15:07 uur 06-05-2022

Publicatie van Women’s Entrepreneurship Accelerator stelt de businesscase voor genderbewuste inkoop vast

Op bewijs gebaseerde Advocacy Brief roept de particuliere sector op om genderbewuste inkoopstrategieën toe te passen en door vrouwen geleide en genderbewuste bedrijven met vrouwelijke eigenaren te integreren in waardeketens als een middel om de economische doelen en sociale waarde van bedrijven te bevorderen in overeenstemming met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

NEW YORK (VS)–(BUSINESS WIRE)– Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) heeft vandaag de publicatie aangekondigd van een Advocacy Brief getiteld “Procurement’s strategic value: Why gender-responsive procurement makes business sense” (De strategische waarde van inkoop: Waarom genderbewuste inkopen zakelijk zinvol is) die overtuigend bewijs levert van de voordelen voor het versterken van de participatie van vrouwen in toeleveringsketens in de particuliere sector bij het realiseren van inclusieve economische groei en duurzame ontwikkeling.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20220505005123/nl/

Procurement’s strategic value: Why gender-responsive procurement makes business sense a publication by UN Women (photo credit: UN Women/David Snyder)

Procurement’s strategic value: Why gender-responsive procurement makes business sense a publication by UN Women (photo credit: UN Women/David Snyder)

De Advocacy Brief, ontwikkeld door UN Women en gefinancierd door Mary Kay Inc. ter ondersteuning van WEA, benadrukt de terugdraaiing van de vooruitgang bij het bereiken van gendergelijkheid als gevolg van de COVID-19-pandemie, evenals hoe toenemende niveaus van economische onzekerheid, onderbrekingen van de toeleveringsketen en ongekende klimaat- en milieuschokken een onevenredige invloed op vrouwen hebben gezien hun ongelijke positie in de samenleving.

De publicatie sluit aan bij eerdere studies die aantonen dat economieën betere kansen hebben om te groeien en beter bestand zijn tegen crises als vrouwen en mannen gelijke rechten hebben.1 Er blijven echter enorme uitdagingen. Vrouwelijke ondernemers worden nog steeds geconfronteerd met veel obstakels, waaronder een gebrek aan toegang tot kapitaal op zowel de binnenlandse als de internationale markten; minder ondernemersnetwerken vergeleken met mannen; en beleid dat de arbeidsparticipatie van vrouwen ontmoedigt.2 Hoewel wereldwijd een op de drie bedrijven vrouwelijke eigenaren hebben,3 winnen vrouwen naar schatting slechts één procent van de wereldwijde uitgaven van grote bedrijven.4 Ongelijke genderwetten belemmeren ook de economische kansen van vrouwen. Zo genieten bijna 2,4 miljard vrouwen in de werkende leeftijd nog steeds niet dezelfde economische rechten als mannen.5 Ondanks deze statistieken blijven vrouwelijke ondernemers een oplossing voor veel uitdagingen waarmee de wereld tegenwoordig wordt geconfronteerd. Het bewijs toont aan dat er een direct verband bestaat tussen een toename van vrouwelijk ondernemerschap en economische groei, duurzame ontwikkeling en inclusievere en veerkrachtigere samenlevingen.6

De gegevens die in de Advocacy Brief worden gepresenteerd, geven aan hoe: het aannemen van genderbewust (gender-responsive, GRP) beleid en praktijken via inkoopprocessen een strategische hefboom is om de invloed van de structurele barrières voor vrouwen te verminderen en tegelijkertijd bedrijven te verbeteren en economieën te versterken. De Advocacy Brief waarschuwt dat het niet toepassen van GRP een gemiste kans is. Het bewijs is duidelijk. Het verminderen van genderongelijkheid is goed voor het bedrijfsleven en is slimme economie.

“Genderbewuste inkoop is van invloed op de winstgevendheid van bedrijven, risicobeperking, innovatie en duurzaamheid. Wanneer vrouwelijke ondernemers worden uitgesloten van de inkooppijplijn, lopen bedrijven het risico een aanzienlijke hoeveelheid talent, creativiteit en expertise op tafel te laten liggen. GRP is zowel een winnende bedrijfsstrategie als een krachtige katalysator voor verandering”, zei Deborah Gibbins, Chief Operating Officer, Mary Kay, Inc., en oprichter van WEA.

Om de Advocacy Brief te informeren, heeft UN Women 350 belanghebbenden benaderd in 2021, waarvan meer dan 150 bedrijven uit de particuliere sector vertegenwoordigd waren, en 7 casestudies over de inkooptrajecten van bedrijven opgenomen om een wetenschappelijke onderbouwing te creëren voor waarom bedrijven genderbewuste inkoop moeten invoeren. Betrokkenheid van belanghebbenden nam de vorm aan van interviews, een enquête en een praktijkgemeenschap, die profiteerde van verspreiding via een breed scala aan netwerken, waaronder het lidmaatschap en de netwerken van UN Global Compact’s (UNGC).

Bedrijven melden dat GRP leidt tot:

  • hogere omzet en lagere inkoopuitgaven;
  • grotere beschikbaarheid en veerkracht van leveranciers;
  • versterking van de merkreputatie;
  • meer innovatie en aanpassingsvermogen;
  • verbeterde dienstverlening door grotere flexibiliteit; en
  • versterking van markten door lokale economische ontwikkeling en inclusieve groei.

Zoals de Advocacy Brief vermeld: “Inclusieve en duurzame ontwikkeling is van het grootste belang voor bedrijven die zichzelf willen stabiliseren in een volatiele economie en willen profiteren van de toekomstige groei ervan. De toenemende ongelijkheid tussen mannen en vrouwen schaadt alle bedrijven, inclusief vrouwelijke ondernemers die essentieel zijn voor robuuste en veerkrachtige toeleveringsketens en de bedrijven die ervan afhankelijk zijn.”

De Advocacy Brief weerspiegelt de toegenomen focus op milieu-, sociale en governance (environmental, social and governance, ESG)-kwesties door bedrijven en vermeld hoe “de implementatie van GRP bedrijven in staat stelt ESG-waarden in de praktijk te brengen en te institutionaliseren en in belangrijke mate bij te dragen aan de empowerment van vrouwen en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDGs). Door het aannemen van GRP-principes kunnen bedrijven vooruitgang boeken in de richting van meerdere doelen, waaronder gendergelijkheid (SDG 5) en vermindering van ongelijkheden (SDG 10) naast verantwoorde consumptie en productie (SDG 12), armoedebestrijding (SDG 1) en fatsoenlijk werk en economische groei (SDG 8).”

“Het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen is niet iets dat alleen door vrouwen of door het bedrijfsleven of alleen door de overheid kan worden gedaan. De enige manier waarop we echt vooruitgang kunnen boeken, is als iedereen, inclusief het bedrijfsleven, samenwerkt aan een gemeenschappelijk doel.” zei Anita Bhatia, adjunct-secretaris-generaal en plaatsvervangend uitvoerend directeur van UN Women.

Door de publicatie van dit rapport roept WEA de particuliere sector op om GRP-strategieën toe te passen en vrouwen te integreren in wereldwijde waardeketens als een middel om de SDG’s te bevorderen. Dit is zakelijk zinvol en bevordert tegelijkertijd de economische versterking van vrouwen, wat de economieën en samenlevingen in het algemeen ten goede komt.

De Advocacy Brief is hier beschikbaar.

Over de Women’s Entrepreneurship Accelerator

De Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) is een strategisch partnerschap met meerdere belanghebbenden op het gebied van vrouwelijk ondernemerschap, opgericht tijdens UNGA 74. Het roept zes VN-agentschappen bijeen, International Labour Organization (ILO), International Trade Centre (ITC), International Telecommunication Union (ITU), UN Development Program (UNDP), UN Global Compact (UNGC), UN Women en Mary Kay Inc. om tegen 2030 5 miljoen vrouwelijke ondernemers sterker te maken.

Het uiteindelijke doel van het initiatief is om de ontwikkelingsimpact van vrouwelijk ondernemerschap bij het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDGs) te maximaliseren door een faciliterend ecosysteem te creëren voor vrouwelijke ondernemers over de hele wereld. De Accelerator is een voorbeeld van de transformerende kracht van een meervoudig partnerschap van een uniek kaliber om het potentieel van vrouwelijke ondernemers te benutten. Meer informatie is te vinden op we-accelerate. Volg ons: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)


1 Wereld ontwikkelingsrapport. 2012: Gendergelijkheid en ontwikkeling: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4391.

2 Beleidsnota van de Europese Commissie en de OESO over vrouwelijk ondernemerschap. 2017: https://www.oecd.org/cfe/smes/Policy-Brief-on-Women-s-Entrepreneurship.pdf

3 Wereldbank. 2020. Ondernemingsenquêtes, genderdataportaal van de Wereldbank: https://www.worldbank.org/en/data/datatopics/gender

4 Vazquez, E.A. en A.J. Sherman. 2013. Kopen voor impact: Hoe van vrouwen kopen en de wereld te veranderen. Charleston, VS: Voordeel

5 Wereldbankgroep. 2022.. Vrouwen, zaken en de wet 2022. Washington, DC: Wereldbank

6 UN Women feiten en cijfers: Economische versterking: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications

marykay.com/newsroom

(+1) 972.687.5332 of media@mkcorp.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr