07:53 uur 14-03-2023

Ferring publiceert een samenvatting van het eerste prospectieve, multinationale praktijkonderzoek rond Rekovelle® (follitropin delta) op het congres van de Pacific Society for Reproductive Medicine

  • PROFILE is het eerste prospectieve, multinationale, observationele praktijkonderzoek rond Rekovelle in de klinische praktijk, uitgevoerd met deelname van meer dan 940 vrouwen uit 10 landen in Europa, Noord-Amerika en Australië.
  • Dit onderzoek levert bewijs voor de werkzaamheid van Rekovelle bij een breed scala aan patiënten in een praktijkgerichte klinische setting en ondersteunt het werkzaamheids- en veiligheidsprofiel dat al eerder werd vastgesteld op basis van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s). 1-4
  • In het onderzoek werden bij 74,0% van de patiënten tussen de 4 en 19 oöcyten aangetroffen. De percentages doorlopende zwangerschappen waren vergelijkbaar met de fase 3 RCT’s.1-3
  • Rekovelle is het enige recombinante follikelstimulerende hormoon (rFSH) voor ovariële stimulatie (OS) dat gebruikmaakt van een geïndividualiseerde dosering die wordt berekend aan de hand van een goedgekeurd algoritme op basis van lichaamsgewicht en de hoeveelheid Anti-Müller-Hormonen (AMH) in het bloed.

SAINT-PREX, Zwitserland–(BUSINESS WIRE)– Vandaag wordt op het 13e congres van de Pacific Society for Reproductive Medicine (PSRM) voor 2023 in Australië een posterpresentatie gegeven van het eerste post-autorisatie fase 4 praktijkonderzoek ‘PROFILE’.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Amy Cheshire
Director van Corporate Communications
Amy.Cheshire@ferring.com

Samara Barr
Account Manager van Syneos Health Communications, PR Europa

+44 (0)7935 076261 (mobiel)

Samara.Barr@syneoshealth.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr