03:38 uur 31-12-2021

GEZAMENLIJK PERSBERICHT: update over voorgenomen openbaar bod voor Intertrust door CSC

WILMINGTON, Del. & AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)– Dit is een gezamenlijk persbericht van Intertrust N.V. (‘Intertrust’ of het ‘Bedrijf’) en Corporation Service Company (‘CSC’ of de ‘Bieder’) op grond van het bepaalde in artikel 7, lid 1, sub a van het Besluit openbare biedingen Wft (het ‘Besluit’) in verband met het voorgenomen aanbevolen openbaar bod van de Bieder op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Intertrust. Deze aankondiging vormt geen aanbod, of enige uitnodiging tot het doen van een aanbod, om effecten van Intertrust te kopen of erop in te schrijven. Enig bod zal uitsluitend worden uitgebracht door middel van een biedingsbericht (het ‘Biedingsbericht’) dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (de ‘AFM’). Deze aankondiging is niet bedoeld voor gehele of gedeeltelijke vrijgave, publicatie of distributie in of naar, direct of indirect, de Verenigde Staten, Canada en Japan of in enig ander rechtsgebied waarin een dergelijke vrijgave, publicatie of distributie onwettig zou zijn.

Verwezen wordt naar het gezamenlijke persbericht van CSC en Intertrust op 6 december 2021 met betrekking tot de voorwaardelijke overeenstemming over een aanbevolen openbaar bod in contanten door CSC op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Intertrust tegen een biedprijs van EUR 20,00 (cum dividend) (het ‘Bod’).

Op grond van het bepaalde in artikel 7, lid 1, sub a van het Besluit, dat een openbare bekendmaking, waaronder een statusupdate, van een voorgenomen openbaar bod vereist binnen vier weken na bekendmaking van het bod, verstrekken CSC en Intertrust hierbij deze gezamenlijke update ten aanzien van het Bod.

CSC en Intertrust bevestigen goede vorderingen te maken met de voorbereidingen voor het Bod. Een verzoek tot herziening en goedkeuring van het Biedingsbericht zal uiterlijk in de tweede helft van februari 2022 bij de AFM worden ingediend. Bovendien is het proces om de vereiste mededingings- en regelgevende goedkeuringen te verkrijgen aan de gang.

CSC en Intertrust kondigen verder aan dat de gezamenlijke ondernemingsraad van Intertrust in Nederland een positief advies heeft uitgebracht over het besluit van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Intertrust om de transactie te steunen en het Bod aan te bevelen.

Zoals gecommuniceerd in het gezamenlijke persbericht van 6 december 2021, verwachten CSC en Intertrust dat het Bod in de tweede helft van 2022 zal worden afgerond.

Extra informatie

Over CSC Global

CSC is ‘s werelds toonaangevende leverancier van zakelijke, juridische, fiscale en digitale merkdiensten aan bedrijven over de hele wereld, en gespecialiseerde administratiediensten aan alternatieve vermogensbeheerders verspreid over een reeks fondsstrategieën, kapitaalmarktdeelnemers in zowel openbare als particuliere markten, en aan bedrijven die fiduciaire en bestuurlijke ondersteuning nodig hebben. We are the business behind business®. Wij zijn de vertrouwde partner voor 90% van de Fortune 500®, meer dan 65% van de Best Global Brands (Interbrand®), bijna 10.000 advocatenkantoren en meer dan 3.000 financiële organisaties. Ons hoofdkantoor is sinds 1899 gevestigd in Wilmington, Delaware, VS, en we hebben kantoren in de Verenigde Staten, Canada, Europa en de regio Azië-Pacific. We zijn een wereldwijd bedrijf dat in staat is om zaken te doen waar onze klanten zich ook bevinden – en we bereiken dat door experts in dienst te nemen in elk bedrijf dat we bedienen. Lees meer op cscglobal.com en cscgfm.com.

Over Intertrust

Intertrust heeft meer dan 4.000 medewerkers die zich toeleggen op het leveren van toonaangevende, gespecialiseerde administratiediensten aan klanten in meer dan 30 rechtsgebieden. Dit wordt versterkt door de ondersteuning die we bieden via ons goedgekeurde partnernetwerk dat nog eens meer dan 120 rechtsgebieden bestrijkt. Onze focus op op maat gemaakte zakelijke, fonds-, kapitaalmarkt- en particuliere vermogensdiensten stelt onze klanten in staat om overal ter wereld te investeren, te groeien en te bloeien. Onze lokale, deskundige kennis en innovatieve, gepatenteerde technologie vormen samen het hart van het internationale bedrijfsleven en zorgen voor een overtuigende propositie, waardoor onze klanten een stap voor blijven.

Algemene beperkingen

De informatie in deze aankondiging is niet bedoeld om volledig te zijn. Deze aankondiging is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen aanbod of uitnodiging om effecten of beleggingsadvies te verwerven of te vervreemden of een aansporing tot het aangaan van beleggingsactiviteiten. Deze aankondiging vormt geen aanbod tot verkoop of uitgifte of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om de effecten van Intertrust in enig rechtsgebied te kopen of te verwerven.

De verspreiding van dit persbericht kan in sommige landen worden beperkt door wet- of regelgeving. Dienovereenkomstig dienen personen die in het bezit komen van dit document zich op de hoogte te stellen van deze beperkingen en deze in acht te nemen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijzen de Bieder en Intertrust elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor de schending van dergelijke beperkingen door een persoon. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een schending vormen van de effectenwetten van dat rechtsgebied. Noch Intertrust, noch de Bieder, noch een van hun adviseurs aanvaarden enige verantwoordelijkheid voor enige schending door een persoon van een van deze beperkingen. Aandeelhouders van Intertrust die enige twijfel hebben over hun positie dienen onverwijld een geschikte professionele adviseur te raadplegen. Deze aankondiging mag niet worden gepubliceerd of verspreid in of naar Canada, Japan en de Verenigde Staten.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan ‘toekomstgerichte verklaringen’ en taal die trends aangeeft, zoals ‘voorzien’ en ‘verwacht’, bevatten. Hoewel Intertrust en de Bieder van mening zijn dat de veronderstellingen waarop hun respectieve financiële informatie en hun respectieve toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd redelijk zijn, kunnen zij geen garantie geven dat deze veronderstellingen correct zullen blijken te zijn. Noch Intertrust, noch de Bieder, noch een van hun adviseurs aanvaarden enige verantwoordelijkheid voor enige financiële informatie in dit persbericht met betrekking tot de werkzaamheden of activiteiten of resultaten of financiële toestand van de andere of hun respectievelijke groepen.

Toelichting bij het persbericht

Dit is een openbare mededeling van Intertrust N.V. op grond van artikel 17, lid 1 van de Europese Verordening marktmisbruik (596/2014). Deze aankondiging vormt geen aanbod, of enige uitnodiging tot het doen van een aanbod, om effecten van Intertrust te kopen of erop in te schrijven.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Persvragen CSC:
Brandy Chieffi

brandy.Chieffi@cscglobal.com
Tel.: +1 302 636 5837

Persvragen Intertrust:
Beleggers en media

Michiel de Jonge

michiel.dejonge@intertrustgroup.com
Tel.: +31 6 533 983 94

Check out our twitter: @NewsNovumpr