10:36 uur 21-06-2023

Nieuw wetenschappelijk onderzoek bevestigt 80% minder methaanuitstoot van mest in de zuivelindustrie met SOP® Lagoon

De zuivel- en rundveeproducten van Resonant bieden een ongeëvenaarde reductie van broeikasgasemissies en voordelen op het gebied van duurzaamheid

PARK CITY, Utah–(BUSINESS WIRE)– Resonant Technology Group (“Resonant”) is verheugd om de diepgaande wetenschappelijke resultaten aan te kondigen van hun product, SOP® Lagoon, dat voor een ongeëvenaarde vermindering van de uitstoot van broeikasgassen zorgt en duurzaamheidsvoordelen voor de rundvlees- en zuivelindustrie oplevert. Een gezamenlijk onderzoek van de Universiteit van Milaan en UC Davis, gepubliceerd in een paper in het peer-reviewed tijdschrift Sustainability, wijst op significante reducties van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in zuivellagunes, met 80% minder methaan (CH4) en 75% minder kooldioxide (CO2), binnen enkele weken na het eerste gebruik van het SOP® Lagoon-product van Resonant.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20230620352196/nl/

(Graphic: Business Wire)

(Graphic: Business Wire)

Het uitgebreide onderzoek van 3,5 maand dat werd uitgevoerd in een zuivelfabriek met 520 melkkoeien in Noord-Italië, toonde een vermindering van 80% van de methaanuitstoot in het geloosde afvalwater – de meest significante vermindering van alle bestaande oplossingen. De resultaten tonen aan dat Resonant’s oplossing het enige additief is dat met succes de uitstoot van melkafval in lagunes vermindert, dat verantwoordelijk is voor 57% van de totale methaanuitstoot in zuivelfabrieken. Dit onderzoek laat een verbetering zien ten opzichte van de resultaten van de andere peer-reviewed wetenschappelijke onderzoeken van de twee afzonderlijke teams van de Universiteit van Milaan (Prof. Guarino) en UC Davis (Prof. Mitloehner). Dit bevestigt dat SOP® Lagoon een directe, bruikbare en zinvolle oplossing biedt om de CO2-voetafdruk van de zuivel- en vee-industrie te verminderen.

SOP® Lagoon is ontwikkeld door het Italiaanse bedrijf Save Our Planet (“SOP”) en wordt op de markt gebracht door Resonant. Het product is gebaseerd op een eigen, door handelsgeheimen beschermde wetenschap die duizenden boeren al 20 jaar in Europa en Noord-Amerika hanteren voor SOP® Inside-producten bij dieren, gewassen, bodem en wijngaarden. SOP® Lagoon is een mineraal additief van 0,07 oz (2 g) per dier dat één keer per week in de lagune wordt toegediend en dat kan worden gebruikt als aanvulling op een reeks producten waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze de enterische en bodememissies verder terugdringen. De toepassing van het product is eenvoudig en vereist geen gespecialiseerde kennis. Het artikel van de Universiteit van Milaan is het meest recente van vijf (5) studies die de doeltreffendheid van Resonant’s SOP® Inside producten ondersteunen, waaronder een studie aan UC Davis, opnieuw door het laboratorium van Prof. Frank Mitloehner, die het potentieel van SOP® Star Cow om darmemissies te verminderen bevestigt. 1 Het gecombineerde emissiereductiepotentieel in lagunes, darmen en bodem bedraagt ruim 50% van de totale broeikasgasuitstoot van de bedrijfsvoering in de zuivelfabrieken. Een dergelijke reductie overtreft aanzienlijk elke andere bekende oplossing en er zijn geen bekende neveneffecten.

SOP® Lagoon in cijfers

Het onderzoek van de Universiteit van Milaan concludeert dat SOP® Lagoon de uitstoot van methaan en andere emissies aanzienlijk kan verminderen.

Om deze reducties in perspectief te plaatsen:

  • Een melkveebedrijf met 250 dieren zou 3,7 ounce (105 g) product per dier per jaar nodig hebben, of in totaal 57 pound (25,8 kg) per jaar tegen de huidige jaarlijkse retailkosten van minder dan 2000 dollar.
  • De verminderde methaanuitstoot als gevolg van deze toepassing is gelijk aan meer dan 1.000 ton CO2-equivalent.
  • Het potentiële effect op grotere schaal van de toepassing van SOP® Lagoon door de zuivelindustrie is groot: als 1 miljoen koeien (ongeveer 10% van de melkveestapel in Noord-Amerika) het product zouden gaan gebruiken, zou de verminderde methaanuitstoot gelijk zijn aan meer dan 4 miljoen ton CO2-equivalent.

SOP® Lagoon: Echte bruikbare resultaten voor het milieu, de economie en de buren

De meeste oplossingen voor de uitstoot van methaan en andere broeikasgassen door melkvee en veehouderijen richten zich op het verminderen van enterische en mestemissies, die ruwweg 40% van de totale uitstoot van melkveehouderijen uitmaken. Er zijn op dit moment echter maar weinig oplossingen op de markt die op een praktische en kosteneffectieve manier iets kunnen doen aan de uitstoot van het afvalwater dat uit melkveestallen stroomt. Dit afvalwater en mest zijn verantwoordelijk voor 60% van de methaanuitstoot van een doorsnee melkveehouderij.

Dankzij de bewezen testresultaten in de praktijk van het product, zonder baseline-problemen en met de mogelijkheid om langetermijncontracten af te sluiten die alleen afhankelijk zijn van het voortgezette gebruik ervan, kan SOP® Lagoon een van de meest aantrekkelijke producten worden. Naarmate de regelgevende en vrijwillige koolstofkredietmarkten zich verder ontwikkelen, kunnen kredieten voor de methaanreductie in de vee-industrie van toepassing zijn, tegen een waarde die het gebruik ervan meer dan terugbetaalt.

De prijsstelling voor koolstofkredieten en compensaties op vrijwillige en nalevingsmarkten varieert sterk, ook op basis van het type project, de locatie, de certificeringsnorm en de marktdynamiek. Volgens de 8 Billion Trees Carbon Credit Pricing Matrix kan de potentiële waarde van vrijwillige koolstofkredieten op methaanbasis voor het bovenstaande voorbeeldbedrijf met 250 dieren variëren van 4.000 dollar tot meer dan 20.000 dollar per jaar, wat gelijk staat aan 2-10 keer de kosten van SOP® Lagoon. De potentiële waarde van dergelijke compensaties op de nalevingsmarkt zou aanzienlijk hoger liggen.

De drastische vermindering (tot 100%) van ammoniak (NH3) waarnaar in eerdere onderzoeken wordt verwezen, is misschien wel een van de meest overtuigende eigenschappen van SOP® Lagoon. Dit gas is van invloed op het welzijn en de productiviteit van dieren en op de gezondheid van de mens. Wetenschappers en beleidsmakers richten zich op de schadelijke gevolgen van de ammoniakuitstoot en overwegen om het gas toe te voegen aan de BKG-lijst.

Net als voorgaande onderzoeken vermeldde de studie van de Universiteit van Milaan aanhoudende waarnemingen van zowel boeren als onderzoekers dat het SOP® Lagoon-product de schadelijke van zuivelbedrijven afkomstige geuren binnen enkele weken na toepassing drastisch verminderde of zelfs elimineerde. Tillamook County Creamery Association, een groot zuivelbedrijf in de VS, gebruikte SOP® Lagoon voor dit doel en rapporteerde dat het product met succes de reukoverlast kon beperken.

Conclusie

Methaan is een krachtige klimaatvervuiler die verantwoordelijk is voor ongeveer de helft van de nettostijging van de gemiddelde temperatuur op aarde sinds het pre-industriële tijdperk. Methaan is een van de drie belangrijkste broeikasgassen (samen met CO2 en lachgas) en is ongeveer 85 keer krachtiger dan kooldioxide, maar het blijft veel korter in de atmosfeer (10-12 jaar tegenover 100 jaar voor CO2). Daarom is de reductie van methaanemissies de snelste manier om de opwarming van de aarde te vertragen.

Met dit voor ogen hebben de VS en de EU eind 2021 een wereldwijde methaanbelofte gedaan om de uitstoot van methaan door de mens tegen 2030 met 30% te verminderen ten opzichte van de niveaus van 2020. Als dit lukt, kan dit leiden tot een jaarlijkse reductie van ongeveer 145 miljoen ton, wat neerkomt op een reductie van 35% ten opzichte van de verwachte niveaus binnen hetzelfde tijdskader. Dit is consistent met het beperken van de opwarming van de aarde tot minder dan 1,5°C en het voorkomen van meer dan 0,2°C extra opwarming tegen 2050.

Om dat in context te plaatsen: melkkoeien alleen al zijn verantwoordelijk voor 8% van de wereldwijde methaanverontreiniging. Grote zuivelbedrijven zijn het erover eens dat het overgrote deel — ~80% — van de totale koolstofvoetafdruk van een liter melk afkomstig is van Scope 3-emissies die worden gegenereerd op boerderijniveau, en dat slechts ~20% kan worden toegeschreven aan de verwerking en distributie van melk.

Het SOP® Lagoon-product van Resonant heeft vandaag de dag het potentieel om de voetafdruk van de zuivelindustrie en de afstemming op het duurzaamheidsbeleid (inclusief ESG en UN SDG’s) op een praktische, economische en schaalbare manier enorm te verbeteren.

Over SOP

SOP staat voor Save Our Planet (red onze planeet). SOP werd opgericht in 2001 en is een technologiebedrijf met hoofdkantoor in Milaan, Italië. SOP wordt geleid door oprichter Marco Poggianella en bestaat uit ingenieurs, scheikundigen, landbouwkundigen, diervoedingsdeskundigen, biologen en dierenartsen die doorgaan met het valideren en verbeteren van de implementatie van SOP’s gepatenteerde technologie voor toepassing op gewassen, dieren, bodems en wijngaarden. SOP heeft een “AAA” ESG-rating gekregen met een gecertificeerde afstemming op alle 17 SDG’s.

Over Resonant Technology

Resonant Technology Group is een Amerikaans bedrijf en dochteronderneming van SOP. Resonant distribueert SOP® Inside-producten die oplossingen bieden die veel verder reiken dan de boerderij. Resonant ontwikkelt nieuwe en innovatieve manieren om de SOP® Inside-technologie toe te passen met als doel de beperking van broeikasgasemissies te bevorderen en tegelijkertijd de aanpassing van de landbouw, de voedingsindustrie en volledige toeleveringsketens mogelijk te maken.

1 Uni Milan on Liquid Manure in small scale, Sustainability, 2019

UC Davis on Liquid Manure in small scale, Sustainability, 2020

UC Davis on enteric emissions, Sustainability, 2020

Università Cattolica on corn cultivation, Agronomy, 2021

Uni Milan on Liquid Manure in real scale, Sustainability, 2023

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactgegevens Resonant Technology Noord-Amerika

Contactgegevens Resonant Technology VK / Europa

 

Check out our twitter: @NewsNovumpr