09:00 uur 28-11-2022

Fundsmith benoemt FundRock voor distributie van Fundsmith SICAV

LUXEMBURG–(BUSINESS WIRE)– FundRock Management Company, een toonaangevende Europese externe UCITS-beheermaatschappij (Management Company, ‘ManCo’) en Alternative Investment Fund Manager (‘AIFM’), kondigt de uitbreiding aan van zijn relatie met de toonaangevende fondsbeheerder Fundsmith LLP, om nu distributiediensten toe te voegen.

FundRock stelt klanten in staat hun activiteiten op kosteneffectieve manier te stroomlijnen door ManCo- en fondsdistributiediensten van derden onder één dak aan te bieden, aangevuld met een breed scala aan fondsbeheer-, midoffice-, bank-, bewaar- en bewaarnemingsdiensten die worden geleverd via het moederbedrijf Apex Group.

Naast de bestaande ManCo-diensten zal FundRock Distribution S.A. nu voorzien in distributiediensten, waardoor Fundsmith LLP zijn fondsen in de EU kan distribueren.

Het gevestigde netwerk van FundRock van meer dan 200 experts in belangrijke rechtsgebieden, waaronder Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Duitsland, Abu Dhabi en Singapore levert aanzienlijke voordelen op qua tijd, middelen en kosten.

Arnaud Gérard, CFA, hoofd Distribution bij FundRock, merkte op: “FundRock Distribution biedt een krachtige oplossing voor vermogensbeheerders, door lokale kennis te bieden in combinatie met een gevestigd netwerk van contacten, waardoor onze klanten zich kunnen concentreren op hun kernactiviteiten. We kijken ernaar uit om Fundsmith te ondersteunen om hun fondsen efficiënter en effectiever te distribueren in EU-markten, terwijl we de hoogste normen van bestuur en naleving van de regelgeving waarborgen.”

Mark Laurence, COO bij Fundsmith, stelde: “We zijn verheugd om onze bestaande relatie met FundRock uit te breiden om onze EU-distributie na Brexit te helpen beheren. Het stelt ons met name in staat om de Italiaanse markt te betreden via de diensten van de nieuwe FundRock Sales Director, Giuseppe Bellavia, die overstapt van Allianz Global Life en is aangesteld als Sales Director van FundRock om de distributie voor Fundsmith in Italië te leiden.”

Over Fundsmith SICAV

Fundsmith SICAV is het overkoepelende fonds voor Fundsmith Equity Fund en Fundsmith Sustainable Equity Fund.

Fundsmith Equity Fund, een subfonds van de Fundsmith SICAV, wordt beheerd met precies hetzelfde proces als het gelijknamige, grootste actieve aandelenfonds in het VK. Fundsmith Equity Fund biedt beleggers een hoogwaardige, geconcentreerde portefeuille van 20-30 veerkrachtige, wereldwijde groeibedrijven die voor de lange termijn worden aangehouden.

Het Fundsmith Equity Fund houdt rekening met duurzaamheidsrisico’s en ESG-kenmerken als onderdeel van het selectieproces. In dat opzicht bevordert het Fundsmith Equity Fund de SICAV ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Fundsmith Equity Fund heeft een Gold-rating van Morningstar en een FE fundinfo Crown Fund Rating van 4 kronen.

Fundsmith Sustainable Equity Fund is ook een artikel 8-fonds en volgt dezelfde strategie als Fundsmith Equity Fund, maar met een belangrijk verschil, namelijk de volgende sectorale uitsluitingen die zijn vastgelegd in het prospectus van het fonds:

  • Geen lucht- en ruimtevaart en defensie
  • Geen brouwers, distilleerders en wijnboeren
  • Geen casino’s en gaming
  • Geen gas- en elektriciteitsvoorzieningen
  • Geen metalen en mijnbouw
  • Geen olie, gas en verbruiksbrandstoffen
  • Geen pornografie
  • Geen tabak

Bovendien worden beleggingen gescreend op duurzaamheid in de breedste zin van het woord, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de manier waarop de bedrijven omgaan met milieu-, sociaal en governancebeleid en -praktijken, maar ook met hun beleid en praktijken op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, nieuwe productinnovatie, dividendbeleid en de toereikendheid van kapitaalinvesteringen. Fundsmith Sustainable Equity Fund heeft een LuxFLAG ESG-label, dat als hoofddoel heeft beleggers gerust te stellen dat het beleggingsproduct ESG-criteria bevat gedurende het gehele beleggingsproces, terwijl 100% van hun belegde portefeuille wordt gescreend volgens een van de door LuxFLAG erkende ESG-strategieën en -normen.

Terry Smith, Portfolio Manager of Fundsmith Equity Fund en Fundsmith Sustainable Equity Fund, merkte op: “We zullen alleen beleggen in bedrijven met aantrekkelijke waarderingen, hoge toetredingsdrempels en die buitengewoon veerkrachtig zijn. We houden van bedrijven met een zakelijk voordeel dat moeilijk te repliceren is en die veerkrachtig zijn tegen verandering, met name tegen technologische verandering. Het soort immateriële activa dat we zoeken zijn merknamen, hoge marktaandelen, patenten, licenties, distributienetwerken, geïnstalleerde bases en klantrelaties. We houden vooral van bedrijven die goederen produceren die met korte en regelmatige tussenpozen worden geconsumeerd en die rechtstreeks aan de consument verkopen. Een bedrijf dat elke dag veel kleine artikelen verkoopt, is beter in staat om in de loop van de tijd een consistenter rendement te behalen dan een bedrijf waarvan de activiteiten cyclisch, zoals een staalfabrikant, of ‘omvangrijk’ zijn, zoals een vastgoedontwikkelaar of die artikelen verkoopt die duur en duurzaam zijn, zoals een motorfabrikant.”

Terry Smith, oprichter van Fundsmith, is de portefeuillebeheerder van Fundsmith Equity Fund en Fundsmith Sustainable Equity Fund. Terry staat bekend om zijn open en duidelijke investeringsstrategie in drie stappen die erop gericht is goede bedrijven te kopen, niet te veel te betalen en niets te doen.

Sinds de oprichting van het Fundsmith Equity Fund in het VK in 2010 tot eind oktober 2022 zijn de activa van het fonds gegroeid tot meer dan £ 22 miljard en heeft het een totaalrendement opgeleverd van meer dan 460% of 15,5% op jaarbasis, na aftrek van kosten.

Fundsmith Equity Fund, een subfonds van de Fundsmith SICAV, heeft een groei van zijn beheerd vermogen tot meer dan € 8 miljard ondervonden en heeft sinds de oprichting in 2011 een totaalrendement behaald van meer dan 399,7% of 15,8% op jaarbasis, na aftrek van kosten.

Terry Smith vervolgde: “We hebben Fundsmith Equity Fund laten uitgroeien tot het grootste actieve aandelenfonds van het VK, voortbouwend op onze succesvolle strategie om te beleggen in een klein aantal hoogwaardige bedrijven die voor de lange termijn kunnen worden aangehouden. Hoewel onze strategie eenvoudig is, vereist deze een grondige analyse en strikte discipline om op lange termijn superieur rendement te behalen tegen een redelijke prijs.

“We hebben onze SICAV in 2011 in Luxemburg opgericht en zijn verheugd dat we onze relatie met FundRock hebben uitgebreid, zodat we actief kunnen distribueren in de hele EU, met name gericht op Italië met de expertise van de Sales Director van FundRock, Giuseppe Bellavia.”

FONDSFEITEN

MINIMALE INVESTERING: € 2.000

KOSTEN:

Geen startkosten

Geen prestatievergoeding

Geen uitstapvergoedingen

Jaarlijkse beheervergoeding 1%

Geschatte OCF – Fundsmith Equity Fund 1,09%

Geschatte OCF – Fundsmith Sustainable Equity Fund 1,12%

EENHEDEN: inkomen of accumulatie

-Einde-

Over FundRock Distribution S.A.

FundRock Distribution S.A., een dochteronderneming van de Apex Group, is door de Luxemburgse toezichthouder, de CSSF, geautoriseerd om op te treden als beleggingsadviseur en distributeur van aandelen/fondsbewijzen. Onder deze MiFID-licentie kan FundRock optreden als wereldwijde distributeur/subdistributeur van de fondsen die door onze gelieerde ondernemingen worden beheerd. Ze maken gebruik van hun gratis dienstverlening (paspoort) via de Europese Unie om onze klanten een duurzame en stabiele oplossing te bieden. FundRock biedt een flexibelere en voordeligere oplossing voor marktintroductie, inclusief gestroomlijnde toegang tot fondsplatforms, ondersteuning voor fondsendistributie en directe vertegenwoordiging.

FundRock Distribution S.A. is een dochteronderneming van FundRock Management Company S.A., een toonaangevende onafhankelijke UCITS-beheermaatschappij en AIFM-beheerder van investeringsfondsen. Sinds september 2022 houdt FundRock toezicht op meer dan 500 fondsen met in totaal € 116 miljard aan beheerd vermogen, inclusief in Italië gevestigde fondsen. De FundRock-groep heeft meer dan 200 medewerkers in acht landen, waaronder Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Zwitserland, Abu Dhabi en Singapore.

www.fundrock.com

Over Fundsmith

Fundsmith richt zich op het leveren van superieure beleggingsprestaties tegen redelijke kosten. Het werd opgericht om anders te zijn dan zijn sectorgenoten om een ander resultaat te bereiken in overeenstemming met het axioma van Sir John Templeton: “Als je beter wilt presteren dan de massa, moet je de dingen anders doen dan de massa.” Het rigoureuze onderzoeksproces van Fundsmith staat centraal bij alles wat we doen. We passen strenge normen toe op potentiële investeringen om een portefeuille van veerkrachtige bedrijven met uitstekende prestaties te creëren. Het minimaliseren van de kosten die we namens onze klanten maken bij het implementeren van onze strategie, vormt ook de kern van onze filosofie.

Fundsmith is in 2010 opgericht door Terry Smith. Het bedrijf is eigendom van en wordt gecontroleerd door zijn partners, die gedurende vele jaren nauw hebben samengewerkt, en heeft zijn hoofdkantoor in Londen en kantoren in Mauritius en Connecticut, VS. Het is gestructureerd om het overlijden van Terry Smith te overleven en dezelfde beleggingsfilosofie voort te zetten. Alle partners van het bedrijf hebben een aanzienlijke co-investering in onze fondsen, waardoor de belangen duidelijk op één lijn liggen. Ondersteunende activiteiten worden uitbesteed aan enkele van ‘s werelds toonaangevende dienstverleners om hoogwaardige activiteiten te leveren, terwijl het Fundsmith-team zich kan concentreren op de investeringsanalyse en het portefeuillebeheer en de klantenservice.

www.fundsmith.eu

www.fundsmith.eu/fsef/

Fundsmith SICAV is een beleggingsmaatschappij die naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg is opgericht als een société d’investissement à capital variable, valt onder deel I van de ICB-wet en kwalificeert als een UCITS.

Raadpleeg voordat u beleggingsbeslissingen neemt het prospectus en de documenten met essentiële beleggersinformatie (KIID) in het Engels, Deens, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Noors, Portugees, Spaans en Zweeds, beschikbaar op de Fundsmith SICAV-website https://www.fundsmith.eu/documents/.

Een samenvatting van uw beleggersrechten vindt u hier in het Engels, https://www.fundsmith.eu/investor-rights. In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een leidraad voor toekomstige resultaten. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en worden beïnvloed door veranderingen in wisselkoersen, en het is mogelijk dat u het bedrag van uw oorspronkelijke belegging niet terugkrijgt.

Uitgegeven op 1 september 2022 binnen Europa (ex-Zwitserland) door FundRock Distribution S.A. (‘FRD’), de EU-distributeur van Fundsmith SICAV. FRD is een naamloze vennootschap, opgericht naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, met statutaire zetel te 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxemburg, en geregistreerd bij het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister onder nummer B253257. FRD is erkend als distributeur van aandelen/deelbewijzen van UCI’s zonder betalingen te doen of te aanvaarden (in de zin van artikel 24-7 van de wet van 1993), zoals van tijd tot tijd bijgewerkt. FRD is geautoriseerd en gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Houd er rekening mee dat FundRock Management Company S.A. kan besluiten om de regelingen die zijn getroffen voor het op de markt brengen van het Fonds te beëindigen in het kader van het denotificatieproces in de nieuwe Richtlijn grensoverschrijdende distributie (Richtlijn (EU) 2019/1160).

Dit is een marketingcommunicatie.

Contacts

Neem voor meer informatie contact op met:

Fundsmith:

Charlotte Balbirnie

+44 (0)7989 528421

CBalbirnie@keplercomms.com

Caroline Villiers

+44 (0)7808 585184

CVilliers@keplercomms.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr