22:55 uur 28-05-2021

Centessa maakt prijs van eerste beursintroductie bekend

CAMBRIDGE, Massachusetts en LONDEN–(BUSINESS WIRE)– Centessa Pharmaceuticals plc (“Centessa”), een bedrijf dat onderzoek uitvoert in het klinisch stadium, dat zijn innovatieve assetgerichte bedrijfsmodel gebruikt voor het ontdekken, ontwikkelen en uiteindelijk aan patiënten leveren van invloedrijke geneesmiddelen, heeft vandaag de prijs bekendgemaakt van de eerste beursintroductie van 16.500.000 American Depositary Shares (“ADS’s”), die elk één gewoon aandeel vertegenwoordigen tegen een beursintroductieprijs van $ 20,00 per ADS. Alle ADS’s worden aangeboden door Centessa. Het gros gaat van de introductie over op Centessa, wat naar verwachting circa $ 330,0 miljoen zal bedragen, voor aftrek van garantieprovisies, commissies en andere introductiekosten. Daarnaast is de borgen een 30-daagse optie verleend om nog eens tot 2.475.000 ADS’s te kopen tegen de beursintroductieprijs minus garantieprovisies en commissies. De verwachting is dat de aandelen van het bedrijf zullen worden verhandeld op de NASDAQ Global Select Market op 28 mei 2021, onder tickersymbool “CNTA”. De overname wordt naar verwachting op 2 juni 2021 afgerond, afhankelijk van of aan de gebruikelijke voorwaarden wordt voldaan.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies en Evercore ISI treden voor de beursintroductie op als gezamenlijke book-runningmanagers.

Een registratieverklaring met betrekking tot deze aandelen is op 27 mei 2021 door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission geldig verklaard. Deze beursintroductie zal uitsluitend plaatsvinden door middel van een prospectus op schrift. Exemplaren van de definitieve prospectus met betrekking tot de beursintroductie zijn, wanneer beschikbaar, te verkrijgen via: Morgan Stanley & Co. LLC, t.a.v.: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; Goldman Sachs & Co. LLC, t.a.v.: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonisch: (866) 471-2526 of via e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com; Jefferies LLC, t.a.v.: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, telefonisch: 877-821-7388, of via e-mail: prospectus_department@Jefferies.com en Evercore Group L.L.C., t.a.v.: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, of telefonisch: (888) 474 0200, of via e-mail: ecm.prospectus@evercore.com.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod om deze effecten te kopen, noch zal er verkoop plaatsvinden van deze effecten in enige staat of rechtsgebied waar een dergelijk(e) aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig is voorafgaand aan registratie of kwalificatie krachtens de effectenwetgeving van een dergelijke staat of rechtsgebied.

Over Centessa

Centessa Pharmaceuticals plc heeft tot doel patiënten invloedrijke geneesmiddelen te bieden door het combineren van de sterke punten van een assetgericht model met de voordelen van schaal en dediversificatie die typisch zijn voor grotere R&D-organisaties. Het assetgerichte model verwijst naar een zeer gespecialiseerd, uniek gefocust bedrijf dat wordt geleid door een team van breed erkende deskundigen op het gebied van het onderwerp. Centessa is volledig eigenaar van deze assetgerichte bedrijven. De programma’s van deze bedrijven lopen uiteen van het ontdekkingsstadium tot het latere stadium van ontwikkeling en omvatten diverse therapeutische gebieden, waaronder oncologie, hematologie, immunologie/ontsteking, neurowetenschap, hepatologie, pulmonologie en nefrologie. De assetgerichte bedrijven van Centessa staan onder toezicht van het managementteam van Centessa, dat de algehele strategie en richting vaststelt, leiderschap en expertise biedt en leiding geeft aan de toewijzing van middelen en gedeelde infrastructuur.

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken kunnen worden geïdentificeerd door woorden zoals “richt,” “anticipeert”, “gelooft”, “zou kunnen”, “schat”, “verwacht”, “voorspelt”, “doel”, “beoogt”, “kan mogelijk”, “plant”, “mogelijk”, “potentieel”, “streeft”, “zal” en variaties van deze woorden of gelijksoortige uitdrukkingen die bedoeld zijn om toekomstgerichte uitspraken te identificeren. Dergelijke uitspraken in dit persbericht die niet gebaseerd zijn op een historisch feit kunnen als toekomstgerichte uitspraken worden beschouwd. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn onder meer verklaringen betreffende voltooiing, tijdstip en verwachte omvang van de eerste beursintroductie en het verwachte begin van handel op de Nasdaq Global Select Market.

Deze en andere toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, ramingen en projecties, uitsluitend vanaf de datum van dit persbericht, en zijn afhankelijk van een aantal risico’s en onzekerheden die ervoor kunnen zorgen dat daadwerkelijke resultaten afwijken van wat met die toekomstgerichte verklaringen wordt verkondigd of gesuggereerd. Deze risico’s en onzekerheden zijn onder meer tenuitvoerlegging van de beursintroductie onder de verwachte voorwaarden, indien aan de orde, handelsvoorwaarden en tevredenheid met de gebruikelijke afsluitvoorwaarden van de eerste beursintroductie. Deze en andere risico’s betreffende onze programma’s en activiteiten worden in aanvullend detail beschreven in de registratieverklaring op Formulier S-1, dat is gedeponeerd bij de SEC. We doen uitdrukkelijk afstand van elke verplichting om toekomstgerichte uitspraken te actualiseren, behalve als dat wettelijk is vereist.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon voor investeerders:
Jennifer Porcelli, Head of Investor Relations

Centessa Pharmaceuticals

jennifer.porcelli@centessa.com

Contactpersonen voor de media:
US
Dan Budwick, 1AB

dan@1abmedia.com

UK/Europese media
Optimum Strategic Communications, Mary Clark en Shabnam Bashir

centessa@optimumcomms.com

Zwitserland
Marcus Veith, VEITHing Spirit

marcus@vspirit.ch
M: +41 79 20 75 111

Check out our twitter: @NewsNovumpr