13:30 uur 09-08-2022

Chemours geeft details over de vooruitgang in het vijfde verslag over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het verslag toont Chemours’ wereldwijde inzet voor leiderschap op milieugebied, duurzame innovatie en gemeenschappen

WILMINGTON, Del.–(BUSINESS WIRE)– The Chemours Company (“Chemours”) (NYSE: CC), een wereldwijd chemiebedrijf met leidende marktposities in titaniumdioxide, thermische en gespecialiseerde oplossingen, en geavanceerde materialen, kondigde vandaag de vijfde editie aan van haar jaarlijkse Corporate Responsibility Commitment (CRC) Report, inclusief updates over de ESG-doelen van de onderneming. Het rapport toont de collectieve vastberadenheid en inzet van de onderneming om chemie even verantwoord als essentieel te maken en tegelijk enorme vooruitgang te boeken om haar doelstellingen te bereiken.

Enkele hoogtepunten uit het verslag van de activiteiten van de onderneming in 2021 zijn:

  • Aanzienlijke vooruitgang werd gemaakt met het bereiken van het doel van de onderneming om de uitstoot van gefluoreerde organische verbindingen in lucht- en waterprocessen met 99% of meer te verminderen tegen 2030, en bereikte een globale vermindering van 40% sinds 2018.
  • 47,2% van de totale 2021 inkomsten werden gegenereerd uit producten die een specifieke bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals (VN SDG’s) van de Verenigde Naties.
  • Evaluaties van het maatschappelijk verantwoord ondernemen werden uitgevoerd voor 81% van de leveranciers (op basis van omzet), waarbij 15% van de leveranciers hun duurzaamheidsprestaties verbeterden.
  • We hebben ons inspanning voor energie- en uitstootvermindering voortgezet door ons aan te sluiten bij de U.S. Department of Energy Better Climate Challenge met een toezegging om binnen 10 jaar de energie-intensiteit met 17% te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen met 50% terug te dringen.
  • De mijlpaal van 30%, op de weg naar een investering van $50 miljoen in onze gemeenschappen, werd bereikt en een nieuw wereldwijd schoolpartnerschapsprogramma, ChemFEST, werd gelanceerd om de volgende generatie van STEM-professionals te stimuleren.
  • We hebben ons doel van gelijke kansen voor mannen en vrouwen bijgesteld en onszelf opgedragen om tegen 2030 50% van alle functies op directeursniveau en hoger met vrouwen te vullen op onze weg naar gelijke kansen voor mannen en vrouwen. In 2021 hebben we 33% van de functies op directeursniveau en hoger en 23% van alle functies met vrouwen bezet.
  • We overtroffen het doel om 20% om alle Amerikaanse functies met etnisch divers personeel in te vullen en stelden een nieuw, ambitieuzer doel om 30% van alle Amerikaanse functies met etnisch divers talent in te vullen.
  • We hebben opmerkelijke vooruitgang geboekt in het eerste jaar van het onderzoeksproject Remove2Reclaim, dat een duurzamer proces ontwikkelt om titaandioxide en polymeren terug te winnen uit kunststof voor eindgebruik, en zo de code voor effectieve recycling van kunststof te helpen kraken.

Het rapport is gebaseerd op de acties en resultaten van Chemours in 2021 en draagt de titel “Chemistry for a Better World”. Het belicht hoe de 6.400 medewerkers van de onderneming moedig en wendbaar hebben gehandeld, in samenwerking met partners over de hele wereld, om de uitdagingen van het jaar aan te gaan en onze ondernemingen te versterken en tegelijk een betekenisvolle invloed uit te oefenen op de planeet.

“De wereld verwacht steeds meer van bedrijven dat ze essentiële producten op een verantwoorde manier leveren. Bij Chemours delen we die verwachtingen, en daarom zijn duurzaamheid, en ons engagement daarvoor, ingebed in alles wat we doen,” zei Mark Newman, President en CEO van Chemours. “Ik ben trots op de vooruitgang van ons team en hoe we blijven aantonen dat onze innovatieve producten van vitaal belang zijn om de volgende generatie van duurzame industrieën vooruit te helpen, van schone waterstofenergie tot halfgeleiderchips tot klimaatvriendelijke thermische oplossingen en nog veel meer.”

Naast de publicatie van haar CRC-rapport 2021 kondigde Chemours onlangs aan dat ze officiële, op wetenschap gebaseerde doelen nastreeft via het Science-Based Target initiatief (SBTi), waarmee ze haar ambitieuze klimaatdoelen versterkt.

“Duurzaamheid bij Chemours is een ethos dat door al onze 6.400 gezamenlijke ondernemers wordt uitgeoefend. We omarmen de gedurfde innovatie, samenwerking en actie die vandaag nodig zijn om enkele van ‘s werelds grootste uitdagingen op te lossen,” zei Sheryl Telford, Chief Sustainability Officer. “Duurzaamheid maakt deel uit van ons DNA, en we zullen ons blijven inspannen om het beter te doen en beter te zijn in alles wat we doen, ten bate van het milieu en onze wereldgemeenschap.”

Klik hier om Chemours’ 2021 Corporate Responsibility Commitment Report te lezen.

Over The Chemours Company

The Chemours Company (NYSE: CC) is een wereldleider in titaan technologieën, thermische en gespecialiseerde oplossingen, en geavanceerde prestatiematerialen. Het biedt zijn klanten oplossingen in een breed scala van industrieën met marktbepalende producten, toepassingsdeskundigheid en chemische innovaties. Wij leveren aangepaste oplossingen met een breed scala van industriële en speciale chemische producten voor markten zoals coatings, kunststoffen, koeling en airconditioning, transport, halfgeleiders en consumentenelektronica, algemene industrie, en olie en gas. Tot onze paradepaardjes behoren prominente merken als Ti-Pure™, Opteon™, Freon™, Teflon™, Viton™, Nafion™, en Krytox™. De onderneming heeft ongeveer 6.400 werknemers en 29 produktievestigingen die ongeveer 3.200 klanten in ongeveer 120 landen bedienen. Chemours heeft zijn hoofdkantoor in Wilmington, Delaware en is aan de NYSE genoteerd onder het symbool CC.

Voor meer informatie kunt u terecht op chemours.com of volg ons op Twitter @Chemours of LinkedIn.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, volgens Sectie 27A van de Securities Act van 1933 en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, die risico’s en onzekerheden inhouden. Toekomstgerichte verklaringen geven huidige verwachtingen van toekomstige gebeurtenissen op basis van bepaalde veronderstellingen en omvatten alle verklaringen die niet rechtstreeks betrekking hebben op een historisch of actueel feit. De woorden “geloven,” “verwachten,” “zullen,” “anticiperen,” “plannen,” “schatten,” “beogen,” “projecteren” en soortgelijke uitdrukkingen, onder andere, duiden over het algemeen op “op de toekomst gerichte verklaringen,” die alleen gelden op de datum waarop dergelijke verklaringen werden afgelegd. Deze op de toekomst gerichte verklaringen kunnen onder andere betrekking hebben op het resultaat of de oplossing van lopende of toekomstige milieuverplichtingen, het begin, het resultaat of de oplossing van een onderzoek of procedure van toezichthoudende instanties, de inleiding, het resultaat of de regeling van een rechtsgeding, wijzigingen in de milieuwetgeving in de V.S. of andere rechtsgebieden die van invloed zijn op de vraag naar of het gebruik van onze producten, verwachte toekomstige bedrijfs- en financiële prestaties van onze segmenten afzonderlijk en van ons bedrijf als geheel, bedrijfsplannen, vooruitzichten, doelstellingen en verbintenissen, kapitaalinvesteringen en -projecten en beoogde kapitaaluitgaven, plannen voor dividenden of terugkoop van aandelen, toereikendheid of levensduur van de bescherming van intellectuele eigendom, kostenverminderingen of besparingsdoelstellingen, plannen om de winstgevendheid en de groei te verhogen, ons vermogen om overnames te doen, overgenomen bedrijven of activa in onze activiteiten te integreren, en de verwachte synergieën of kostenbesparingen te verwezenlijken, die allemaal onderhevig zijn aan aanzienlijke risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op bepaalde veronderstellingen en verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen die misschien niet accuraat zijn of gerealiseerd zullen worden. Deze verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen houden ook risico’s en onzekerheden in die niet door Chemours te controleren zijn. Bovendien heeft de huidige COVID-19 pandemie een aanzienlijke invloed gehad op de nationale en wereldwijde economie en op de grondstoffen- en financiële markten, wat een negatief effect op onze financiële resultaten heeft gehad en naar wij verwachten zal blijven hebben. De volledige omvang en gevolgen van de pandemie worden nog bepaald, maar tot dusverre is er sprake van grote volatiliteit op de financiële en grondstoffenmarkten en van een ernstige verstoring van de economische activiteit. De reactie van de overheid en de particuliere sector heeft geleid tot reisbeperkingen, tijdelijke bedrijfssluitingen, quarantaines, volatiliteit van de beurzen en onderbrekingen van de consumenten- en handelsactiviteiten in de hele wereld. Zaken waarover wij geen controle hebben, hebben onze zaken en activiteiten beïnvloed en kunnen ons vermogen om goederen en diensten aan klanten te leveren belemmeren of blijven belemmeren, verstoringen in onze toeleveringsketens veroorzaken, nadelige gevolgen hebben voor onze zakenpartners, de vraag naar onze producten aanzienlijk doen afnemen, een nadelige invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van ons personeel of andere onvoorspelbare gebeurtenissen veroorzaken. Bovendien kunnen er andere risico’s en onzekerheden zijn die Chemours op dit moment niet kan identificeren of waarvan Chemours op dit moment niet verwacht dat zij een wezenlijke invloed op haar activiteiten zullen hebben. Factoren die deze verschillen kunnen veroorzaken of ertoe kunnen bijdragen zijn onder meer de risico’s, onzekerheden en andere factoren die besproken worden in onze deponeringen bij de U.S. Securities and Exchange Commission, onder meer in ons Quarterly Report op Form 10-Q voor het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2022 en in ons Annual Report op Form 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2021. Chemours neemt geen verplichting op zich om enige toekomstgerichte verklaring om welke reden dan ook te herzien of bij te werken, behalve wanneer de wet dit vereist.

Contacts

INVESTEERDERS
Jonathan Lock
SVP, Chief Development Officer
+1.302.773.2263
investor@chemours.com

Kurt Bonner,
Manager, Investor Relations
+1.302.773.0026
investor@chemours.com

NIEUWSMEDIA
Cassie Olszewski
Media Relations and Financial Communications Manager
+1.302.219.7140
media@chemours.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr