08:00 uur 28-07-2023

GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 12 DIENT BEROEP IN TEGEN DE FAILLIETVERKLARING VAN PHARMASIMPLE OP 19 JUNI 2023

PARIS–(BUSINESS WIRE)– Global Tech Opportunities 12, de voormalige financiële partner en grootste schuldeiser van Pharmasimple SA (“Pharmasimple”), kondigt aan dat het beroep heeft aangetekend tegen de faillietverklaring van Pharmasimple op 19 juni 2023. De inleidende zitting voor het Hof van Beroep van Bergen is gepland op 2 augustus 2023 om 9 uur ‘s ochtends.

Na de faillietverklaring van Pharmasimple op 16 mei 2023 heeft de Ondernemingsrechtbank van Henegouwen, afdeling Charleroi, Pharmasimple op 19 juni 2023 failliet verklaard.

Global Tech Opportunities 12 (“GTO 12”) heeft momenteel een vordering op Pharmasimple van in totaal 29.797.911 euro en is daarmee de grootste schuldeiser van de onderneming. In deze hoedanigheid diende GTO 12 op 7 juli 2023 een beroepsprocedure (en een verzoekschrift tot nietigverklaring) in om het faillissementsvonnis te vernietigen.

GTO 12 was van mening dat niet aan de voorwaarden voor een faillissement was voldaan, aangezien GTO 12 de financiering van de activiteiten van Pharmasimple nooit heeft stopgezet en heeft bevestigd dat het van plan was de financiering voort te zetten aan de zijde van een nieuw, vertrouwd management team, waarbij de geleende middelen in het beste belang van de onderneming en in overeenstemming met het oorspronkelijk met de onderneming overeengekomen bedrijfsplan zouden worden gebruikt, met name de uitbreiding van haar activiteiten door de aankoop van nieuwe apotheken.

In hetzelfde verzoek bevestigt GTO 12 dat het een plan heeft opgesteld voor de aflossing van de schulden aan derden van de onderneming, d.w.z. een plan dat erop gericht is de schuldeisers van de onderneming naar best vermogen terug te betalen, met uitzondering van de eigen schulden en de schulden aan de voormalige managers van Pharmasimple en hun medewerkers.

Thans is het schikkingsplan goedgekeurd door een groot aantal schuldeisers, die in totaal 68,51% van de schulden aan derden van Pharmasimple vertegenwoordigen. Dit plan bevestigt dat de continuïteit van Pharmasimple nu verzekerd is, met een gedeeltelijke vereffening van de uitstaande schulden en een groter vertrouwen bij de schuldeisers, waardoor het bedrijf zijn activiteiten op een rustige en duurzame manier zal kunnen heropstarten.

De inleidende zitting voor het Hof van Beroep van Bergen is gepland op 2 augustus 2023 om 9 uur.

Over Global Tech Opportunities 12

GTO 12 is een investeringsmaatschappij opgericht op de Kaaimaneilanden, geregistreerd onder nummer CR-375037, met maatschappelijke zetel te Artemis House, 67 Fort Street, Kaaimaneilanden.

Contacts

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
GTO12@wgto.co

Check out our twitter: @NewsNovumpr