23:56 uur 09-09-2021

 ITT geeft aanvulling op duurzaamheidsverslag van 2021 uit en zet vooruitgang op gebied van milieu-, sociale en bestuursprioriteiten voort

WHITE PLAINS, N.Y.–(BUSINESS WIRE)– 9 september 2021– ITT Inc. (NYSE: ITT) heeft Sustainability ITT 2021 Supplement uitgegeven, de tweede aanvulling op Sustainability ITT 2019, het uitgebreide rapport van het bedrijf over de voortgang in de richting van milieu-, sociale en bestuursverplichtingen (ESG). Dit supplement beschrijft de vorderingen van ITT in 2020 in de richting van de integratie van milieubeheer en positieve sociale impact in alle activiteiten, teams en gemeenschappen. Prioriteiten zijn onder meer gezondheid en veiligheid, diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit van het personeel, en de ecologische voetafdruk. De belangrijkste hoogtepunten van 2020 omvatten:

  • 25 procent reductie van de uitstoot van broeikasgassen (BKG)
  • 23 procent minder afval naar stortplaatsen
  • 25 procent minder incidenten op de werkplek
  • Afstoting van alle lopende en toekomstige legacy asbestverplichtingen

“We blijven ESG-praktijken integreren in onze dagelijkse activiteiten, terwijl we ons blijven concentreren op de gezondheid van onze mensen, ons bedrijf en onze financiën,” aldus Luca Savi, Chief Executive Officer en President. “In wat voor iedereen een buitengewoon uitdagend jaar was, heeft ons team zijn inzet getoond om ervoor te zorgen dat ITT van de wereld een betere plek maakt voor alle belanghebbenden. Hoewel ik tevreden ben met onze vooruitgang tot nu toe, is het duidelijk dat we nog veel meer te doen hebben op ons traject om een duurzamer ITT te worden.”

Het rapport, Sustainability ITT 2021 Supplement, behandelt initiatieven en andere informatie over een periode van drie jaar, met een focus op de resultaten van 2020. Het bevat statistieken van 2020 voor alle wereldwijde ITT-locaties. Verschillende richtlijnen en meetkaders, waaronder die van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC), zijn de basis geweest van de reikwijdte van dit rapport. Raadpleeg Sustainability ITT 2019 voor meer informatie over de toezeggingen van ITT om een duurzamere en evenwichtigere omgeving te creëren.

Over ITT

ITT is een gediversifieerde toonaangevende fabrikant van hoogtechnologische kritische componenten en op maat gemaakte technologische oplossingen voor de energie-, transport- en industriële markt. Voortbouwend op zijn erfgoed van innovatie werkt ITT samen met zijn klanten om duurzame oplossingen te leveren aan de belangrijkste industrieën die aan onze moderne manier van leven ten grondslag liggen. Het hoofdkantoor van ITT is gevestigd in White Plains, NY, met werknemers in meer dan 35 landen en verkoop in ongeveer 125 landen. Het bedrijf genereerde in 2020 een omzet van $ 2,5 miljard. Ga voor meer informatie naar www.itt.com.

Toekomstgerichte verklaringen

In dit rapport verwijzen ‘ITT,’ ‘wij,’ ‘onze’ en ‘ons’ naar ITT Inc., een onderneming in Indiana en zijn volledige dochterondernemingen, tenzij anders aangegeven of zoals de context anders vereist. Bovendien bevat dit rapport ‘toekomstgerichte verklaringen,’ bedoeld om in aanmerking te komen voor de ‘veilige haven’ van aansprakelijkheid die is ingesteld door de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn geen historische feiten, maar vertegenwoordigen eerder slechts een overtuiging met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen op basis van de huidige verwachtingen, schattingen, veronderstellingen en projecties over ons bedrijf, de toekomstige financiële resultaten en de sector waarin we actief zijn, en andere juridische, regelgevings- en economische ontwikkelingen. Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verwijzingen naar richtlijnen, toekomstige strategische plannen en andere verklaringen die de bedrijfsstrategie, vooruitzichten, doelstellingen, plannen, intenties of doelen van het bedrijf beschrijven, en elke bespreking van toekomstige operationele of financiële prestaties.

We gebruiken woorden als ‘anticiperen,’ ‘schatten,’ ‘verwachten,’ ‘projecteren,’ ‘van plan zijn,’ ‘plannen,’ ‘geloven,’ ‘doel,’ ‘toekomst,’ ‘kunnen,’ ‘zullen,’ ‘konden,’ ‘moeten,’ ‘potentieel,’ ‘doorgaan,’ ‘leidraad’ en andere soortgelijke uitdrukkingen om dergelijke toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Toekomstgerichte verklaringen zijn onzeker en tot op zekere hoogte onvoorspelbaar en omvatten bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die worden uitgedrukt of geïmpliceerd in, of redelijkerwijs worden afgeleid uit dergelijke toekomstgerichte verklaringen.

Waar wij in een toekomstgerichte verklaring een verwachting of overtuiging uitdrukken met betrekking tot toekomstige resultaten of gebeurtenissen, is een dergelijke verwachting of overtuiging gebaseerd op de huidige plannen en verwachtingen van ons management, te goeder trouw uitgedrukt en geacht een redelijke basis te hebben. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de verwachting of overtuiging zal uitkomen of dat de verwachte resultaten zullen worden bereikt of bewerkstelligd. Meer informatie over factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten, is opgenomen in het gedeelte Risicofactoren van ons jaarverslag op Formulier 10-K, kwartaalrapporten op Formulier 10-Q en andere documenten die van tijd tot tijd worden ingediend bij de Securities and Exchange Commission.

De toekomstgerichte verklaringen die in dit rapport zijn opgenomen, gelden alleen op de datum hiervan. We nemen geen enkele verplichting op ons (en wijzen uitdrukkelijk elke verplichting af) om toekomstgerichte verklaringen schriftelijk of mondeling bij te werken als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mark Macaluso

+1 914-641-2064

mark.macaluso@itt.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr