10:43 uur 19-11-2020

Axway stelt Europese klanten in staat AMPLIFY Platform te gebruiken in een veilige EU-regio

Klanten kunnen nu een extra regio kiezen om AMPLIFY in te richten

PARIJS– (BUSINESS WIRE) – Axway (Euronext: AXW.PA), een toonaangevende leverancier van API-beheer– en integratiesoftware, heeft vandaag de algemene beschikbaarheid aangekondigd van regionale opslag voor essentiële AMPLIFY-gegevens in de EU. Klanten hebben de keuze om het AMPLIFY ™ -platform aan te bieden en gegevens van AMPLIFY SaaS-services in de EU-regio op te slaan met veilige gegevensbescherming als alternatief voor de Amerikaanse regio.

Deze verandering komt Europese organisaties ten goede door te helpen bij de vereiste dat er gegevens moeten worden opgeslagen, waardoor de belangrijkste toepassingsgegevens in de EU-regio worden bewaard. Het vermindert ook de latentie door toegang tot regionaal gehoste services.

“Het uitbreiden van onze diensten in de EU-regio was de volgende logische stap om ons wereldwijde klantenbestand te bedienen als een geïntegreerd onderdeel van onze visie en strategie”, aldus Vince Padua, Axway CTIO. “De levering van enkel glas voor hybride architecturen die SaaS en niet-SaaS, Axway en niet-Axway omvatten – allemaal om onze klanten te helpen bij hun reis naar de cloud en snellere innovatie.”

Axway enables European customers to leverage AMPLIFY Platform in a secure EU region

Customers can now choose additional region to provision AMPLIFY

PARIS–(BUSINESS WIRE)– Axway (Euronext: AXW.PA), a leading provider of API Management and integration software, announced today the General Availability of regionalized storage for AMPLIFY critical data in the EU. Customers have the choice to provision the AMPLIFY ™ platform and store data from AMPLIFY SaaS services in the EU region with secure data protection as an alternative to the U.S. region.

This change benefits European organizations by helping with the data residency requirement, keeping key application data in the EU region. It also reduces latency through access to regionally hosted services.

“Extending our services in the EU region was the next logical step to serve our global customer base as an integrated part of our vision and strategy,” said Vince Padua, Axway CTIO. “The delivery of single pane of glass for hybrid architectures that span SaaS and non-SaaS, Axway and non-Axway all to help our customers in their journey to the cloud and faster innovation.”

Trial customers can choose the EU region as part of their sign up. For non-trial purposes, Axway will provision the user’s organization in the region of choice (EU or US) as part of the initial setup process.

Users belonging to a United States or a European organization will be able to keep their application data in their respective region to comply with regional regulations.

Users have the following AMPLIFY services available in their region of choice: AMPLIFY Central, Unified Catalog, App Integration, and Visibility.

Learn more about the GA EU announcement here.

About Axway

Axway revitalizes heritage IT infrastructures, helping more than 11,000 customers accelerate their digital journeys, add new business capabilities, and drive growth. With the AMPLIFY™ platform which combines APIs, MFT, B2B integration, and content services we guide innovation and enhance the customer experience faster and more securely than ever. axway.com

Contacts

Joshua Molina

jmolina@axway.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr