17:16 uur 01-10-2022

IEEE kondigt besluit aan over haar aan normen gerelateerde octrooibeleid

PISCATAWAY, N.J.–(BUSINESS WIRE)– De IEEE Standards Association Board of Governors (IEEE SA BOG) heeft actie ondernomen om het octrooibeleid voor de ontwikkeling van IEEE-normen bij te werken, dat op 1 januari 2023 van kracht wordt.

Deze updates zijn bedoeld om de duidelijkheid van IEEE’s standaardprocessen met betrekking tot gepatenteerde technologieën te verbeteren en tegelijkertijd meer opties te bieden aan belanghebbenden.

In overeenstemming met het beleid en de procedures van IEEE SA werden de volgende resoluties bij consensus goedgekeurd zonder bezwaar door de volledige BOG van IEEE SA.

  • De IEEE SA BOG keurde voorgestelde updates van de IEEE SA Standards Board Bylaws goed, met ingang van 1 januari 2023.
  • De IEEE SA BOG keurde voorgestelde updates van het IEEE SA Letter of Assurance (LOA)-formulier goed, met ingang van 1 januari 2023.
  • De IEEE SA BOG keurde voorgestelde updates van de veelgestelde vragen over het octrooibeleid goed, met ingang van 1 januari 2023.
  • Voor dezelfde IEEE-standaard, in gevallen waarin er één indiener van een geaccepteerde LOA is onder het beleid van 2015 en een andere indiener van een geaccepteerde LOA onder een volgend beleid of met behulp van het aangepaste LOA-formulier van 13 juni 2019 – Limited, heeft de IEEE SA Board of Gouverneurs hebben besloten dat geen van beide indieners een groter recht zal hebben om een ​​verbodsbevel tegen de andere partij in te dienen. In dergelijke gevallen zijn de minst beperkende bepalingen met betrekking tot verbodsbepalingen van toepassing op beide partijen, behalve voor zover anders niet toegestaan ​​door de wet.
  • De IEEE SA BOG heeft besloten dat het Custom LOA-formulier van 13 juni 2019 – Limited niet langer wordt geaccepteerd vanaf 1 januari 2023.

IEEE Announces Decision on Its Standards-related Patent Policy

PISCATAWAY, N.J.–(BUSINESS WIRE)– The IEEE Standards Association Board of Governors (IEEE SA BOG) took action to update the Patent Policy for IEEE standards development, which will go into effect 01 January 2023.

These updates are intended to improve the clarity of IEEE’s standards processes related to patented technologies, while offering more options for stakeholders.

In accordance with IEEE SA’s policies and procedures, the following resolutions were approved by consensus without objections by the full IEEE SA BOG.

  • The IEEE SA BOG approved proposed updates to the IEEE SA Standards Board Bylaws, effective 01 January 2023.
  • The IEEE SA BOG approved proposed updates to the IEEE SA Letter of Assurance (LOA) form, effective 01 January 2023.
  • The IEEE SA BOG approved proposed updates to the patent policy FAQs, effective 01 January 2023.
  • For the same IEEE standard, in instances where there is one Submitter of an Accepted LOA under the 2015 policy and another Submitter of an Accepted LOA under a subsequent policy or using the Custom LOA Form Dated 13 June 2019 – Limited, the IEEE SA Board of Governors resolved that neither Submitter shall have a greater right to seek a Prohibitive Order against the other Party. In such instances, the least restrictive provisions regarding Prohibitive Orders shall apply to both Parties, except to the extent otherwise not permitted by law.
  • The IEEE SA BOG resolved that the Custom LOA Form Dated 13 June 2019 – Limited will no longer be accepted as of 01 January 2023.

About IEEE

IEEE is the world’s largest technical professional organization dedicated to advancing technology for the benefit of humanity. Through its highly cited publications, conferences, technology standards, professional and educational activities, IEEE is the trusted voice in a wide variety of areas ranging from aerospace systems, computers, and telecommunications to biomedical engineering, electric power, and consumer electronics. Learn more at http://www.ieee.org

About the IEEE SA

IEEE Standards Association (IEEE SA) is a collaborative organization where innovators raise the world’s standards for technology. IEEE SA provides a globally open, consensus-building environment and platform that empowers people to work together in the development of leading-edge, market-relevant technology standards, and industry solutions shaping a better, safer, and sustainable world.

Contacts

Media contacts:

Francine Tardo

+1 732 465 5865

f.tardo@ieee.org

Monika Stickel

+1 732 562 6027

m.stickel@ieee.org

Check out our twitter: @NewsNovumpr