09:06 uur 07-03-2019

DC Administration Services kondigt het aanvraagproces voor een niet-dealercommissie-lidmaatschap voor 2019 aan

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–DC Administration Services (DCAS) merkt op dat de herzieningsdatum 2019 voor de bepalingscomités valt op vrijdag 29 maart 2019.

DCAS wil daarom alle geïnteresseerde leden van ISDA uitnodigen om een ​​positie als niet-dealer-comitélid aan te vragen bij het bepalingscomité voor de betreffende regio.

Partijen die een dergelijke functie wensen aan te vragen, dienen op vrijdag 8 maart 2019 om 17.00 uur EST zorgvuldig een niet-dealercommissie-participatiebrief te beoordelen en in te dienen.

Bezoek https://www.cdsdeterminationscommittees.org/about-dc-committees/constitution-of-the-determinations-committees/ voor meer informatie over het proces en om de vorm van de participatiebrief van de niet-dealercommissie te downloaden.

DC Administration Services Announces Non-dealer Committee Membership Application Process for 2019

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)– DC Administration Services, Inc. (DCAS) notes that the 2019 List Review Date for the Determinations Committees falls on Friday, March 29, 2019.

DCAS would therefore like to invite all interested Members of ISDA to apply for a position as a Non-dealer Committee Member of the Determinations Committee for the relevant region.

Parties wishing to apply for such a position should carefully review and submit an executed Non-dealer Committee Participation Letter by 5pm EST on Friday, March 8, 2019.

For more information on the process and to download the form of the Non-dealer Committee Participation Letter, please visit https://www.cdsdeterminationscommittees.org/about-dc-committees/constitution-of-the-determinations-committees/.

Contacts

Mark Ferraris
(US) 516.503.9007

Check out our twitter: @NewsNovumpr