23:46 uur 27-03-2024

Fetch.ai, Ocean Protocol en SingularityNET slaan de handen in elkaar om samen de Artificial Superintelligence Alliance te creëren

Pioniers van artificiële intelligentie bundelen hun krachten om een gedecentraliseerd alternatief te creëren voor bestaande AI-projecten in handen van Big Tech

Op 26 maart 2024 bedraagt de gecombineerde waarde van de $FET-, $OCEAN- en $AGIX-tokens USD$7,6 miljard

ZUG, Zwitserland & SINGAPORE–(BUSINESS WIRE)– SingularityNET (SNET), het eerste gedecentraliseerde AI-netwerk (Artificiële Intelligentie) ter wereld, Fetch.ai, een Web3-platform voor de nieuwe AI-economie, en Ocean Protocol, een gedecentraliseerd plaform voor uitwisseling van gegevens om gegevens te beschermen, maakten vandaag de lancering bekend van de Artificial Superintelligence Alliance. De creatie van het grootste open-sourced, gedecentraliseerde netwerk via een tokenmerger van verschillende miljarden is een belangrijke stap die de race naar AGI (Artificial General Intelligence) in een stroomversnelling brengt.

De Alliance is het geesteskind van drie toonaangevende breinen op gebied van gedecentraliseerde AI. Dr. Ben Goertzel, alom bekend als de “Vader van AGI”, stichtte SNET als een op blockchains gebaseerde marktplaats en framework voor AI-services. Humayun Sheikh, investeerder en oprichter van DeepMind, bouwde Fetch.ai als een gedecentraliseerd multi-agentenplatform om AI-applicaties te ontplooien en op de markt te brengen. Trent McConaghy, de architect van de op AI gebaseerde software die de meeste ontwerpers van chips gebruiken om Moore’s Law aan te sturen, vormde Ocean Protocol om een platform voor uitwisseling van gegevens en een probleemloze handel van getokeniseerde data-assets aan te bieden.

Als onderdeel van de vorming van de Alliance zullen de $FET-, $OCEAN- en $AGIX-tokens die de netwerken van de drie leden van de Alliance voeden, in één enkele $ASI-token versmelten, die binnen het gecombineerde gedecentraliseerde AI-netwerk zullen functioneren, om zo ongeziene schaaluitbreiding en vermogen te bieden.

Gebouwd voor superintelligentie

“Nu de AI-revolutie intenser wordt, is het van cruciaal belang dat AGI en ASI niet in handen zijn van een welbepaalde partij met hun eigen partijdige belangen en niet door hen alleen gecontroleerd worden,” zegt Dr. Ben Goertzel, CEO en oprichter van SNET. “Zij moeten uitgerold worden op een open, democratische en gedecentraliseerde manier. Dit was van bij de aanvang de gezamenlijke visie van SNET, Fetch.ai en Ocean Protocol, en om die reden is het volledig logisch dat onze drie projecten samenkomen om een tokenomisch netwerk te vormen dat een groter vermogen heeft om Big Tech het hoofd te bieden en het zwaartepunt van de AI-wereld te laten verschuiven naar het gedecentraliseerde ecosysteem.”

“In een wereld van exponentiële AI-innovatie domineren de Big Tech-reuzen de krantenkoppen en gesprekken,” merkt Humayun Sheikh, CEO en oprichter van Fetch.ai op. “Wij smeden een ander pad. Onze missie via deze tokenmerger bestaat erin om onze platformen te combineren om ethische en transparante AI te verzekeren die rechtstreekse interacties tussen ontwikkelaars en gebruikers bevorderen om de traditionele poortwachters van gecentraliseerde autoriteiten te omzeilen. Dit verbetert de privacy van gegevens en effent de weg voor een meer democratisch en betrouwbaar AI-ecosysteem, en moedigt internationale partners aan om hun steentje bij te dragen.”

Overtuigende strategische rationale

  • Gekatalyseerd door de opkomst van AI en de groei van drie AI-projecten: De combinatie is een voortvloeisel van een periode nooit eerder gekende groei voor de AI-projecten. De deal biedt deze drie invloedrijke leiders een ongekende kans om een krachtig, overtuigend alternatief te creëren voor de controle die Big Tech over de ontwikkeling, het gebruik en de monetisatie van AI uitoefenen.
  • Creëert een gedecentraliseerde AI-infrastructuur op schaal: gedecentraliseerde AI benut blockchain-technologie om AI-systemen, waarvan de interne werking voor het publiek verborgen blijft, om te zetten in open netwerken om machine intelligence te coördineren in de richting van gedeelde doelstellingen. De fusie van het onderzoek, de merken, de technologieën en de producten van SNET, Fetch.ai en Ocean Protocol creëert een grondslag waarop een schaalbare AI-infrastructuur kan worden gebouwd die ethische en betrouwbare praktijken verzekert.
  • Versnelt investering in AGI: Goertzel, Sheikh en McConaghy zijn al lang volgelingen van artificiële intelligentie en waren bij de eerste om die toe te passen – alledrie gericht om van AGI werkelijkheid te maken. Deze Superintelligence Alliance maakt het makkelijker om de technologie van elke stichting te commercialiseren, en zorgt voor breedschalige toegang tot geavanceerde AI-platformen en grote databases. Deze baanbrekende zet bevordert het pad naar AGI op de blockchain.

Transactiegegevens

Bruce Pon, CEO en medeoprichter van Ocean Protocol, is ervan overtuigd dat de combinatie bijdraagt tot het vooruitzicht van een verticaal geïntegreerde stack gedecentraliseerde technologieën met voldoende omvang om wereldwijd concurrentieel te zijn. “De combinatie van onze technologieën creëert een leider in R&D, applicaties en commercialisatie van AGI,” merkt Pon op. “De gezamenlijke $ASI-token is de binding om alle spelers met gemeenschappelijke drijfveren te orchestreren. $ASI-tokens worden gebruikt om het openbare netwerk veilig te stellen, als tokens voor gegevenstoegang en om computerverwerking te ontsluiten zonder dat daarvoor traditioneel bankieren of betaaltrajecten nodig zijn. Het is de inherente valuta voor de machine-economie.”

Als het voorstel de goedkeuring van de meerderheid van de respectievelijke gemeenschappen krijgt, zal het volgende plaatsvinden:

– $FET wordt gerebrand in $ASI, met een totale inbreng van 2,63055 miljard tokens

– $AGIX-tokens migreren naar $ASI, met een omrekeningskoers van 0,433350:1

– $OCEAN-tokens migreren naar $ASI, met een omrekeningskoers van 0,433226:1

– Als de FDV van alle drie tokens op 26 maart 2024 volledig naar $ASI zouden zijn overgedragen, dan zou dit een totaal gecombineerde FDV van $7,6 miljard USD betekenen.

Leiderschap en bestuur

Bij de afronding van deze tokenmerger wordt een bestuursraad voor de Artificial Superintelligence Alliance gevormd om de activiteiten van het gefusioneerde tokenomisch netwerk op te volgen en te leiden. De Alliance zal worden aangevoerd door Ben Goertzel, Humayun Sheikh, Bruce Pon en Trent McConaghy. De organisaties die de ontwikkeling van de drie fusionerende netwerken, Fetch.ai, Ocean Protocol Foundation en SNET Foundation, leiden, zullen verder als aparte entiteiten actief zijn, maar zullen nauw samenwerken in het gezamenlijke $ASI tokenomische ecosysteem en in de werking van de Alliance.

“Een van onze vele commerciële en onderzoeksdoelen om dit gecombineerde netwerk te laten werken, is om een gedecentraliseerd; neuraal-symbolisch AGI-systeem te lanceren met mondiaal superieure capaciteiten in belangrijke domeinen zoals logische en wetenschappelijke redenering en artistieke creativiteit,” gaat Goertzel verder. “De impact van een dergelijk systeem kan in grote mate overtreffen wat we hebben gezien bij belangrijke LLM’s en de wereldeconomie in een nieuw tijdperk van nuttige gedecentraliseerde AGI en ASI brengen.”

Over SingularityNET

SingularityNET werd door Dr. Ben Goertzel opgericht met als missie om een gedecentraliseerde, democratische, inclusieve en nuttige AGI (Artificial General Intelligence) te creëren. Volgens Dr. Goertzel moet AGI onafhankelijk van elke centrale entiteit zijn, open voor iedereen en niet beperkt tot kortzichtige doelstellingen van een enkele onderneming of zelfs van één enkel land. Het SNET-team bestaat uit doorwinterde ingenieurs, wetenschappers, onderzoekers, ondernemers en marketeers. Het kernplatform en de AI-teams worden verder aangevuld door gespecialiseerde teams in toepassingsgebieden zoals financiën, robotica, biomedische AI, media, kunst en entertainment.

Voor meer informatie over SNET gaat u naar: https://singularitynet.io/

Over Fetch.ai

Fetch.ai, een AI-bedrijf gevestigd in Cambridge, herdefinieert de mogelijkheden van een intelligente, geconnecteerde wereld via haar op AI agenten gebaseerde technologie. Aan de hand van de infrastructuurtechnologie van Fetch.ai kunnen ontwikkelaars en bedrijven bouwen, ontwikkelen en op de markt brengen via een op agenten gebaseerd modulair platform voor de nieuwe generatie van AI-toepassingen. Het hoofdproduct van het bedrijf, DeltaV, versmelt LLM’s (large Language Models) en AI-agenten om een open en dynamische marktplaats te creëren die gebruikers verbindt met services en de huidige zoekervaring herboetseert.

Meer info vindt u via www.fetch.ai en op X.

Over Ocean Protocol

Ocean werd opgericht om het speelveld voor AI en data te effenen. Met tools van Ocean kunnen bedrijven en particulieren getokeniseerde data-assets probleemloos verhandelen om gegevens tijdens de hele levenscyclus van het AI-model te beheren. Via Ocean aangestuurde apps omvatten gegevensuitwisselingen op bedrijfsniveau, gegevenswetenschaptoernooien en data DAOs. Het Predictoor-product van Ocean heeft zes maanden na de lancering een maandelijks volume van $800M met een roadmap om funderingsmodellen wereldwijd op schaal te brengen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact
FTI Consulting

Fetch.ai@fticonsulting.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr