17:28 uur 30-05-2024

Nieuwe report van Tholos Foundation onthult dat het verbannen van smaken Europa’s ambitie om rookvrij te worden in de weg staat

BRUSSEL–(BUSINESS WIRE)– De Tholos Foundation, een internationale, niet-gouvernmentele organisatie die zich wijdt aan het verdedigen van consumenten, lanceerde vandaag drie whitepapers waarin het risico wordt aangekaart van het verbannen van smaken in vape-producten tijdens een evenement in Brussel gehost door Parliament Magazine, met bijdragen van de Zweedse MEP Johan Nissinen. De reports behandelen de impact van het verbannen van smaken in de werkelijke wereld, beste praktijken om volwassen rokers op te voeden en gebruik op te jonge leeftijd te beperken, en analyse van de publieke respons op de publieke raadpleging van de Europese Commissie in 2023.

Enquêtes in opdracht van de Tholos Foundation uitgevoerd door Ipsos in verschillende landen hebben aangetoond dat een grote meerderheid van vapers andere smaken dan tabaksmaak gebruiken om het roken te helpen verminderen en ermee te stoppen. Met name geven 83% van de vapers in Duitsland aan dat smaken cruciaal zijn voor hun beslissing om te vapen, met gelijkaardige hoge percentages gemeld in België, Nederland en Zweden. Het onderzoek toonde ook aan dat heel wat vapers in landen waar smaken verboden werden opnieuw begonnen te roken ofwel zich tot het alternatief van de zwarte markt wendden, en vele wetenschappelijke referentiestudies bevestigen dat smaken essentieel zijn voor de doeltreffendheid van vaping-producten om te stoppen met roken.

Nu de Europese verkiezingen eraan komen, is het voor beleidsmakers absoluut noodzakelijk dat zij aandacht schenken aan de bezorgdheden van de stemmers en buitensporige beperkingen op levensreddende alternatieven voor het roken verwerpen. Naar verwachting zal het nieuwe Europese mandaat afstevenen op een nieuwe revisie van de Richtlijn Tabaksproducten van het blok, en consumenten hebben al overweldigend gereageerd op een publieke raadpleging met indrukwekkende nadruk op het belang van vapes om hen te helpen te stoppen met roken.

In plaats van verboden op bepaalde producten, onderzoeken de papers een aantal beleidsalternatieven om de openbare gezondheid te beschermen door de aandacht toe te spitsen op het beter opleggen van bestaande wetten, beschrijvende meldingen en mededelingen over smaken te beperken, de verkoop te beperken tot winkels enkel voor volwassenen en een openheid voor technologische innovaties aan de dag te leggen.

Tim Andrews, directeur Consumer Issues en een van de auteurs van de reports, licht toe: “Het bewijs is duidelijk: smaken in vape-producten zijn zeer belangrijk om rokers te helpen om te stoppen met roken. Het verbannen van smaken zal een zwarte markt creëren en mensen ertoe aanzetten om opnieuw te roken. Onze reports bieden een benadering gebaseerd op bewijs dat strikt opleggen van wetten, opvoeding en technologische innovaties combineert om het experimenteren op te jonge leeftijd te verminderen en tegelijk de voordelen voor volwassen rokers te behouden.

Nu de Europese verkiezingen voor de deur staan, is het voor beleidsmakers van cruciaal belang om het belang te begrijpen van strategieën om schade te verminderen. Onze bevindingen ondersteunen een evenwichtige benadering die de openbare gezondheid beschermt en rokers helpt om naar veiligere alternatieven over te stappen.”

U kunt de reports downloaden op www.tholosfoundation.org/thr.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Tim Andrews, tandrews@tholosfoundation.org

Check out our twitter: @NewsNovumpr