00:00 uur 07-06-2022

Agendia presenteert zeven posters op ASCO 2022 met praktijkgegevens uit het FLEX-onderzoek en toont de kracht van zijn op 30.000 patiënten gebaseerde borstkankergenoomproject

Uit de gegevens blijkt dat MammaPrint® de eerste en meest uitgebreide, door de FDA goedgekeurde test is voor vroege borstkanker, waardoor vrouwen kunnen worden geïdentificeerd die mogelijk over- of onderbehandeld zijn als de behandelbeslissingen afhankelijk waren van de 21-genentest

Het FLEX-onderzoek blijft de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe genomische profielen ondersteunen en brengt zo precisie-oncologie in de kliniek om de behandeling van borstkanker te verbeteren en te herdefiniëren

IRVINE, Californië & AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)– Agendia, Inc., een bedrijf in de commerciële fase dat zich richt op het verbeteren van de resultaten voor borstkankerpatiënten over de hele wereld, door artsen en patiënten te voorzien van de meest moderne diagnostische en informatieve oplossingen voor een optimale besluitvorming over behandelingen, heeft vandaag aangekondigd dat het zeven posters zal presenteren die zijn afgeleid van het FLEX-onderzoek van het bedrijf – de multicenter, prospectieve, observationele praktijkstudie naar borstkanker – op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Clinical Oncology (ASCO) van 2022.

Een van de posters van Agendia, geselecteerd voor de mondelinge discussiesessie, getiteld Whole transcriptomic analysis of HR+ breast cancer in Black women classified as basal-type by BluePrint [Reid, S., et al.], zal bevindingen presenteren van een raciaal divers cohort en de daaruit voortgekomen transcriptomische analyses die suggereren dat hormoonreceptor-positieve (HR+)/basale tumoren biologisch vergelijkbaar zijn met triple-negatieve borstkanker (TNBC)-tumoren, ongeacht ras. Dit toont het belang van het subtyperen van de biologie van een tumor om de optimale behandelkuur te bepalen. BluePrint® identificeerde ook raciale ongelijkheden in het aandeel HR+/basale tumoren, met bijna een verdubbeling van dergelijke tumoren onder zwarte vrouwen. Dit onderstreept de behoefte aan diversiteit in de vertegenwoordiging van patiënten bij klinische onderzoeken, een handelsmerk van het FLEX-onderzoek.

“Door gebruik te maken van de BluePrint-test zijn we in staat nieuwe genexpressie-inzichten te ontdekken voor HR+/basale borstkankertumoren, die gewoonlijk agressiever en van een hogere graad zijn en een onevenredig grote impact hebben op zwarte vrouwen in vergelijking met witte vrouwen,” aldus Sonya Reid, MD, MPH, afdeling Geneeskunde, Vanderbilt Universitair Medisch Centrum. “De robuuste verzameling van diverse genomische patiëntprofielen van het FLEX-onderzoek maakt het op unieke wijze mogelijk om deelonderzoeken zoals deze uit te voeren, waardoor onderzoekers hun patiënten van alle raciale en etnische achtergronden beter kunnen ondersteunen met verdere classificatie van borstkankertumoren.”

Deze gegevens bouwen voort op bevindingen gepresenteerd op het San Antonio Breast Cancer Symposium 2021, ook geschreven door Dr. Reid. Daarin werd aangetoond dat MammaPrint® en BluePrint® sterker de verschillen in agressievere borstkankers bij zwarte en witte vrouwen identificeren, die verder gaan dan klinische factoren, wat het fundamentele belang van genomische classificatie en gepersonaliseerde behandelplanning benadrukt.

Daarnaast zal Agendia verschillende deelonderzoeken presenteren ter illustratie van de benadering van het FLEX-onderzoek ten aanzien van kankeronderzoek, door het versnellen van de generatie van impactvolle gegevens, gericht op het herdefiniëren van kankerzorg. Het bedrijf is van mening dat dankzij dit patiëntgerichte ontwerp en het nationale netwerk van deelnemende locaties, ondersteund door Agendia, de door onderzoekers geïnitieerde deelonderzoeken belangrijke resultaten kunnen opleveren die de wetenschap vooruit kunnen helpen, zoals de resultaten die worden gedeeld op ASCO 2022:

  • Clinical implications for patients with discordant Oncotype and MammaPrint results [Socoteanu, M., et al.] roept bevindingen van de IMPACT-studie in herinnering, waarin werd aangetoond dat MammaPrint en BluePrint de behandelplanning onderbouwen en het vertrouwen van de arts vergroten. In een poging om de consistentie tussen genomische tests te onderzoeken, analyseerden onderzoekers de implicaties van de therapie voor patiënten die zowel resultaten van MammaPrint en BluePrint als van OncotypeDx ontvingen in het FLEX-onderzoek:

    • Van de 722 patiënten werd waargenomen dat 49% tegenstrijdige resultaten had met mogelijk een negatieve klinische impact. Dit omvat 27% die mogelijk onderbehandeld is, 6% die mogelijk overbehandeld is en 10% die mogelijk niet de optie krijgt om de endocriene therapie te verlagen tot twee jaar op basis van de MammaPrint ultra-lage genomische risicobeoordeling. Van de 114 overeenstemmende MammaPrint-tumoren met een hoog risico werd 14% genomisch geclassificeerd als basaal en vereist waarschijnlijk agressievere chemo dan gewoonlijk wordt gebruikt bij oestrogeenreceptor-positieve (ER+) borstkankers.
    • Samen toonden deze analyses aan dat meer dan de helft van de patiënten in dit cohort een potentieel risico liepen op onderbehandeling of overbehandeling als ze een OncotypeDx-test als een op zichzelf staande test hadden ontvangen. Discordantie tussen OncotypeDx-recidiefscores en MammaPrint met BluePrint-resultaten, levert meestal het potentieel voor onderbehandeling op als op de recidiefscore wordt vertrouwd voor de besluitvorming over de behandeling. Dit brengt een aanzienlijk risico voor de patiënt met zich mee, aangezien onderbehandeling kan leiden tot een ongeneeslijk gemetastaseerd recidief.
  • Whole transcriptome analysis of tumors with discordant Oncotype and MammaPrint results in the FLEX trial [Socoteanu, M., et al.] keek ook naar de verschillen in kwaliteit van de resultaten van OncotypeDx-recidiefscores in vergelijking met MammaPrint-resultaten, dit keer door de genomische diversiteit binnen de classificatie van elke test te evalueren. Uit de analyse bleek een hoge mate van genomische diversiteit binnen de intermediaire groep met OncotypeDx-recidiefscores, terwijl omgekeerd werd aangetoond dat MammaPrint de gevallen verder classificeert in meer genomisch rijke en onderscheiden categorieën. Dit maakt nauwkeurigere behandelroutes mogelijk op basis van de individuele tumor.
  • Investigation of a genomic signature for transcription factor MAF gene amplification and lack of bisphosphonate benefit in early breast cancer [Nasrazadani, A. et al.] biedt volledige transcriptoomanalyses die suggereren dat borstkankertumoren met MAF-genamplificaties (mesenchymaal aponeurotisch fibrosarcoom) – een biomarker geassocieerd met kortere overleving en gebrek aan bisfosfaatvoordeel wanneer gerelateerd aan botmetastasen bij borstkanker – kunnen worden geïdentificeerd door een uniek genexpressiepatroon. In deze studie gebruikten onderzoekers het MammaPrint/BluePrint-platform om een set van 57 genen te identificeren die mogelijk de MAF-amplificatiestatus zouden kunnen voorspellen, waardoor het zorgteam van een vrouw mogelijk zou kunnen anticiperen op een gebrek aan voordeel van adjuvante behandeling met bisfosfonaten. Bovendien laten deze resultaten zien dat een grondiger doorlichting van het volledige genoom uitgebreidere inzichten biedt en licht kan werpen op nieuwe biomarkers die voorheen onbekend waren.
  • Distribution of breast cancer molecular subtypes within receptor classifications: Lessons from the I-SPY2 trial and FLEX Registry [Cha, J., et al.] stelt voor dat de onderzoeksgemeenschap voor borstkanker de wetenschap vooruithelpt en samenwerkt met het Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER)-programma van het NCI om de immunohistochemische (IHC) labels bij te werken teneinde overlapping met de nomenclatuur voor moleculaire subtypes te voorkomen en, indien beschikbaar, modernere classificaties op te nemen. Onderzoeksresultaten tonen aan dat de SEER-programmadatabase die IHC-labels gebruikt, de genomische subtypes niet nauwkeurig identificeert via de annotaties. Sterker nog, de categorisaties in het populatiegebaseerde register waren in strijd met de MammaPrint- en BluePrint-resultaten in 52% van de I-SPY2-onderzoeksgevallen en 43% van de FLEX-onderzoeksgevallen. Dit benadrukt het groeiende belang van moleculaire subtypering om behandeling en epidemiologisch onderzoek te onderbouwen.
  • Defining transcriptomic profiles of early-stage mucinous breast cancers: A FLEX sub study [Sivapiragasam, A., et al.] onthulde dat, hoewel mucineuze borstkanker (MuBC), een zeldzaam subtype van invasief ductaal carcinoom (IDC), minder dan 2% uitmaakt van alle borstkankers, vaak verwacht wordt dat het een laag klinisch risico en een gunstige prognose heeft. Ùit nieuwe genomische tests blijkt echter dat de helft van de patiënten in het onderzoek, in feite werden geclassificeerd als MammaPrint hoog risico. Door onderzoek van transcriptomische profielen bleek dat MammaPrint laag risico MuBC biologisch verschilt van MammaPrint laag risico IDC, wat nieuw bewijs levert waarom er gunstigere prognoses zijn. De resultaten wezen er ook op dat MammaPrint hoog risico MuBC en hoog risico IDC’s genetisch zeer vergelijkbaar zijn en baat kunnen hebben bij chemotherapie, wat extra duidelijkheid verschaft om de specifieke behandeling van deze subtypes van borstkanker van een leidraad te kunnen voorzien.
  • FLEX, the 30,000 breast cancer transcriptome project: A platform for early breast cancer research using full-genome arrays paired with clinical data [Ma, C., et al.] deelt gegevens uit de 38 door onderzoekers geïnitieerde deelonderzoeken – waaronder vijf die onderzoek doen naar raciale ongelijkheden – goedgekeurd binnen het FLEX Real World Evidence Trial (NCT03053193). Sinds de start van het onderzoek in 2017 zijn 10.000 patiënten in FLEX ingeschreven op meer dan 109 locaties met een diverse dataset die is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van historisch ondervertegenwoordigde patiënten met borstkanker.

“Deze nieuwe bevindingen gepresenteerd op ASCO 2022 tonen de reikwijdte van het FLEX-onderzoeksplatform om de vele verschillende complexiteiten van een borstkankerbiologie bij diagnose te identificeren en te evalueren, wat preciezere en meer geïndividualiseerde behandelingsaanbevelingen kan vergemakkelijken,” stelde William Audeh, MD, Chief Medical Officier bij Agendia. “Agendia’s inzet om ons begrip van borstkanker uit te breiden en zodoende de resultaten voor vrouwen met borstkanker te verbeteren, is verbazingwekkend, getuige het FLEX Real World Evidence Trial. FLEX heeft het aanzienlijke potentieel om de toepassing van genomische informatie te verbreden door middel van tests zoals MammaPrint, BluePrint en nieuwe bedrijfseigen Agendia-signaturen, wat zou kunnen leiden tot praktijkveranderende modellen binnen de borstkankerzorg die gericht zijn op betere resultaten voor vrouwen met borstkanker.”

Agendia zal updates delen gedurende de hele conferentie op zijn Twitter-, Facebook– en LinkedIn-pagina’s.

Over Agendia

Agendia is een commercieel bedrijf met een missie, gericht op het mogelijk maken van optimale besluitvorming door artsen te voorzien van de modernste diagnostische en informatie-oplossingen, die gebruikt kunnen worden om de resultaten voor borstkankerpatiënten wereldwijd te helpen verbeteren. Het bedrijf levert momenteel twee commercieel beschikbare genomische profileringstesten die chirurgen, oncologen en pathologen helpen om de behandeling van een vrouw af te stemmen op haar persoonlijke situatie, op kritieke interventiepunten tijdens de tijd als patiënt.

MammaPrint® is een prognostische test met 70 genen die, samen met andere klinisch-pathologische factoren, het risico op terugkeer van borstkanker bij een specifieke patiënt bepaalt. BluePrint® is een moleculaire subtyperingstest met 80 genen die de onderliggende biologie van een individuele borstkanker identificeert om informatie te verstrekken over het gedrag, de langetermijnprognose en de mogelijke respons op systemische therapie. Samen bieden MammaPrint® en BluePrint® een holistisch beeld van de biologie die ten grondslag ligt aan de borstkanker van een individuele patiënt, waardoor artsen objectief het beste behandelplan kunnen selecteren.

Ga voor meer informatie over de assays en doorlopende onderzoeken van Agendia naar www.agendia.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Terri Clevenger

Westwicke/ICR Healthcare PR

Tel.: 203.856.4326

Terri.Clevenger@icrinc.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr