13:06 uur 19-05-2023

Hedosophia European Growth jaarverslag 2022

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)– Hedosophia European Growth (het “bedrijf“) publiceerde vandaag haar jaarverslag voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022, inclusief gecontroleerde jaarrekening (het “jaarverslag“).

Het jaarverslag kan worden gedownload in de rubriek “Documenten” op de website van het bedrijf, die toegankelijk is via de volgende link: https://www.hedosophiaeuropeangrowth.eu/hega-documents-confirmed/.

Actualisering van het indicatieve tijdschema

In aansluiting op het persbericht van het bedrijf van 3 mei 2023 zal de betaling van de aflossingsopbrengsten aan de houders van participaties en gewone aandelen plaatsvinden op 24 mei 2023 (in plaats van op 23 mei 2023 zoals aanvankelijk was meegedeeld).

Over Hedosophia European Growth

Het bedrijf is een acquisitiebedrijf voor speciale doeleinden, dat ernaar streefde een unieke investeringsopportuniteit te identificeren binnen sectoren die op technologie zijn gebaseerd en profiteren van sterke onderliggende macrotrends. Het bedrijf wordt gesponsord door Hedosophia Group Limited, een wereldwijde investeerder in toonaangevende technologiebedrijven.

Het bedrijf is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 370531 en heeft haar statutaire zetel in Grand Cayman, Kaaimaneilanden.

Meer informatie over het bedrijf, waaronder het door de Dutch Authority for the Financial Markets (Stichting Autoriteit Financiële Markten) goedgekeurde prospectus voor de eerste openbare aanbieding van 12 mei 2021, is te vinden op de website van het bedrijf: https://www.hedosophiaeuropeangrowth.eu.

Disclaimer

Deze aankondiging bevat informatie die kwalificeert of kan hebben gekwalificeerd als voorwetenschap in de zin van artikel 7, lid 1, van Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik.

Deze aankondiging en het jaarverslag kunnen toekomstgerichte verklaringen bevatten, die gebaseerd zijn op de huidige verwachtingen en projecties van het bedrijf met betrekking tot een bedrijfscombinatie of liquidatie, de activiteiten, de economie en andere toekomstige omstandigheden van het bedrijf en gelden alleen op de datum hiervan. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn herkenbaar aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie, waaronder de termen “gelooft”, “beoogt”, “voorspelt”, “gaat door”, “schat”, “plant”, “projecteert”, “voorziet”, “verwacht”, “is van plan”, “kan”, “zal” of “zou” of, in elk geval, hun negatieve of andere variaties of vergelijkbare terminologie, of door discussies over strategie, plannen, doelstellingen, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen en zullen vaak wezenlijk verschillen van de werkelijke resultaten. Toekomstgerichte verklaringen geven de huidige visie van het bedrijf weer met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico’s met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en andere risico’s, onzekerheden en aannames met betrekking tot de activiteiten, bedrijfsresultaten, financiële positie, liquiditeit, vooruitzichten, groei of strategieën van het bedrijf. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum waarop ze worden gedaan en het bedrijf neemt geen verplichting op zich om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

FGS Global

Rollo Head

Chris Sibbald

Sophia Johnston

Hedosophia-lon@fgsglobal.com
+44 20 7073 6304

Check out our twitter: @NewsNovumpr