00:54 uur 05-05-2023

Condor Technologies NV en Financière Wow SAS bereiken akkoord over de betaling van de aankoopprijs in het kader van de koopovereenkomst inzake 70% van de aandelen van Scan4All SAS van 28 november 2019

Bedrijfsinformatie van Condor Technologies NV

GENT, België–(BUSINESS WIRE)– In een persbericht van 25 februari 2020 kondigde Condor Technologies de definitieve verkoop aan van 70% van de aandelen van Scan4All SAS aan Financière Wow SAS. Een deel van de aankoopprijs zou worden betaald door middel van een contractuele vereffening overeenkomstig de bepalingen van artikel 1348-2 van het Franse Burgerlijk Wetboek, waarbij

(i). de totale aankoopprijs zou worden betaald in het kader van de terugko(o)p(en) door Condor Technologies van de 726.933 aandelen van Condor Technologies in eigendom van Financière Wow en/of;

(ii). het totale bedrag zou worden betaald in het kader van de vermindering van het aandelenkapitaal van Condor Technologies door de nietigverklaring van de door Financière Wow gehouden CT-aandelen.

Er werd overeengekomen dat Condor Technologies alleen in aandelen zou worden betaald (726.933 aandelen van Condor Technologies) en geen betaling in contanten kon nastreven.

Aangezien de inkoop van eigen aandelen door Condor Technologies praktisch niet haalbaar is, zijn de partijen overeengekomen het saldo van de koopprijs als volgt in contanten te voldoen:

– Condor Technologies is met bepaalde van haar schuldeisers overeengekomen een deel van de vordering op Financière Wow aan hen over te dragen. De overdracht van de vordering zal worden betaald door middel van een contractuele verrekening tussen de vordering die de schuldeisers op Condor Technologies hebben en de verplichting tot betaling van de koopprijs voor de overgedragen vordering.

– Voor zover nodig heeft Financière Wow ingestemd met de overdracht van de vordering en gaat het bedrijf er dus mee akkoord om haar schuld uit hoofde van de overgedragen vordering rechtstreeks aan de leningnemers te betalen door hen het overeenkomstige aantal aandelen CT over te dragen.

– Na marktconforme zakelijke onderhandelingen is de bovengenoemde regeling overeengekomen met enkele onafhankelijke investeerders die een vordering op Condor Technologies hebben en met de volgende betrokken personen die een vordering op Condor Technologies hebben:

  • Remedent NV, een Belgische vennootschap, met maatschappelijke zetel te Zuiderlaan 1-3, bus 8, 9000 Gent, België en ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, onder nummer 0474.973.168;
  • De heer Patrick Braun;
  • De heer François Duret;
  • De heer Robert Anciaux en
  • Lausha NV, een Belgische vennootschap, met maatschappelijke zetel te Kapitteldreef 33, 9831 Sint-Martens-Latem, België en ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, onder nummer 0475.228.140 waarvan de heer Guy De Vreese de CEO is.

– De uitstaande vordering onder de initiële overeenkomst met Financière Wow werd gewaardeerd op EUR 10.358.795,20 op basis van het aantal over te dragen CT-aandelen vermenigvuldigd met EUR 14,25, volgens de beurskoers op 28 november 2019. Gezien de praktische belemmeringen voor de uitvoering van het betalingsmechanisme ten aanzien van de initiële prijs krachtens de koopovereenkomst met betrekking tot de Scan4All-aandelen, gaat Condor Technologies akkoord met een totale aankoopprijs ter waarde van EUR 3.978.276,92 voor het overgedragen deel van de vordering op Financière Wow dat overeenkomt met 684.400 CT-aandelen, op basis van een waardering per CT-aandeel van EUR 5,81.

– Na deze transactie heeft Condor Technologies nog een vordering op Financière Wow voor de betaling van het saldo van 42.533 CT-aandelen in eigendom van Financière Wow. Om de toekomstige vereffening van de uitstaande vordering mogelijk te maken, zijn Condor Technologies en Financière Wow overeengekomen dat Condor Technologies het resterende deel van de vordering op Financière Wow aan een of meer derden kan overdragen, hetzij in één overdracht, hetzij in verschillende opeenvolgende overdrachten, waarbij Financière Wow de overgedragen vordering zal voldoen door het overeenkomstige aantal CT-aandelen aan de nieuwe investeerder over te dragen.

– De onderneming is van plan om in de komende week een update te geven over de ontwikkeling van de nieuwe tray scanner, waarna wij Euronext zullen vragen de beursnotering te hervatten.

OVER CONDOR TECHNOLOGIES NV

Condor Technologies is een bedrijf gespecialiseerd in tandheelkundige CAD/CAM-apparatuur.

Condor Technologies heeft haar hoofdkantoor in Gent, België, met ontwikkelings- en productiefaciliteiten in het Franse Fleury D’Aude.

Het bedrijf is wereldwijd actief en brengt samen met haar strategische partners een geavanceerde scantechnologie in de tandheelkunde op de markt.

Voor meer informatie over Condor Technologies, bezoek https://www.condorscan.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Neem voor meer informatie contact op met

CONDOR TECHNOLOGIES NV

Perscontacten

Persbureau – Gent

+32 (0)9 241 58 80

Investeerderscontacten

Investeerdersrelaties – Parijs

+33 1 58 58 82 48

Investeerdersrelaties – Brussel

+32 2 213 57 66

Check out our twitter: @NewsNovumpr