03:17 uur 28-09-2020

Inbreng aandelen Altice Europe door Next Alt in volle dochteronderneming Next Private voltooid

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)– Dit is een persbericht van Next Private B.V. (‘Next Private‘), overeenkomstig de bepalingen in artikel 5, lid 4 en 5 van het Besluit openbare biedingen WFT, voor zover van toepassing, in verband met het voorgenomen openbaar bod van Next Private op alle gewone A-aandelen en gewone B-aandelen in het kapitaal van Altice Europe N.V. (‘Altice Europe‘). Deze aankondiging dient uitsluitend ter informatie en vormt geen aanbod, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om effecten te kopen of daarop in te schrijven. Er zal uitsluitend een aanbod worden gedaan door middel van een door de Autoriteit Financiële Markten goedgekeurd biedingsbericht. Deze aankondiging is niet bestemd voor gehele of gedeeltelijke vrijgave, publicatie of distributie in of naar, direct of indirect, de Verenigde Staten, Canada en Japan of in enig ander rechtsgebied waar een dergelijke vrijgave, publicatie of distributie onwettig zou zijn.

Op 10 september 2020 hebben Next Private en zijn enige aandeelhouder Next Alt S.à r.l. (‘Next Alt‘), beide onder zeggenschap van dhr. Patrick Drahi, een overeenkomst inzake de inbreng van aandelenkapitaal (de ‘Inbrengovereenkomst‘) gesloten. Onder de voorwaarden van de Inbrengovereenkomst is Next Alt overeengekomen aandelen in te brengen in Next Private (de ‘Inbreng‘) bestaande uit 189.526.447 gewone A-aandelen en 167.660.043 gewone B-aandelen in het kapitaal van Altice Europe die in handen zijn van Next Alt (de ‘Ingebrachte Aandelen‘). Om de inbreng te voltooien heeft Next Alt op 25 september 2020 de wettelijke eigendomstitel op de Ingebrachte Aandelen overgedragen aan Next Private. Next Private heeft geen aandelen in zijn kapitaal uitgegeven of enige tegenprestatie betaald voor de Inbreng. Op de datum van deze overeenkomst:

  • bezit Next Private 189.526.447 gewone A-aandelen en 167.660.043 gewone B-aandelen in het kapitaal van Altice Europe, wat overeenkomt met ongeveer 73,70% van het geplaatste aandelenkapitaal van Altice Europe; en
  • bezit Next Alt, direct en indirect, anders dan via haar volle dochteronderneming Next Private, 231.938.465 gewone A-aandelen in het kapitaal van Altice Europe, wat overeenkomt met ongeveer 3,90% van het geplaatste aandelenkapitaal van Altice Europe.

Gelijktijdig met de wettelijke overdracht van de Ingebrachte Aandelen zal Next Alt aan Next Private de warrant overdragen op grond waarvan het bedrijf, onder specifieke omstandigheden, gerechtigd is in te schrijven op preferente A-aandelen (zoals nader uiteengezet in paragraaf 3.8.2 van het jaarverslag van Altice Europe over het boekjaar 2019).

Over Next Private

Next Private en zijn enige aandeelhouder Next Alt zijn eigendom van en worden beheerd door de heer Patrick Drahi, de oprichter en meerderheidsaandeelhouder van Altice Europe.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Investor Relations:

Next Private B.V.

Dennis Okhuijsen

Manager

contact@nextprivate.net

Check out our twitter: @NewsNovumpr