07:55 uur 16-11-2022

GeNeuro kondigt rekrutering aan van eerste patiënten in alle vijf Zwitserse centra in de eerste klinische studie op het gebied van gepersonaliseerde geneeskunde tegen long-COVID-beoordeling van temelimab

  • Er wordt vermoed dat de expressie van het pathogene W-ENV-eiwit, veroorzaakt door de SARS-CoV-2-infectie, die lang nadat de acute fase is verdwenen, voortduurt, een belangrijke rol speelt bij het aanhouden van ontsteking bij veel langdurige COVID-patiënten.
  • De gepersonaliseerde geneeskundestudie zal temelimab, het anti-W-ENV-antilichaam ontwikkeld door GeNeuro, evalueren als een ziekte modificerende therapie bij langdurige COVID-patiënten en die positief zijn voor de aanwezigheid van het pathogene W-ENV-eiwit in hun bloed, wat neerkomt op meer dan een op de vier patiënten in geanalyseerde patiënten cohorten met een lange COVID-periode.
  • Long-COVID is wereldwijd een groot probleem voor de volksgezondheid geworden en treft miljoenen individuen. Hoewel de meeste patiënten na verloop van tijd herstellen, is er een deel van de bevolking van wie de symptomen ernstig blijven en sterk worden beïnvloed door hun kwaliteit van leven en hun vermogen om te werken.

Bekijk hier het volledige persbericht

GENÈVE–(BUSINESS WIRE)– GeNeuro (Euronext Paris: CH0308403085 – GNRO), een biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op het stoppen van oorzakelijke factoren die de progressie van neurodegeneratieve en auto-immuunziekten zoals multiple sclerose (MS), amyotrofische laterale sclerose (ALS) en post- Acute Sequelae of COVID-19 (PASC, long-COVID of post-COVID), heeft vandaag de werving aangekondigd van de eerste patiënten in haar fase 2-studie ter evaluatie van temelimab tegen long-COVID in de post-COVID-kliniek van de Universitaire Ziekenhuizen van Genève (hoofdcentrum), evenals in alle andere Zwitserse klinische centra die aan het onderzoek deelnemen, d.w.z. Inselspital in Bern, REHAB Basel, Kantonsspital Graubünden in Chur en het Centre Hospitalier du Valais Romand in Sion (raadpleeg voor meer informatie clinical trials.gov of naar de website van GeNeuro).

GeNeuro Announces Recruitment of First Patients in All Five Swiss Centers in the First Personalized Medicine Clinical Trial Against Long-COVID Assessing Temelimab

  • Expression of the pathogenic W-ENV protein triggered by the SARS-CoV-2 infection, continuing long after the acute phase has been resolved, is suspected to have a major role in the persistence of inflammation in many long-COVID patients.
  • The personalized medicine trial will evaluate temelimab, the anti-W-ENV antibody developed by GeNeuro, as a Disease Modifying Therapy in long-COVID patients and who are positive for the presence of the pathogenic W-ENV protein in their blood, representing more than one in four patients in analyzed long-COVID patient cohorts.
  • Long-COVID has become a major public-health concern worldwide, affecting millions of individuals. While most patients recover over time, there is a part of the population whose symptoms remain severe and are deeply affected in their quality of life and ability to work.

Access here the complete Press release

GENEVA–(BUSINESS WIRE)– GeNeuro (Euronext Paris: CH0308403085 – GNRO), a biopharmaceutical company focused on stopping causal factors driving the progression of neurodegenerative and autoimmune diseases such as multiple sclerosis (MS), amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and Post-Acute Sequelae of COVID-19 (PASC, long-COVID or post-COVID), today announced the recruitment of first patients in its Phase 2 trial evaluating temelimab against long-COVID at the Geneva University Hospitals post-COVID clinic (lead centre), as well as in all the other Swiss clinical centres participating to the study, i.e., Inselspital in Bern, REHAB Basel, Kantonsspital Graubünden in Chur and the Centre Hospitalier du Valais Romand in Sion (for more information, please refer to clinical trials.gov or to GeNeuro’s web site).

About GeNeuro

GeNeuro‘s mission is to develop safe and effective treatments against neurological disorders and autoimmune diseases, such as multiple sclerosis, by neutralizing causal factors encoded by human endogenous retroviruses (HERVs), which represent 8% of human DNA.

GeNeuro is based in Geneva, Switzerland and has R&D facilities in Lyon, France. It has rights to 17 patent families protecting its technology.

For more information, visit: www.geneuro.com

Twitter | YouTube | LinkedIn

Contacts

GeNeuro
Jesús Martin-Garcia

Chairman and CEO

+41 22 552 4800

investors@geneuro.com

NewCap (France)
Mathilde Bohin/Louis-Victor Delouvrier (investors)

+33 1 44 71 98 52

Arthur Rouillé (media)

+33 1 44 71 94 98

geneuro@newcap.eu

RooneyPartners (US)
Jeanene Timberlake (media)

+1 646 770 8858

jtimberlake@rooneypartners.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr