19:49 uur 10-11-2022

CEMEX-decarbonisatiedoelen gevalideerd door de SBTi voor afstemming op 1,5 ºC-scenario

  • CEMEX is een van de eerste bedrijven in de wereldwijde cementindustrie die zijn CO2-reductiedoelstellingen voor 2030 valideert via de SBTi voor afstemming onder het 1,5 ºC-scenario.
  • De doelstellingen van CEMEX behoren tot de meest ambitieuze in de branche.

MONTERREY, Mexico–(BUSINESS WIRE)– CEMEX, S.A.B. de C.V. (‘CEMEX’) heeft vandaag aangekondigd dat het een van de eerste bedrijven in de wereldwijde cementindustrie is die zijn decarbonisatiedoelstellingen voor 2030 valideert via het Science Based Targets-initiatief (SBTi) voor afstemming op hun nieuwe 1,5 ºC-scenario, het meest ambitieuze traject dat is gedefinieerd voor de industrie. Deze validatie omvat scope 1-, 2- en 3-doelen.

CEMEX, de grootste betonproducent in de westerse wereld en een wereldleider op het gebied van cementproductie, versnelde zijn inspanningen voor decarbonisatie via zijn Future in Action-programma in 2021, met als streven een duurzamere, circulaire toekomst op te bouwen, waarbij het voornaamste doel het worden van een netto-nul CO2 -bedrijf is. Sindsdien heeft het bedrijf recordbrekende CO2 -reducties bereikt en de prestaties tot nu toe hebben het bedrijf het vertrouwen gegeven dat het een versneld traject voor 2030 kan verwezenlijken.

“Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd, en de bouwmaterialenindustrie moet voorop lopen bij het koolstofarm maken van de gebouwde omgeving,” aldus Fernando A. González, CEO van CEMEX. “We zijn toegewijd om leiders te zijn op het pad naar netto-nul door onophoudelijke innovatie en agressieve streefwaarden die worden ondersteund door zinvolle en meetbare vooruitgang. De validatie van de SBTi is daar een duidelijk bewijs van. Met Future in Action verminderen we de koolstofuitstoot in elk deel van onze waardeketen en bieden we onze klanten producten met een lagere CO2-uitstoot, zodat zij ook deel kunnen uitmaken van de oplossing.”

“Klimaatwetenschap vertelt ons dat we snelle en diepgaande emissiereducties nodig hebben als we wereldwijd netto-nul willen bereiken,” stelde Luiz Amaral, Chief Executive Officer van het Science Based Targets-initiatief. “Vandaag voegt CEMEX zich bij de groeiende lijst van bedrijven die de uitstoot in zijn hele waardeketen verminderen in overeenstemming met de wetenschap en speelt het zijn rol bij het beperken van de opwarming tot 1,5 °C.”

Ga voor meer informatie over de doelstellingen van CEMEX naar www.cemex.com/sustainability/future-in-action

Ga voor meer informatie over SBTi naar www.sciencebasedtargets.org

CEMEX (NYSE: CX) is een wereldwijd bedrijf in bouwmaterialen dat bouwt aan een betere toekomst door middel van duurzame producten en oplossingen. CEMEX zet zich in voor het bereiken van koolstofneutraliteit door niet-aflatende innovatie en toonaangevend onderzoek en ontwikkeling. CEMEX loopt voorop als het gaat om de circulaire economie in de waardeketen van de bouw en is baanbrekend op het gebied van manieren om het gebruik van afval en reststoffen als alternatieve grondstoffen en brandstoffen in zijn activiteiten te vergroten met behulp van nieuwe technologieën. CEMEX biedt oplossingen voor cement, stortklaar beton, toeslagstoffen en verstedelijking in groeiende markten over de hele wereld, aangedreven door een multinationaal personeelsbestand dat zich richt op het bieden van een superieure klantervaring, mogelijk gemaakt door digitale technologieën. Ga voor meer informatie naar: cemex.com

CEMEX aanvaardt geen verplichting om de informatie in dit persbericht bij te werken of te corrigeren. Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Amerikaanse federale effectenwetten. CEMEX is van plan deze toekomstgerichte verklaringen te laten vallen onder de veiligehavenbepalingen voor toekomstgerichte verklaringen in de Amerikaanse federale effectenwetten. Deze toekomstgerichte verklaringen weerspiegelen de huidige verwachtingen en projecties van CEMEX over toekomstige gebeurtenissen op basis van de kennis van CEMEX van huidige feiten en omstandigheden en veronderstellingen over toekomstige gebeurtenissen, evenals de huidige plannen van CEMEX op basis van dergelijke feiten en omstandigheden. Deze verklaringen houden noodzakelijkerwijs risico’s en onzekerheden in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachtingen van CEMEX. De inhoud van dit persbericht is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en u mag dergelijke informatie of ander materiaal niet opvatten als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies. CEMEX is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites of webpagina’s van derden waarnaar wordt verwezen of die toegankelijk zijn via dit persbericht.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediarelaties
Jorge Pérez
+52 (81) 8259-6666

jorgeluis.perez@cemex.com

Analisten- en beleggersrelaties

A
lfredo Garza / Fabián Orta
+1 (212) 317-6011

+52 (81) 8888-4327

ir@cemex.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr