21:40 uur 20-01-2022

Togo – Nieuw partnerschapskader en hernieuwde financiële verbintenis van de Europese Unie

LOMÉ, Togo–(BUSINESS WIRE)– Een officiële ceremonie om het gezamenlijke meerjarenprogrammeringsdocument 2021-2027 (DCP) voor 2021-2027 te presenteren en te lanceren vond plaats in Lomé op 12 januari op het hoofdkantoor van het ministerie van Planning, Ontwikkeling en Samenwerking in 2022. Het gezamenlijke programmeringsdocument, aangenomen op 16 december 2021, werd ontwikkeld in een inclusieve benadering met de Europese Unie, Duitsland en Frankrijk. Het definieert het kader voor de interventies van de Europese partners ter ondersteuning van de inspanningen van de regering van de Togolese Republiek voor de komende zeven jaar.

Dhr. Payadowa Boukpéssi, minister van Staat, minister van Territoriaal Bestuur, Decentralisatie en Ontwikkeling van Gebieden was co-voorzitter van deze presentatieceremonie samen met de ambassadeur van de Europese Unie in Togo, dhr. Joaquìn Tasso Vilallonga. Mevr. Sandra Ablamba Johnson, minister, secretaris-generaal van het presidentschap van de republiek, dhr. Gilbert Bawara, minister van Openbare Dienst, dhr. Sani Yaya, minister van Economische Zaken en Financiën, namens de regering van de Togolese Republiek, evenals mevr. Jocelyne Caballero, ambassadeur van Frankrijk en dhr. Matthias Veltin, ambassadeur van Duitsland, namen deel aan dit evenement.

Het DCP is in synergie met het Nationaal Ontwikkelingsplan (NDP) en het Overheidsstappenplan Togo 2020-2025. Door middel van dit strategisch document verbinden de Europese Unie en haar lidstaten zich ertoe hun steun aan de Togolese Republiek op drie prioritaire gebieden te versterken

– Menselijke ontwikkeling, met name in termen van sociaaleconomische inclusie en toegang tot openbare basisdiensten;

– Duurzame landbouw en het beheer van natuurlijke hulpbronnen om bij te dragen tot het scheppen van banen en de strijd tegen klimaatverandering;

– De consolidering van een vreedzame en veerkrachtige samenleving in Togo door bevordering van veiligheid, goed bestuur en decentralisatie.

De goedkeuring van dit document is een belangrijke stap in het versterken en concretiseren van de samenwerking tussen Togo en zijn Europese partners. Het gezamenlijke programmeringsdocument specificeert de aanpak van het “Team Europe”, bestaande uit de Europese Unie, Frankrijk en Duitsland, evenals hun respectieve financiële en ontwikkelingsinstellingen, namelijk de Europese Investeringsbank (EIB), de Agence Française de Développement (AFD), de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Het is de bedoeling dat de Europese partners synergieën identificeren en hun instrumenten bundelen om de efficiëntie te verhogen in het kader van deze gezamenlijke programmering. Een benadering die verwelkomd werd tijdens het bezoek aan Togo op 24 november 2021 door hoge functionarissen van “Team Europe”.

De daaruit voortvloeiende EU-acties zullen worden gefinancierd door het nieuwe instrument “Europe in the World”, dat het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) vervangt. De goedkeuring van het gezamenlijk programmeringsdocument 2021-2027 en de uitvoering van dit nieuwe financiële instrument vallen samen met de inwerkingtreding van de post-Cotonou-overeenkomst, die het partnerschap tussen Togo en de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) versterkt enerzijds en de Europese Unie en haar lidstaten anderzijds. Als onderdeel van het eerste jaar van uitvoering van dit document wijst “Team Europe” meer dan 243 miljoen euro, of bijna 160 miljard CFA-frank, toe voor nieuwe projecten in de drie bovengenoemde prioritaire gebieden.

Ambassadeur Joaquìn Tasso Vilallonga, hoofd van de delegatie van de Europese Unie (EU) in Togo, was ingenomen met de relevantie van de beginselen in dit document, dat het partnerschap tussen de EU en Togo verder zal versterken: “Het document dat we vandaag hebben, na het bezoek op hoog niveau van het “Team Europe” in Lomé, slechts een paar weken geleden, is de concrete invulling van deze inzet van de Europese Unie, vooral op het gebied van samenwerking en Europese solidariteit met Togo.”

De minister van Staat, minister van Territoriaal Bestuur, Decentralisatie en Ontwikkeling van Gebieden bedankte de Europese partners voor hun steun bij de totstandkoming van dit document, dat aansluit bij de prioriteiten van de regering.

Ik wil nogmaals de oprechte dank van de regering uitspreken aan de Europese Commissie, Duitsland en Frankrijk in het bijzonder, voor de kwaliteit van hun samenwerking en voor hun steun bij de uitvoering van ontwikkelingsprojecten en programma’s voor het welzijn van de mensen. De minister van Buitenlandse Zaken benadrukte bij deze gelegenheid “de verlichte visie en het leiderschap bij het leiden van ontwikkelingsacties” van de president van de republiek, H.E. Faure Essozimna Gnassingbé. Hij besloot met het uitnodigen van al degenen die betrokken zijn bij de uitvoering van dit document om de nodige stappen te ondernemen voor een snelle uitvoering van de projecten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Communication Unit – presidentschap van Togo

Canelle Raberahina

Communication@presidence.gouv.tg

Check out our twitter: @NewsNovumpr