18:57 uur 14-11-2022

REPLY: Raad van Bestuur keurt het financiële kwartaalverslag gedateerd 30 september 2022 goed.

Alle economische indicatoren zijn aanzienlijk verbeterd:

  • Geconsolideerde omzet van € 1355,7 miljoen (+26,3%)
  • EBITDA van € 218,6 milljoen (+19,3%)
  • EBIT van € 183,6 miljoen (+24,5%)
  • Winstmarge vóór belastingen € 169,1 miljoen (+12,7%)
  • Positieve netto financiële positie van € 133,9 miljoen.

TURIJN, Italië–(BUSINESS WIRE)– Vandaag heeft het Raad van Bestuur van Reply [EXM, STAR: REY] de resultaten gedateerd 30 september 2022 goedgekeurd.

De geconsolideerde omzet van de Groep gedurende de eerste negen maanden van het jaar bedroegen € 1355,7 miljoen, een toename van 26,3% vergeleken met € 1073,4 miljoen behaald op 30 september 2021.

Alle indicatoren zijn positief voor de periode. De geconsolideerde EBITDA was € 218,6 miljoen, een toename van 19,3% vergeleken met de € 183,2 miljoen behaald in september 2021.

EBIT bedroeg € 183,6 miljoen van januari tot en met september, dit betekent een toename van 24,5% vergeleken met € 147,5 miljoen in september 2021.

In de periode van januari tot en met september was de winstmarge vóór belastingen € 169,1 miljoen (+12,7% vergeleken met € 150 miljoen in 2021).

De resultaten van de Groep over het derde kwartaal van het jaar zijn net zo positief, in deze periode bedroeg de geconsolideerde omzet € 465,9 miljoen, een toename van 29,2% vergeleken met 2021.

De EBITDA bedroeg € 74,1 miljoen van juli tot en met september 2022, met een EBIT van € 60,8 miljoen en winst vóór belastingen van € 60,5 miljoen.

Per 30 september 2022, had de Groep een positieve netto financiële positie van € 133,9 miljoen. De positieve netto financiële positie per 30 juni 2022 bedroeg € 165,7 miljoen.

“Tijdens de eerste negen maanden van 2022 heeft Reply bijzonder positieve resultaten geboekt, zowel wat betreft omzet als qua marges,” aldus de voorzitter van de Raad van Bestuur van Reply, Mario Rizzante. “Afgezien van een robuuste organische groei, hebben wij sinds het begin van het jaar vooral ook onze internationale aanwezigheid uitgebreid. Daarbij hebben wij ons geconcentreerd op de Amerikaanse, Franse en Duitse markt. Dankzij de resultaten van het derde kwartaal mogen wij de komende maanden vol vertrouwen tegemoet te zien.”

“De kracht van Reply is haar vermogen om digitale innovatie te interpreteren en toe te passen zodat het voldoet aan de functionele behoeftes van bedrijven” vervolgt Mario Rizzante. “De eerste negen maanden van 2022 waren we getuige van belangrijke ontwikkelingen in ons voornaamste aanbod: Cloud, IoT en aangesloten apparaten en dataplatforms, en aanverwante digitale ervaringen. In dezelfde maanden zagen we ook een exponentiële toename in de vraag naar nieuwe applicaties voor het gebruik van AI, een onderwerp waarvoor Reply zich al jarenlang inzet en waarbinnen zij een toonaangevende positie inneemt”.

“In de nabije toekomst,” concludeert Mario Rizzante, “zullen we in een wereld leven die wordt gekenmerkt door een combinatie van automatisering, AI, digitale interfaces en aangesloten objecten, maar het zal nog veel inspanningen vergen om dat mogelijk te kunnen maken. Wij willen ons op dit gebied positioneren als nichespelers met een uiterst hoog technologisch profiel.”

Dr Giuseppe Veneziano, de manager belast met het opstellen van de financiële rapportages van de onderneming, heeft verklaard dat de in dit persbericht opgenomen boekhoudkundige informatie overeenkomstig lid 2 van artikel 154 bis van de geconsolideerde begrotingswet overeenstemt met de boekhouding, grootboeken en boekingen van de onderneming.

REPLY

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van oplossingen op basis van nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Reply is een netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven die ondersteuning bieden aan belangrijke Europese industriële groepen die actief zijn in de sectoren telecommunicatie en media, industrie en dienstverlening, het bankwezen, verzekeringen en overheidsdiensten, voor de bepaling en ontwikkeling van bedrijfsmodellen die zijn gebaseerd op de nieuwe paradigma’s op het gebied van AI, cloud computing, digitale media en het Internet of Things. De dienstverlening van Reply omvat: consulting, systeemintegratie en digitale diensten. www.reply.com

Dit persbericht is een vertaling, de Italiaanse versie zal prevaleren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersonen Media

Reply
Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com
Tel. +390117711594

Contactpersonen Beleggersrelaties

Reply
Riccardo Lodigiani

r.lodigiani@reply.com
Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter

m.lueckenkoetter@reply.com
Tel. +49524150091017

Check out our twitter: @NewsNovumpr