20:40 uur 22-04-2022

REPLY S.p.A.: aandeelhoudersvergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening 2021 goed

  • Geconsolideerde omzet van € 1.483,8 miljoen (€ 1.250,2 miljoen in 2020);
  • Nettowinst van de Groep van € 150,7 miljoen (€ 123,6 miljoen in 2020);

Het voorstel tot uitkering van een dividend van € 0,80 per aandeel is goedgekeurd.

Besluiten met betrekking tot de aan- en/of verkoop van eigen aandelen.

TURIJN, Italië–(BUSINESS WIRE)– Vandaag heeft de algemene aandeelhoudersvergadering van Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] de geconsolideerde jaarrekening voor het financiële jaar 2021 goedgekeurd en de uitkering van een bruto dividend van € 0,80 per aandeel bevestigd.

Het dividend wordt uitbetaald op 25 mei 2022, met dividenddatum vastgesteld op 23 mei 2022 (registratiedatum op 24 mei 2022).

Geconsolideerde jaarrekening 2021

The Reply Group sloot het financiële jaar 2021 af met een geconsolideerde omzet van € 1.483,8 miljoen, een stijging van 18,7% vergeleken met de € 1.250,2 miljoen voor het financiële jaar 2020.

De geconsolideerde EBITDA was € 262,8 miljoen, een stijging van 26,4% in vergelijking met de € 207,9 miljoen in 2020.

De geconsolideerde EBIT, van januari t/m december, was € 209,3 miljoen, een stijging van 23,4% vergeleken met € 169,5 miljoen in december 2020.

De nettowinst van de Groep bedroeg € 150,7 miljoen, een stijging van 21,9% in vergelijking met de € 123,6 miljoen die in 2020 geregistreerd werd.

De aandeelhoudersvergadering keurde ook, overeenkomstig het voorstel van de Raad van Bestuur, de volgende besluiten goed

Goedkeuring van het programma voor de verwerving en/of verkoop van eigen aandelen

De aandeelhoudersvergadering heeft een nieuw programma goedgekeurd voor de aankoop van eigen aandelen en trok het huidige programma in dat werd bekrachtigd tijdens de aandeelhoudersvergadering van 26 april 2021: het belangrijkste doel van dit plan is de aankoop van aandelen voor de uitvoering van de aandelenoptieplannen, transacties gericht op het verwerven van investeringen in aandelen, buitengewone financiële transacties en/of het sluiten van overeenkomsten met strategische partners.

De toestemming heeft een duur van 18 maanden vanaf de datum van het besluit, voor een maximum van 7.270.657 gewone aandelen (gelijk aan 19,4343% van het huidige aandelenkapitaal) met een nominale waarde van € 0,13 elk voor een maximum nominale waarde van € 945.185,41, binnen de limiet van een maximale financiële verplichting van € 300.000.000. De aankoopprijs kan niet lager zijn dan de nominale waarde (momenteel € 0,13) en niet hoger dan de officiële prijs van de beurzen die op de MTA-markt is geregistreerd de dag voor de aankoop, verhoogd met 20%.

Goedkeuring van het remuneratieverslag

De aandeelhoudersvergadering keurde ook sectie II van het remuneratieverslag goed dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 123-ter van wetsbesluit 58/1998.

De manager die verantwoordelijk is voor het opstellen van de financiële verslagen van het bedrijf, dr. Giuseppe Veneziano, verklaart overeenkomstig paragraaf 2 van artikel 154-bis van de Geconsolideerde Financiënwet dat de boekhoudkundige informatie in dit persbericht overeenkomt met de administratie, grootboeken en boekhouding van het bedrijf.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van oplossingen op basis van nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Reply is een netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven die ondersteuning biedt aan belangrijke Europese industriële groepen die actief zijn in de sectoren telecommunicatie en media, industrie en dienstverlening, bankwezen, verzekeringen en overheidsdiensten bij de bepaling en ontwikkeling van bedrijfsmodellen die zijn gebaseerd op de nieuwe paradigma’s van AI, cloud computing, digitale media en het Internet of Things. De dienstverlening van Reply omvat: consulting, systeemintegratie en digitale diensten. www.reply.com

Dit persbericht is een vertaling, de Italiaanse versie zal prevaleren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media

Reply
Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com
Tel. +390117711594

Beleggersrelaties

Reply
Riccardo Lodigiani

r.lodigiani@reply.com
Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter

m.lueckenkoetter@reply.com
Tel. +49524150091017

Check out our twitter: @NewsNovumpr