09:34 uur 29-07-2020

Shin-Etsu Chemical heeft een nieuwe siliconenemulsie ontwikkeld

TOKYO– (BUSINESS WIRE) – Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (hoofdkantoor: Tokio; president, Yasuhiko Saitoh) heeft een nieuw, verbeterd type siliconenemulsies ontwikkeld.

In de meest recente lijst betreffende de REACH-verordeningen van de EU * worden enkele maatregelen voorgesteld om de concentratie van specifieke siloxanen in sommige toepassingen van siliconenproducten tot minder dan 0,1% te verminderen. Het specifieke type siloxanen in kwestie is niet het soort dat problemen oproept met betrekking tot de menselijke gezondheid en het milieu. Desalniettemin heeft Shin-Etsu, om tegemoet te komen aan de wensen van onze klanten en rekening houdend met de trend in de REACH-regelgeving, nieuwe siliconenemulsieproducten ontwikkeld.

De nieuwe siliconenemulsies die zijn ontwikkeld met een hoog niveau van zuiveringstechnologie verlagen de concentratie van specifieke siloxanen om te voldoen aan de trend in REACH-voorschriften. Tegelijkertijd is in vergelijking met bestaande producten ook de stabiliteit van onze siliconenemulsies verbeterd.

Siliconenemulsies zijn producten die het gemakkelijk maken om siliconen en water met andere materialen te mengen door een emulgator (oppervlakteactieve stof) toe te voegen aan materialen zoals siliconenvloeistoffen en siliconenharsen en deze in water te dispergeren. Vanwege de superieure eigenschappen die siliconen hebben en het gebruiksgemak van de emulsies, worden siliconenemulsies gebruikt in een breed scala aan toepassingen zoals lossingsmiddelen, smeermiddelen en glansversterkers.

Shin-Etsu Chemical Has Developed a New Silicone Emulsion

TOKYO–(BUSINESS WIRE)– Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Head office: Tokyo; President, Yasuhiko Saitoh) has developed a new improved type of silicone emulsions.

In the latest list concerning the EU’s REACH Regulations* some actions are being proposed to reduce the concentration of specific siloxanes contained in some applications of silicone products to less than 0.1 %. The specific type of siloxanes concerned are not the kind that raise any issues regarding human health and the environment. Nevertheless, in order to meet the requests of our customers and in consideration of the trend in REACH regulations, Shin-Etsu has developed new silicone emulsion products.

The new silicone emulsions that were developed with a high level of purification technology lower the concentration of specific siloxanes to comply with the trend in REACH regulations. At the same time, compared to existing products, the stability of our silicone emulsions has also been improved.

Silicone emulsions are products that make it easy to mix together silicone and water with other materials by adding an emulsifying agent (surfactant) to such materials as silicone fluids and silicone resins and dispersing it in water. Because of the superior characteristics that silicones have and the emulsions’ ease of use, silicone emulsions are used in a wide range of applications such as release agents, lubricants and gloss enhancers.

Taking advantage of Shin-Etsu Chemical’s superior product quality and technological strengths as well as our system for detailed response to our customers’ requests, going forward Shin-Etsu will continue to strive to meet the needs of the diversifying market.

*REACH, which stands for the four processes of Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, is a process of regulation set up by the European Union that was adopted to improve the protection of human health and the environment.

Contacts

For inquires about this matter, please contact:

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Public Relations Dept.

Tetsuya Koishikawa

TEL: 03-3246-5091, or from outside Japan: 81-3-3246-5091

FAX: 03-3246-5096, or from outside Japan: 81-3-3246-5096

e-mail: sec-pr@shinetsu.jp

Check out our twitter: @NewsNovumpr