11:01 uur 17-04-2023

Akthelia Pharmaceuticals en de Universiteit van IJsland ontvangen een Horizon Europe-subsidie van EUR 6 miljoen voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie (AMR)

Het gezamenlijke IN-ARMOR-project heeft tot doel nieuwe natuurlijke immuunsysteeminductoren te ontwikkelen voor een gezondere toekomst

REYKJAVIK, IJsland–(BUSINESS WIRE)– Akthelia Pharmaceuticals, een biofarmaceutisch bedrijf met een grensverleggende benadering tot immunotherapie, en de Universiteit van IJsland maken met trots de toekenning bekend van een Horizon Europe-subsidie van EUR 6 miljoen voor de financiering van het baanbrekende IN-ARMOR-project. Het project is opgezet ter bestrijding van antimicrobiële resistentie (AMR), een belangrijke wereldwijde bedreiging voor de volksgezondheid die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is aangemerkt als een van de 10 grootste uitdagingen op het gebied van gezondheid van onze tijd.

AMR en multidrugresistentie zijn medeverantwoordelijk voor meer dan 5 miljoen sterfgevallen per jaar, en zouden kunnen leiden tot een volgende wereldwijde pandemie als ‘pan-drug’-resistente stammen opduiken. Nu traditionele antibiotica aan effectiviteit inboeten, zijn dringend alternatieve therapeutische benaderingen nodig.

“Het verheugt ons zeer dat onze geavanceerde technologie, ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van IJsland, heeft geleid tot toekenning van deze prestigieuze subsidie,” aldus Egill Masson, CEO van Akthelia Pharma. “Het IN-ARMOR-project is gericht op nieuwe immuunsysteeminductoren en onderstreept het potentieel van onze benadering tot de aanpak van de wereldwijde uitdaging van antimicrobiële resistentie. Deze subsidie maakt het mogelijk ons baanbrekende onderzoek niet alleen te richten op de aanpak van door bacteriën veroorzaakte infecties, maar ook van ontstekingen en van de uitdaging van virale en schimmelinfecties, waarvoor minder behandelingsopties bestaan.”

“Het verheugt me zeer samen met Akthelia Pharmaceuticals te werken aan dit cruciale initiatief,” aldus professor Gudmundur Gudmundsson, hoogleraar celbiologie aan de Universiteit van IJsland en toonaangevende autoriteit op het gebied van natuurlijke immunologie. “Door ons te richten op de versterking van natuurlijke immunologie, hebben we de mogelijkheid verder te gaan dan traditionele antibiotica en te kijken naar therapieën van de volgende generatie die een revolutie teweeg kunnen brengen in de manier waarop we antimicrobiële resistentie bestrijden, en zodoende uiteindelijk talloze levens wereldwijd te beschermen.”

In het IN-ARMOR-project bundelen negen universiteiten, onderzoeksinstituten en zeven medische en industriële partners uit negen EU-landen hun krachten. Het doel van het project is een nieuwe klasse van immuunsysteeminductoren te introduceren om de natuurlijke microbiële afweermechanismen van het lichaam te versterken, AMR te bestrijden en de incidentie van 13 van de gevaarlijkste infecties te verminderen, waaronder twee van de drie belangrijkste infecties met prioriteit 1. Horizon Europa is het belangrijkste financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie, met een begroting van EUR 95,5 miljard.

Door gebruik te maken van computerondersteund medicijnontwerp en in-silico-benaderingen, naast een op nanotechnologie gebaseerd geneesmiddeltoedieningssysteem, zal IN-ARMOR het bestaande geneesmiddelenplatform voor de eerste doelindicatie optimaliseren. De therapie wordt onderworpen aan preklinische validatie van de veiligheid en werkzaamheid en voldoet aan alle vereisten voor onderzoeksgeneesmiddelen.

Na voltooiing hiervan wordt IN-ARMOR onderworpen aan klinische validatie, met het potentieel om wereldwijd meer dan 4 miljoen levens te redden en de last van de ontwikkeling van antibiotica aanzienlijk te verminderen, wat op termijn leidt tot een kostenbesparing van EUR 107 miljard en een verlaging van de wereldwijde ziektelast met 97 miljoen gezonde levensjaren.

Akthelia Pharmaceuticals zet zich in om de wereldwijde dreiging van antimicrobiële resistentie aan te pakken en is van mening dat het IN-ARMOR-project een essentiële stap is op weg naar een gezondere toekomst.

OVER AKTHELIA PHARMACEUTICALS

Akthelia Pharmaceuticals is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich vooral richt op de preklinische fase, met een immunotherapeutische strategie van de volgende generatie om de natuurlijke immunologie van epitheeloppervlakken te verbeteren. Deze innovatieve benadering heeft toepassingspotentieel in veel onderdelen van de geneeskunde en speelt een belangrijke rol in de aanpak van de groeiende dreiging van antimicrobiële resistentie (AMR) wereldwijd.

Het belangrijkste therapeutische programma van Akthelia is gericht op het reguleren van de natuurlijke immunologie in het maagdarmkanaal, waardoor lekkage van microbiota wordt geblokkeerd. Dit draagt bij tot betere resultaten in de kankerzorg door verlaging van het risico op neutropenie, een veelvoorkomende en ernstige complicatie bij chemotherapie en immuungecompromitteerde patiënten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Egill Masson

CEO

egill.masson@aktheliapharma.com

Akthelia Pharmaceuticals

Grandagarði 16

101 Reykjavik

IJsland

Check out our twitter: @NewsNovumpr