15:56 uur 26-09-2018

Slice Labs haalt $ 20 miljoen op in de uitgebreide Serie A om het on-demand verzekerings-cloudplatform te globaliseren

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–

De toegevoegde sponsoring geleid door The Co-operators brengt Slice’s totale series A op $ 31,6 miljoen

Slice Labs, een belangrijke leverancier van cloudplatforms voor verzekeringen, kondigden vandaag aan het een extra $20 miljoen in de financiering in de Series A heeft opgehaald, geleid door The Co-operators met deelname van XL Innovate, Horizons, Munich Re/HSB Ventures, SOMPO, Veronorte, de investeringsarm van Grupo Sura, en JetBlue Technology Ventures. Deze omvangrijke, uitgebreide ronde zal worden gebruikt om de hoger dan geplande wereldwijde vraag naar Slice Insurance Cloud Services (ICS) uit te voeren.

Slice werd in 2016 gelanceerd met als missie het veranderen, verbeteren en herontwerpen van verzekeringen. De Insurance Cloud Services (ICS) van het bedrijf transformeert traditionele verzekeraars in digitaal gestuurde dragers door hen een platform te bieden dat hen in staat stelt om snel nieuwe verzekeringsproducten op aanvraag te bedenken, te experimenteren, te testen en te implementeren. De hoogste globale verzekeraars hebben verzekeringsproducten op bestelling gelanceerd door middel van ICS, en de Slice zal deze nieuwe financiering gebruiken om zijn aanbod op globale schaal te blijven uitbreiden.

“Het ICS-platform groeit snel aangezien de verzekeraars meer en meer de behoefte realiseren om een cloud-gebaseerd platform in dienst te nemen en de concurrentievoorsprong die een volledig digitale verzekering on demand levert,” zei Tim Attia, CEO van Slice. “Deze uitzonderlijke verzameling van nieuwe en terugkerende investeerders zal een enorme troef zijn terwijl we doorgaan met het schalen van onze activiteiten en experimenteren met het ongeëvenaarde potentieel van digitale verzekering”.

Het ICS-platform is een hoogwaardige dienst die verzekeraars in staat stelt om binnen enkele weken nieuwe, on-demand, digitale verzekeringsproducten te lanceren. Aangedreven door machine learning, geavanceerde gegevensanalyse en de deskundigheid van hoogwaardige gedragswetenschap in een abonnementsmodel, dat API-gebaseerde tarifering, classificatie, verlenen van vergunningen, eisenproces en geautomatiseerde waarborging omvat, vertegenwoordigt ICS de volgende stap in het vooruitgaan van verzekeringstechnologie.

“Naarmate de digitale economie zich uitbreidt, zal Slice’s unieke platform en aanpak innovatieve, flexibele en op behoeften gebaseerde verzekeringsoplossingen voor een snel veranderende wereld mogelijk maken”, zegt Rob Wesseling, voorzitter en CEO van The Co-operators. “Door onze samenwerking met Slice investeren we niet alleen in een technologie die ons in staat stelt om voorop te blijven lopen in deze oplossingen, maar ook in ons vermogen om op lange termijn te blijven voldoen aan de veranderende behoeften van onze leden en klanten”, aldus Rob Wesseling.

Slice heeft de technologie achter ICS voor het eerst gebruikt om haar eerste product te lanceren in oktober 2016 en om hun digitale on-demand platform uit te rollen naar 50 staten vorig jaar. Het bedrijf introduceerde het ICS-platform in januari 2018 op de markt en heeft wereldwijd een aanzienlijke vraag gezien, waaronder de aankondiging van drie nieuwe Slice ICS-klanten die diverse on-demand verzekeringsaanbiedingen ontwikkelen, waaronder XL Catlin, Legal & General en The Co-operators. Bovendien, om zijn sterke impuls te steunen, kondigde Slice onlangs de aanwerving van zijn Chief Growth Officer, Philippe Lafreniere, een doorgewinterde verzekeringsstafmedewerker aan in augustus, die een integrale rol in het helpen van globale verzekeraars om hen de waarde te laten realiseren van on demand digitale verzekeringsmodellen op klantenervaringen kan hebben.

Slice Labs Raises $20M in Extended Series A to Globalize its On-Demand Insurance Cloud Platform

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–

The additional funding led by The Co-operators brings Slice’s total series A to $31.6M

Slice Labs, a leading on-demand insurance cloud platform provider, today announced it has raised an additional $20 million in Series A funding, led by The Co-operators with participation from XL Innovate, Horizons, Munich Re/HSB Ventures, SOMPO, Veronorte, the investment arm of Grupo Sura, and JetBlue Technology Ventures. This sizable, extended round will be used to execute on the higher than planned global demand for Slice Insurance Cloud Services (ICS).

Slice launched in 2016 with a mission to change, improve and redesign insurance. The company’s Insurance Cloud Services (ICS) is transforming traditional insurers into digitally-driven carriers by providing them with a platform that enables them to quickly ideate, experiment, test and deploy new, on-demand insurance products. Top global insurers have launched on-demand insurance products using ICS, and Slice will use this new financing to continue expanding its offering on a global scale.

“The ICS platform is rapidly growing as insurers increasingly realize the need to engage a cloud-based platform and the competitive edge a fully digital on-demand insurance offering provides,” said Tim Attia, CEO of Slice. “This exceptional bench of new and returning investors will be a tremendous asset as we continue scaling our business and experimenting with the unmatched potential of digital insurance.”

The ICS platform is a high-value service enabling insurers to launch new, on-demand, digital insurance products within weeks. Powered by machine learning, advanced data analytics and Ph.D. level behavioral science expertise in a subscription model and that includes API-based pricing, rating, licensing, claims process and automated underwriting, ICS represents the next step in advancing insurance technology.

“As the digital economy expands, Slice’s unique platform and approach will enable innovative, agile and needs-based insurance solutions for a rapidly changing world,” says Rob Wesseling, president and CEO of The Co-operators. “Through our partnership with Slice, we’re not only investing in a technology that enables us to stay on the leading edge of those solutions, we’re investing in our long-term ability to continue meeting the changing needs of our members and clients.”

Slice first used the technology behind ICS to launch its first product in October 2016 and to rollout their digital on-demand platform to 50 States last year. The company introduced the ICS platform to the market in January 2018, and has seen significant demand globally, which includes the announcement of three new Slice ICS customers developing various on-demand insurance offerings, including XL Catlin, Legal & General and The Co-operators. Additionally, to support its strong momentum, Slice recently announced the hire of its Chief Growth Officer, Philippe Lafreniere, a seasoned insurance executive, in August who will play an integral role in helping global insurers realize the value on-demand digital insurance models can have on customer experiences.

About Slice Labs

Slice Labs is a leading on-demand insurance cloud platform provider that empowers insurers to deliver new value to customers through direct insurance or insurance agent models without investing in infrastructure to provide customized on-demand, pay-as-you-go insurance products. The Slice Insurance Cloud Services platform (ICS) is powered by machine learning and advanced big data technologies along with Ph.D. behavioral science expertise. ICS is the foundation for new digital insurance products being released globally by top insurers and is also the base for Slice’s own digital insurance products serving the new economy.

 

Contacts

Slice Labs Inc. PR
Emily Kosick, 303-886-5708
pr@slice.is

Check out our twitter: @NewsNovumpr