17:25 uur 03-09-2021

DXC Technology stelt prijs van Senior Notes-aanbod vast

TYSONS, Va.–(BUSINESS WIRE)– DXC Technology Company (NYSE: DXC) (‘DXC’) heeft vandaag aangekondigd dat haar volledige dochteronderneming, DXC Capital Funding DAC (de ‘Emittent’), een aanbod heeft geprijsd van (i) € 750 miljoen totale hoofdsom van haar 0,450 % Senior Notes met vervaldatum 2027 (de ‘2027 Notes’), met een prijs van 99,846% van de totale hoofdsom van dergelijke notes, en (ii) € 600 miljoen totale hoofdsom van haar 0,950% Senior Notes met vervaldatum 2031 (samen met de 2027 Notes, de ‘Notes’), met een prijs van 99,715% van de totale hoofdsom van dergelijke Notes. De Notes zijn aangeboden aan gekwalificeerde institutionele kopers overeenkomstig Rule 144A onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de ‘Securities Act’), en buiten de Verenigde Staten in overeenstemming met Regulation S onder de Securities Act. Het aanbod van de Notes wordt naar verwachting afgesloten op 9 september 2021, onder de gebruikelijke voorwaarden.

De Notes zullen onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden gegarandeerd door DXC en DXC Luxembourg International S.à r.l., een Luxemburgse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (société à responsabilité limitée) en de directe moedermaatschappij van de Emittent (‘Holdings’). DXC is momenteel van plan om de netto-opbrengst van het aanbod van de Notes hoofdzakelijk te gebruiken voor de volledige terugbetaling van de totale hoofdsom van € 400 miljoen aan uitstaande leningen onder haar in euro luidende termijnleningsfaciliteit, de terugbetaling van haar in Amerikaanse dollar luidende Senior Notes van 4,25% met vervaldatum in 2025, de terugbetaling van haar in pond sterling luidende 2,750% Senior Notes met vervaldatum in 2025 en de terugbetaling van andere uitstaande senior notes. De Emittent is van plan de fondsen uit te lenen aan Holdings om de overeenkomstige afstemming van de wereldwijde structuur van DXC te vergemakkelijken.

Mike Salvino, President en Chief Executive Officer van DXC, merkte op: “Het opbouwen van een sterke financiële basis is een belangrijk onderdeel van ons transformatietraject. Dit aanbod stelt ons in staat om onze termijnleningen en obligaties te herfinancieren, de looptijden te verlengen en de lopende leenkosten te verlagen. Deze acties verbeteren onze kapitaalstructuur verder, versterken onze financiële basis en tonen onze voortdurende inzet voor een kredietprofiel van beleggingskwaliteit. We zijn verheugd over de grote belangstelling van beleggers voor ons schuldaanbod, aangezien we ons aanbod konden verhogen tot € 1,35 miljard tegen een rente van minder dan één procent. We zullen doorgaan met het evalueren van verdere mogelijkheden om extra schulden met een hoge coupon te herfinancieren. Dit aanbod is nog een bewijs dat het aanhoudende succes van ons transformatietraject aantoont.”

De Notes en gerelateerde garanties zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act, of enige staatseffectenwetten, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie, behalve op grond van een vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act en de toepasselijke staatseffectenwetten. De Notes zullen naar verwachting worden genoteerd op de Officiële Lijst van de Luxembourg Stock Exchange en zullen worden toegelaten tot de handel op de Euro MTF Market van de Luxembourg Stock Exchange.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten te kopen, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetten van een dergelijke staat of jurisdictie.

OVER DXC TECHNOLOGY

DXC Technology (NYSE: DXC) helpt wereldwijde internationale bedrijven bij het runnen van hun bedrijfskritische systemen en activiteiten, terwijl ze de IT moderniseren, data-architecturen optimaliseren en veiligheid en schaalbaarheid garanderen in publieke, private en hybride clouds. ‘s Werelds grootste bedrijven en organisaties in de publieke sector vertrouwen op DXC voor het implementeren van services in de Enterprise Technology Stack om nieuwe prestatieniveaus, concurrentievermogen en klantervaring te stimuleren.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Alle uitspraken in dit persbericht die niet direct en uitsluitend betrekking hebben op historische feiten, zijn ‘toekomstgerichte uitspraken’. Deze verklaringen vertegenwoordigen de huidige verwachtingen en overtuigingen, en er kan geen garantie worden gegeven dat de in dergelijke verklaringen beschreven resultaten zullen worden bereikt. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan talrijke veronderstellingen, risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die in dergelijke verklaringen worden beschreven, waarvan vele buiten onze controle liggen. Bovendien worden veel van deze risico’s en onzekerheden momenteel versterkt door de pandemie van de coronavirusziekte uit 2019 en de impact van uiteenlopende privé- en overheidsreacties die gevolgen hebben voor onze klanten, werknemers, leveranciers en de economieën en gemeenschappen waarin ze actief zijn. Voor een schriftelijke beschrijving van deze factoren, zie de sectie met de titel ‘Risk Factors’ in het jaarverslag van DXC op Formulier 10-K voor het fiscale jaar eindigend op 31 maart 2021, en alle bijgewerkte informatie in latere SEC-deponeringen, inclusief DXC’s kwartaalverslag op Formulier 10-Q voor de kwartaalperiode eindigend op 30 juni 2021.

Er kan geen garantie worden gegeven dat enig doel of plan uiteengezet in een toekomstgerichte verklaring kan of zal worden bereikt, en lezers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op dergelijke verklaringen die alleen gelden op de datum waarop ze zijn gedaan. We nemen geen enkele verplichting op ons om enige herziening van een toekomstgerichte verklaring bij te werken of vrij te geven of om gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van dit persbericht te melden of om het zich voordoen van onverwachte gebeurtenissen weer te geven, behalve zoals vereist door de wet.

Bron: DXC Technology

Categorie: Investor Relations

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Richard Adamonis, Corporate Media Relations, +1-862-228-3481, radamonis@dxc.com
John Sweeney, Investor Relations, +1-980-315-3665, john.sweeney@dxc.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr