21:23 uur 09-03-2020

DC Administration Services kondigt ISDA-beslissingscommissies 2020 aanvraagproces aan

Non-dealer Comité lidmaatschap aanvragen voor 2020

NEW YORK– (BUSINESS WIRE) – DC Administration Services, Inc. (DCAS) merkt op dat de datum voor de herziening van de 2020-lijst voor de bepalingencomités op maandag 30 maart 2020 valt.

DCAS nodigt daarom alle geïnteresseerde ISDA-leden uit om te solliciteren naar een functie als lid van het comité zonder dealer van het Bepalingscomité voor de betreffende regio.

Partijen die voor een dergelijke positie willen solliciteren, moeten op vrijdag 13 maart 2020 om 17.00 uur EDT zorgvuldig een uitgevoerde niet-dealercommissie participatiebrief beoordelen en indienen.

Ga voor meer informatie over het proces en om het formulier van de participatiebrief van de non-dealer commissie te downloaden naar https://www.cdsdeterminationscommittee.org/about-dc-committee/constitution-of-the-determination-committee/.

DC Administration Services Announces ISDA Determinations Committees 2020 Application Process

Non-dealer Committee Membership applications for 2020

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)– DC Administration Services, Inc. (DCAS) notes that the 2020 List Review Date for the Determinations Committees falls on Monday, March 30, 2020.

DCAS would therefore like to invite all interested Members of ISDA to apply for a position as a Non-dealer Committee Member of the Determinations Committee for the relevant region.

Parties wishing to apply for such a position should carefully review and submit an executed Non-dealer Committee Participation Letter by 5pm EDT on Friday, March 13, 2020.

For more information on the process and to download the form of the Non-dealer Committee Participation Letter, please visit https://www.cdsdeterminationscommittees.org/about-dc-committees/constitution-of-the-determinations-committees/.

Contacts

Mark Ferraris

(US) 516.503.9007

Check out our twitter: @NewsNovumpr