ons op dit moment onbekend zijn of waarvan we momenteel denken dat ze niet wezenlijk zijn, maar die er ook voor kunnen zorgen dat de daadwerkelijke resultaten of gebeurtenissen in de toekomst wezenlijk afwijken van hetgeen wordt uitgedrukt in de informatie met betrekking tot de toekomst. Er kan geen garantie worden gegeven dat dergelijke informatie nauwkeurig zal blijken te zijn, aangezien de werkelijke resultaten en toekomstige gebeurtenissen wezenlijk kunnen afwijken van de verwachtingen waarop deze informatie is gebaseerd. Uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn geen garantie van toekomstige resultaten. U wordt dan ook aangeraden niet overmatig veel waarde te hechten aan informatie met betrekking tot de toekomst, die immers slechts betrekking heeft op de situatie zoals deze was op het moment dat de informatie is verstrekt. De informatie met betrekking tot de toekomst in de MD&A is gebaseerd op onze verwachtingen op de datum van dit persbericht (of op een andere datum, indien dat is aangegeven) en kan na die datum veranderen. We wijzen echter elke intentie of verplichting of belofte om informatie met betrekking tot de toekomst te actualiseren of te herzien, hetzij in verband met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, van de hand, tenzij dit is vereist op grond van de toepasselijke aandelenwetgeving.

Aanvullende informatie over Q4 is te vinden in het profiel van het bedrijf op SEDAR, www.sedar.com.

Over Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) is een toonaangevend communicatieplatform voor kapitaalmarkten dat een revolutie teweegbrengt in de manier waarop beursgenoteerde bedrijven, beleggers en investeringsbanken beslissingen nemen om elkaar op efficiënte wijze te ontdekken, te communiceren en met elkaar in contact te komen. Het end-to-end technologieplatform van Q4 faciliteert interactie tussen kapitaalmarkten door middel van IR-websiteproducten, oplossingen voor virtuele evenementen, CRM voor kapitaalmarkten, en tools voor aandeelhouders- en marktanalyse. Het bedrijf is een vertrouwde partner van meer dan 2.673 beursgenoteerde bedrijven wereldwijd, waaronder 50% van de S&P 500. Q4 is gevestigd in Toronto, en beschikt over kantoren in New York en Londen. Meer informatie: q4inc.com.

_____________________

1 Jaarlijks terugkerende inkomsten of ‘ARR’ is een kritische prestatie-indicator. Zie ‘Kritische prestatie-indicatoren’

2 Aangepaste EBITDA is een niet-IFRS-maatstaf. Zie ‘Niet-IFRS-maatstaven en afstemming van niet-IFRS-maatstaven’

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Beleggersrelaties:

Sara Pearson, ir@q4inc.com

Mediavragen:

Karen Greene, media@q4inc.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr