08:56 uur 09-04-2021

Commentaar van de voorzitter van de raad van bestuur van Toshiba op het overnamevoorstel

TOKIO– (BUSINESS WIRE) – Osamu Nagayama, voorzitter van de raad van bestuur van Toshiba Corporation (TOKIO: 6502) heeft commentaar gegeven op het overnamevoorstel van CVC Capital Partners, zoals hieronder.

Zoals aangekondigd in de openbare verklaring van 7 april, heeft Toshiba een voorlopig en niet-juridisch bindend eerste voorstel ontvangen van CVC Capital Partners (CVC) met betrekking tot de overname van Toshiba en om hetzelfde te privatiseren. Dit oorspronkelijke voorstel van CVC was volledig ongevraagd en zeker niet geïnitieerd door Toshiba. Het voorstel omvat geen gedetailleerde evaluatie van de activiteiten van Toshiba.

Verder is het oorspronkelijke voorstel van CVC afhankelijk van een verscheidenheid aan zaken, zoals goedkeuringen van de antitrustregistraties van de relevante rechtsgebieden, de Foreign Exchange and Foreign Trade Act van Japan en noodzakelijke financiering. Bovendien wordt niet overwogen de voorgenomen transactie alleen door CVC te financieren; in het voorstel van CVC wordt veeleer aangegeven dat het financiële hulp zou zoeken van bepaalde mede-investeerders en financiële instellingen bij het nastreven van de voorgestelde transactie. We verwachten dat een dergelijk financieringsproces een aanzienlijke hoeveelheid tijd en complexiteit met zich meebrengt.

Comment by the Chair of Toshiba’s Board on the Acquisition Proposal

TOKYO–(BUSINESS WIRE)– Osamu Nagayama, Chairperson of the Board of Directors of Toshiba Corporation (TOKYO:6502) has commented on the acquisition proposal from CVC Capital Partners as below.

As announced in the public statement dated April 7th, Toshiba has received a preliminary and non-legally binding initial proposal from CVC Capital Partners (CVC) regarding the acquisition of Toshiba and to get the same privatized. This initial proposal by CVC was completely unsolicited and not initiated by Toshiba by all means. The proposal does not go through detailed review of Toshiba business.

Further, CVC’s initial proposal is conditional on a variety of matters such as clearances of the Anti-trust registrations of the relevant jurisdictions, the Foreign Exchange and Foreign Trade Act of Japan and necessary financing. Furthermore, the proposed transaction is not contemplated to be financed by CVC alone; rather, it is indicated in CVC’s proposal that it would seek financing assistance from certain co-investors and financial institutions in pursuing the proposed transaction. We expect that such financing process would require a substantial amount of time and involve complexity for consideration.

It is the Board’s responsibility to act for the benefit of the best interests of the Company and our shareholders. Toshiba Board will conduct careful review of the initial proposal when it is further clarified in the future.

Contacts

Yoko Takagi

Media Relations Office

Corporate Communications Div.

Toshiba Corporation

Phone: +81-3-3457-2100

Email: media.relations@toshiba.co.jp

Check out our twitter: @NewsNovumpr