18:52 uur 01-04-2022

Women’s Entrepreneurship Accelerator-evenement tijdens de 66e sessie van de Commissie voor de status van vrouwen roept op tot investeren in vrouwelijke ondernemers om klimaatverandering aan te pakken

Vrouwelijke ondernemers zijn een versterkende factor in oplossingen bij het opbouwen van een inclusieve en duurzame toekomst

NEW YORK EN GENÈVE–(BUSINESS WIRE)– In het besef van de kruisende relatie tussen klimaatverandering en genderongelijkheid, bracht de Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) op 18 maart hoge vertegenwoordigers van haar stichtende partners samen om de sleutelrol te bespreken van vrouwelijk ondernemerschap bij het leiden van de weg op het gebied van aanpassing, mitigatie en reactie op klimaatverandering en hoe vrouwelijke ondernemers als changemakers bijdragen aan het creëren van een duurzamere en inclusievere samenleving voor iedereen.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20220331005279/nl/

WEA Event at CSW66 “Investing in Women Entrepreneurs to Tackle Climate Change” (Photo: Mary Kay Inc.)

WEA Event at CSW66 “Investing in Women Entrepreneurs to Tackle Climate Change” (Photo: Mary Kay Inc.)

Het CSW-evenement benadrukte het cruciale belang van vrouwelijk ondernemerschap als een belangrijke drijfveer bij het aanpakken van klimaatverandering, de noodzaak om structurele en culturele barrières voor de economische kansen van vrouwen aan te pakken, en hoe vrouwelijke ondernemers kunnen worden ondersteund als ‘oplossingsgerichten’ om op te schalen en te investeren in innovatieve ideeën. Het bevatte ook manieren om de economische kansen van vrouwen te versnellen via genderbewuste inkoop en riep op tot meer ‘commitment-makers’ om verandering voor vrouwen over de hele wereld een impuls te geven door lid te worden van de Accelerator.

Vrouwelijke ondernemers hebben in het verleden met veel obstakels te maken gehad, waaronder een gebrek aan toegang tot kapitaal, minder ondernemersnetwerken in vergelijking met mannen en beleid dat de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt ontmoedigt.1 Deze barrières worden nog verergerd door ongelijke wetten. Een studie van de Wereldbank uit 2022 wees uit dat bijna 2,4 miljard vrouwen in de werkende leeftijd nog steeds niet dezelfde economische rechten genieten als mannen. Van de 190 economieën die in het onderzoek werden onderzocht, handhaven 178 juridische belemmeringen die de volledige economische participatie van vrouwen in de weg staan, terwijl vrouwen in 86 landen nog steeds te maken hebben met een of andere vorm van beperking voor banen. In 95 landen krijgen vrouwen geen gegarandeerd gelijk loon voor gelijkwaardig werk en 76 landen hebben wetten die de rechten van vrouwen op grondbezit, een essentiële hulpbron voor armoedebestrijding, beperken.2

Om deze structurele en culturele barrières waarmee vrouwelijke ondernemers worden geconfronteerd aan te pakken, werd de Women’s Entrepreneurship Accelerator gelanceerd tijdens de Algemene Vergadering van de VN in 2019 in samenwerking met 6 VN-agentschappen met als doel een faciliterend ecosysteem voor vrouwelijke ondernemers te creëren en tegelijkertijd hun impact op duurzame ontwikkeling te maximaliseren.

Specifiek voor het onderwerp van het evenement, blijkt uit gegevens dat vrouwelijke ondernemers in staat zijn om naar bedrijfsinvesteringen te kijken die verder gaan dan alleen financieel rendement en erkennen dat het behalen van financieel rendement en sociaal rendement elkaar niet uitsluiten. Volgens het Global Entrepreneur Report 2020 van BNP Paribas zegt bijvoorbeeld 54 procent van de vrouwelijke ondernemers dat naast inkomen, het verminderen van hun ecologische voetafdruk hun belangrijkste maatstaf is voor succes bij investeren, vergeleken met slechts 41 procent van de mannen.3

Bij het openen van het evenement riep Deborah Gibbins, Chief Operating Officer van Mary Kay Inc., op tot het wegnemen van barrières waarmee vrouwen worden geconfronteerd en beschreef hoe “klimaatverandering niet genderneutraal is. Vrouwen en meisjes betalen de zwaarste prijs. Hun verhoogde kwetsbaarheid is een direct gevolg van genderongelijkheid in het politieke, sociale, culturele en economische weefsel van de samenlevingen waarin ze leven.” Mevrouw Gibbins voegde eraan toe dat vrouwen een voortrekkersrol spelen in de klimaatrespons en al generaties lang “innovatieve tactieken gebruiken om de impact van klimaatverandering te verminderen. Dit is niet nieuw. Wat ze nu nodig hebben, is erkenning voor hun leiderschap en een ecosysteem dat voor hen werkt.”

Opmerkend hoe de COVID-19-pandemie de vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid heeft teruggedraaid, beschreef Vic Van Vuuren, Directeur Enterprises Management, Internationale Arbeidsorganisatie, hoe “vrouwen al actoren zijn in de groene economie als ondernemers, managers, boeren, werknemers in ecotoerisme, afvalbeheer en hernieuwbare energie. We moeten echter erkennen dat de vorderingen die we maken niet voldoende zijn. We moeten gender en gendergelijkheid reguleren in alle wereldwijde beleidslijnen, bedrijfsbeleidslijnen en nationale beleidslijnen.”

Pamela Coke-Hamilton, uitvoerend directeur van het International Trade Center, merkte op hoe “micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, met name die van vrouwen, worden geconfronteerd met belemmeringen bij het verduurzamen van hun bedrijfspraktijken. Bij het International Trade Centre hanteren wij een holistische benadering om het ondernemerschap van vrouwen te ondersteunen om ervoor te zorgen dat zij bijdragen aan een duurzame en groene economie. Het ondersteunen van bedrijven die eigendom zijn van vrouwen is niet alleen goed voor de economie, het versnelt ook onze transitie naar duurzaamheid.”

Stephen Bereaux, adjunct van de directeur van de International Telecommunication Union, riep op tot gelijke kansen in de groene economie voor meer impact en onderstreepte het verband tussen vrouwelijk ondernemerschap bij het creëren van innovatieve, rechtvaardige en inclusieve oplossingen voor klimaatverandering en duurzaamheid. “Als vrouwen kunnen participeren, schalen duurzame praktijken en bedrijfsmodellen sneller op”, vatte dhr. Bereaux samen.

Haoliang Xu, adjunct-secretaris-generaal en directeur van het Bureau voor beleids- en programmaondersteuning bij het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, benadrukte het belang van een inclusief groen herstel en zei dat “UNDP ervan overtuigd is dat we waarschijnlijk voor de grootste uitdaging van onze generatie staan, en we moeten beter terugbouwen. We moeten het goed maken voor de toekomstige generaties vrouwen.”

Sanda Ojiambo, uitvoerend directeur en CEO van het Global Compact van de Verenigde Naties, sprak over de kracht van de particuliere sector bij het uitdagen van orthodoxie en dat “om duurzame oplossingen en klimaatrechtvaardigheid werkelijkheid te laten worden, vrouwelijke ondernemers een plaats aan tafel moeten hebben en in de hele waardeketen moeten worden opgenomen.”

In termen van impactvolle oplossingen riep Anita Bhatia, adjunct-secretaris-generaal en plaatsvervangend uitvoerend directeur van UN Women, op tot meer genderbewuste inkoop, die “een hoge standaard stelt voor inkopers van goederen en diensten om te zeggen dat we alleen of voornamelijk willen kopen van bedrijven die eigendom zijn van vrouwen. Dit is goed voor vrouwen omdat het hen een voorsprong geeft en hun bedrijf een voorsprong geeft in de toeleveringsketen.”

Aldijana Šišić, hoofd Multi-Stakeholder Partnerships and Engagement bij UN Women, onderstreepte de noodzaak van meer actie en meer sectoroverschrijdende partnerschappen en sprak over de onderling samenhangende acties die nodig zijn om de risico’s en kansen van klimaatverandering en genderongelijkheid, en deze aan te pakken. “Bij het aanpakken van klimaatverandering gaat het niet alleen om het beschermen van de planeet, het gaat ook om het wegnemen van de belemmeringen voor vooruitgang. Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die eigendom zijn van en worden geleid door vrouwen, worden steeds meer erkend als de sleutel tot het bieden van klimaatoplossingen. We moeten het proces versnellen en we moeten meer investeren.”

Elizabeth Vazquez, president, CEO en medeoprichter van WEConnect International, modereerde het evenement en zei dat “vrouwen 51 procent van de wereldbevolking vertegenwoordigen, 33 procent van alle particuliere bedrijven bezitten, maar slechts 1 procent van de wereldwijde uitgaven aan producten en diensten van grote bedrijven verdienen.” Als de wereldwijde doelen tegen 2030 moeten worden bereikt, drong mevrouw Vazquez er bij de belanghebbenden op aan “om met intentie, urgentie en in partnerschap met elkaar te handelen en veel proactiever te zijn.”

Een opname van het evenement is hier beschikbaar.

Over de Women’s Entrepreneurship Accelerator

De Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) is een strategisch partnerschap met meerdere belanghebbenden op het gebied van vrouwelijk ondernemerschap, opgericht tijdens UNGA 74. Het roept zes VN-agentschappen bijeen, International Labour Organization (ILO), International Trade Centre (ITC), International Telecommunication Union (ITU), UN Development Program (UNDP), UN Global Compact (UNGC), UN Women en Mary Kay Inc. om tegen 2030 5 miljoen vrouwelijke ondernemers sterker te maken.

Het uiteindelijke doel van het initiatief is om de ontwikkelingsimpact van vrouwelijk ondernemerschap bij het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) te maximaliseren door een faciliterend ecosysteem te creëren voor vrouwelijke ondernemers over de hele wereld. De Accelerator is een voorbeeld van de transformerende kracht van een meervoudig partnerschap van een uniek kaliber om het potentieel van vrouwelijke ondernemers te benutten. Meer informatie is te vinden op we-accelerate. Volg ons: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

_____________________________

1 https://www.oecd.org/cfe/smes/Policy-Brief-on-Women-s-Entrepreneurship.pdf

2 World Bank Group. 2022.Women, Business and the Law 2022. Washington, DC: World Bank.

3 BNP Paribas Global Entrepreneur & Family Report 2021.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications

marykay.com/newsroom
(+1) 972.687.5332 of media@mkcorp.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr