20:57 uur 23-04-2024

REPLY S.p.A.: vergadering van aandeelhouders keurt de jaarrekening van 2023 goed

  • Geconsolideerde omzet van €2.118,0 miljoen (€1.891,1 miljoen in 2022);
  • Nettowinst van de groep bedraagt €186,7 miljoen (€191,0 miljoen in 2022).

Het voorstel om een dividend van €1,00 per aandeel uit te keren, werd goedgekeurd.

Raad van bestuur en Raad van wettelijke accountants aangesteld voor de periode van drie jaar 2024-2026.

Besluiten met betrekking tot de aankoop en/of verkoop van eigen aandelen.

TURIJN, Italië–(BUSINESS WIRE)– De algemene vergadering van aandeelhouders van Reply S.p.A. [EXM, STAR: REY] heeft vandaag de jaarrekening goedgekeurd voor het boekjaar 2023, en bevestigde de uitkering van een brutodividend van €1,00 per aandeel.

Het dividend wordt op 22 mei 2024 uitbetaald, met de dividenddatum bepaald op 20 mei 2024 (registratiedatum op 21 mei 2024).

Jaarrekening 2023

De Reply Group sloot het boekjaar 2023 af met een geconsolideerde omzet van €2.118,0 miljoen, met een stijging van 12,0% in vergelijking met €1.891,1 miljoen in 2022.

De geconsolideerde EBITDA bedroeg €325,1 miljoen, een stijging met 3,5% in vergelijking met €340,3 miljoen geregistreerd in 2022 (de groei op jaarbasis is 20% netto van de release van COVID-fondsen geboekt in 2022).

De EBIT, van januari tot december, bedroeg €292,7 miljoen, een stijging met 2,5% in vergelijking met €285,5 miljoen geregistreerd in 2022 (de groei op jaarbasis is 22,7% netto van de release van COVID-fondsen geboekt in 2022).

De nettowinst van de Group bedroeg €186,7 miljoen. In 2022 bedroeg het overeenkomstige cijfer €191,0 miljoen.

De vergadering van aandeelhouders heeft ook de volgende besluiten aangenomen:

Benoeming van de Raad van bestuur en van de Raad van wettelijke accountants voor de periode van drie jaar 2024-2026

De vergadering van aandeelhouders heeft de nieuwe leden aangesteld van de Raad van bestuur en van de Raad van wettelijke accountants voor de periode van drie jaar 2024-2026, op basis van de lijsten met kandidaten die door de aandeelhouders werden ingediend.

De volgende mensen werden als bestuurders aangesteld:

– Mario Rizzante (voorzitter), Tatiana Rizzante, Filippo Rizzante, Marco Cusinato, Elena Maria Previtera, Daniele Angelucci, Domenico Giovanni Siniscalco (die verklaarde dat hij voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten zoals bedoeld in artikel 148 van de TUF en de Corporate Governance Code) en Patrizia Polliotto (die verklaarde dat zij voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten zoals bedoeld in artikel 148 van de TUF en de Corporate Governance Code), genomen uit de meerderheidslijst ingediend door aandeelhouder Alika S.r.l. (houder van een aandeel gelijk aan 39,754% van het aandelenkapitaal van Reply S.p.A.), die het hoogste aantal stemmen haalde (63,957% van de stemmen gekregen);

– Secondina Giulia Ravera en Federico Ferro-Luzzi, die allebei verklaarden dat zij over de onafhankelijkheidsvereisten beschikken zoals voorzien in artikel 148 van de TUF en de Corporate Governance Code, genomen uit de minderheidslijst voorgesteld door een groep investeerders (die een aandeeltotaal gelijk aan 3,968% van het aandelenkapitaal van Reply S.p.A. in handen heeft).

De aangestelde nieuwe Raad van wettelijke accountants bestaat uit drie permanente accountants en twee plaatsvervangende accountants:

– Ciro Di Carluccio (voorzitter) en Gabriella Chersicla (plaatsvervangend accountant), die verklaarden dat zij voldoen aan de onafhankelijkheidsvereisten zoals bedoeld in artikel 148 van de TUF en de Corporate Governance Code, genomen uit de minderheidslijst voorgesteld door een groep investeerders (die in totaal 4,978% van het aandelenkapitaal van Reply S.p.A. in handen heeft);

– Piergiorgio Re (permanent accountant), Donatella Busso (permanent accountant), Stefano Barletta (plaatsvervangend accountant), die verklaarden dat zij voldoen aan de onafhankelijkheidsvereisten zoals bedoeld in artikel 148 van de TUF en de Corporate Governance Code, genomen uit de meerderheidslijst ingediend door de aandeelhouder Alika S.r.l. (eigenaar van 39,754% van de aandelen van Reply S.p.A.), die het hoogste aantal stemmen haalde (63,821% van de stemmen gekregen).

De curricula vitae van de bestuurders en de wettelijke accountants, en de aanvullende documentatie zoals vereist door de huidige regelgevingen, zijn beschikbaar in de investeerdersrubriek van de website www.reply.com

Goedkeuring van het programma voor het verwerven en/of van de hand doen van eigen aandelen

De vergadering van aandeelhouders gaf toestemming voor een nieuw programma voor het terugkopen van aandelen, terwijl het lopende programma, dat tijdens de vergadering van aandeelhouders van 20 april 2023 was goedgekeurd, werd ingetrokken: het hoofddoel van dit programma is de aankoop van aandelen om de stock incentive plannen, transacties bedoeld voor de verwerving van aandelenbeleggingen, buitengewone financiële transacties en/of het sluiten van akkoorden met strategische partners te implementeren.

De toestemming is 18 maanden geldig, te rekenen vanaf de datum van het besluit, voor een maximum van 3.607.950 gewone aandelen (gelijk aan 9,64398% van het huidige aandelenkapitaal) met een nominale waarde van elk €0,13 voor een maximale nominale waarde van €469.033,5, binnen de limiet van een maximale financiële verbintenis van €450.000.000. De aankoopprijs mag niet lager zijn dan de nominale waarde (momenteel €0,13) en niet hoger dan de officiële beurskoers geregistreerd op de MTA-markt op de dag vóór de aankoop, vermeerderd met 20%.

Goedkeuring van het remuneratieverslag

De vergadering van aandeelhouders keurde ook de Secties I en II goed van het remuneratieverslag, opgesteld overeenkomstig artikel 123-ter van het Wetsbesluit 58/1998.

Dr Giuseppe Veneziano, de bestuurder belast met het opstellen van de financiële verslagen van het bedrijf, verklaart overeenkomstig paragraaf 2 van artikel 154-bis van de Consolidated Finance Act dat de boekhoudkundige informatie in dit persbericht overeenstemt met de gegevens, de grootboeken en de boekingen van het bedrijf.

Dit persbericht is een vertaling, de Italiaanse versie prevaleert.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact

Reply
Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com
Tel. +390117711594

Contact investeerdersrelaties

Reply
Riccardo Lodigiani

r.lodigiani@reply.com
Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter

m.lueckenkoetter@reply.com
Tel. +49524150091017

Check out our twitter: @NewsNovumpr