15:57 uur 26-04-2023

CHRYSO®Quad: Een reeks betonadditieven en diensten voor complexe lokale zanden en aggregaten, ter ondersteuning van de circulaire economie

PARIJS–(BUSINESS WIRE)– Ter ondersteuning van belanghebbenden in de duurzame bouw versterkt CHRYSO zijn CHRYSO®Quad aanbod en bijbehorende diensten als antwoord op de uitdagingen van de circulaire economie. CHRYSO wil het gebruik van complexe aggregaten, die lokaal worden gewonnen of uit gerecycleerd beton van sloop afkomstig zijn, aanmoedigen.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20230418005811/nl/

CHRYSO®Quad ondersteund het gebruik van lokale grondstoffen zoals aggregaten en zand. (Photo: Shutterstock)

CHRYSO®Quad ondersteund het gebruik van lokale grondstoffen zoals aggregaten en zand. (Photo: Shutterstock)

Specifieke diensten om materialen te onderscheiden en betonadditieven aan te passen

Het begint allemaal met de analyse van zand met behulp van de gepatenteerde CHRYSO®CLEAR Test-methode, die de aanwezigheid van zwellende klei vaststelt. Met de speciale CHRYSO®Quad Lab toepassing, kunnen de CHRYSO-deskundigen vervolgens een nauwkeurige diagnose stellen van een reeks aanvullende parameters zoals: de grootte van de deeltjes (om het ontbreken of de overmaat aan fijne deeltjes te bepalen), absorptie, vorm, enz.

Bovendien worden in de toepassingslaboratoria van CHRYSO verdichtingstests uitgevoerd om alle parameters van het voorgestelde betonmengsel in acht te nemen. Ten slotte stelt de gloednieuwe gedigitaliseerde CHRYSO®Quad App de meest geschikte oplossing van betonadditieven voor op basis van de materiaalbepaling van de klant (zand en hulpstoffen) en verbreedt zo het bereik van potentiële leveranciers.

Het gebruik van complexe hulpstoffen en zand en de verbetering van de betonprestaties

De op maat gemaakte CHRYSO®Quad betonadditieven worden aangepast aan de beschikbare bronnen van complexe zanden en aggregaten. Hierdoor kunnen klanten flexibel zijn door nieuwe zanden en aggregaten in hun betonformulatie op te nemen en tekorten of spanningen in de materiaalbevoorrading op te vangen. CHRYSO-experts begeleiden hun klanten bij de productie van duurzaam en robuust beton dat bestand is tegen materiaalvariaties.

CHRYSO®Quad draagt bij tot de circulaire economie en vermindert de CO2-voetafdruk

Door te anticiperen op de beperkingen met betrekking tot de kwaliteit en de beschikbaarheid van plaatselijk zand en hulpstoffen, gaat CHRYSO®Quad volledig mee in een circulaire economie.

CHRYSO®Quad is een ontwikkelingshefboom voor de recyclage van materialen uit afbraak, die het terugwinnen en het gebruik van gerecycleerde hulpstoffen mogelijk maakt.

Het gebruik van lokale grondstoffen draagt ook bij tot een vermindering van de leveringskosten en van de CO2-voetafdruk die gepaard gaat met het vervoer van deze grondstoffen.

CHRYSO blijft CHRYSO®Quad implementeren

Tot nu toe heeft al 9 miljoen m3 beton van de voordelen van CHRYSO®Quad oplossingen gebruik gemaakt, inclusief op grote bouwwerven over de hele wereld. CHRYSO maakt gebruik van zijn internationaal netwerk van toepassingslaboratoria en beantwoordt de uitdagingen van de industrie op het gebied van beschikbare aggregaten.

Case Study

Met CHRYSO®Quad 870, slaagt een speler in de betonindustrie erin 100% complex zand te gebruiken in zijn betonsamenstelling

Om een klant in het zuiden van Frankrijk te ondersteunen bij het optimaliseren van de zandbronnen die worden gebruikt voor het maken van beton, heeft CHRYSO zijn CHRYSO®Quad 870 oplossing, die de productiviteit en de betonkwaliteit verbeterdt en het mogelijk maakt om uitsluitend bij lokale leveranciers in te kopen.

Deze grote betonleverancier voorzag zijn fabriek van zand uit twee groeven. Een complex gebroken zand, afkomstig uit een groeve in de buurt van de fabriek. Een tweede “correctief” zand, afkomstig uit een andere groeve op 60 km van de fabriek. Tot 50% van elk zand werd gebruikt in de verschillende betonmengsels, die variëren van klasse S3 tot S5.

In zijn bestek vroeg de betonleverancier om een oplossing aan CHRYSO om zijn capaciteit voor het gebruik van complex zand (met een hoog gehalte aan fijne deeltjes en de aanwezigheid van klei) te vergroten. Dankzij de CHRYSO®Quad Lab service, werd zand opgehaald en geanalyseerd in het laboratorium en in de fabrieken. Hierdoor kon CHRYSO het aangepaste CHRYSO®Quad 870 product ontwerpen. De eerste product testfasen werden ter plaatse gevalideerd door zandvariabiliteitscontroles die door de klant werden uitgevoerd met behulp van de CHRYSO®CLEAR Test kit.

Bijgevolg heeft de klant het gebruik van CHRYSO®Quad 870 naar drie andere betoncentrales uitgebreid en gebruikt hij nu 100% complex zand uit een plaatselijke steengroeve. Het gebruik van één enkel zand, met een constante dosering, biedt een voordeel van regelmaat in de productie, waardoor het gewicht van CEM II A cement in de ontwerpmix wordt verminderd. Dit betekent een vermindering van 10% van de koolstofvoetafdruk. Bovendien zijn, dankzij het exclusieve gebruik van de korte-afstandsleveranciers, 24 vrachtwagenritten per maand vermeden.

OVER SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION CHEMICALS

Saint-Gobain Construction Chemicals biedt via de gecombineerde activiteiten van Chryso en GCP cementadditieven, hulpstoffen voor beton en speciale bouwmaterialen aan. Haar recente technologieën voor duurzaam bouwen helpen het energieverbruik te verlagen, de koolstofvoetafdruk van cement en beton te verkleinen en de circulaire economie te bevorderen. Saint-Gobain Construction Chemicals maakt gebruik van haar wereldwijde aanwezigheid en bedient haar klanten via lokale vestigingen in meer dan 40 landen, waar meer dan 2.700 mensen werken.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Persrelaties
CHRYSO
Daphnée DECAUDIN

Daphnee.decaudin@chryso.com
+33 6 19 07 64 74

Check out our twitter: @NewsNovumpr