09:40 uur 30-11-2021

TMD Security lanceert volgende generatie sleutel loze sloten voor de ATM- kluis, Top Box en toegangsdeuren

 TMD’s High Security Access Management helpt banken, ATM fabrikanten en serviceproviders om aanzienlijk operationele kosten te besparen, activiteiten te vereenvoudigen en de efficiëntie te verbeteren.

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)– TMD Security, wereldleider op het gebied van hoog beveiligd ATM- en toegangsbeheer, heeft vandaag de lancering aangekondigd van zijn door eigen R&D ontwikkelde intelligente sloten voor alle soorten toegangspunten.

TMD sleutel loze sloten voor geldautomaten en toegangsdeuren zijn geïntegreerd in TMD High Security Access Management dat alle gebruikers en locaties centraal beheert met één proces met een real-time audit-trail. Toegang voor servicemonteurs, personeel en Cash-in-Transit (CIT)-teams kan gepland en vooraf goedgekeurd worden. Op het moment van toegang worden gebruikers- en slotreferenties direct gecontroleerd en indien correct, wordt een versleutelde One Time Code (OTC) rechtstreeks naar het slot verzonden via de mobiele app.

TMD ATM Safe Lock is uniek omdat de beveiliging en intelligentie zich in de Lock Controller bevinden, die zich in de kluis achter de deur bevindt. De OTC wordt via de mobiele app direct naar de Lock Controller gestuurd. Omdat er geen toetsenbord nodig is, is de Lock Controller een ‘onzichtbaar’ slot voor de kluis of toegangsdeur. Het gebruiksvriendelijke toetsenbord van TMD is indien nodig als aparte module verkrijgbaar.

TMD Pop-Up Lock is ontworpen voor de kleinste ruimtes in een ATM Top Box of kast. Het slot is van buiten plat zonder toetsenbord omdat de OTC via de mobiele app rechtstreeks naar de Lock Controller in de Top Box wordt gestuurd.

TMD Intrusion Defence Kit beschermt tegen fysieke aanvallen en genereert een waarschuwing als de sensoren boren of thermisch gereedschap detecteren, om pogingen de Top Box of kluis te forceren of als de geldautomaat van zijn locatie wordt verwijderd.

TMD Alarm Switch integreert het deactiveren en activeren van bestaande alarmsystemen met Access Management en een real-time audit-trail.

“Onze innovatieve operationele oplossingen verlagen de operationele kosten aanzienlijk”, zegt Cees Heuker van Hoek, CEO & oprichter, TMD Security. “TMD bevindt zich in een unieke positie met onze eigen, in-house hardware en software R&D om oplossingen te ontwerpen voor elke geldautomaat, Self Service Terminal, Kiosk of toegangsdeur.”

TMD Security zal zijn nieuwe oplossingen lanceren op RBR BankSec 21 in Londen

TMD Security Launches Next Generation Key-less Lock Solutions for ATM Safe, Top Box and Access Doors

TMD’s High Security Access Management helps banks, ATM deployers and service providers save significant operational costs, simplify operations and improve efficiency.

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)– TMD Security, global leader in high security ATM and branch access management, announced today the launch of its in-house R&D developed intelligent lock solutions for all types of access points.

TMD key-less lock solutions for ATMs and access doors are integrated into TMD High Security Access Management which centrally manages all users and locations with one process and a real-time audit trail. Access for service engineers, branch staff and Cash-in-Transit (CIT) teams is scheduled and pre-approved. At the time of access, user and lock credentials are instantly checked and if correct, an encrypted One Time Code (OTC) is sent directly to the lock via the mobile app.

TMD ATM safe lock is unique because the security and intelligence are inside the Lock Controller, located inside the safe behind the door. The OTC is sent directly to the Lock Controller via the mobile app. With no need for a keypad, the Lock Controller is an ‘invisible’ lock for the safe or access door. TMD’s user-friendly keypad is available as a separate module if required.

TMD Pop-Up Lock is designed for the smallest spaces on an ATM top box or cabinet. The lock is flat from the outside with no keypad because the OTC is sent via the mobile app directly to the Lock Controller which is inside the top box.

TMD Intrusion Defence Kit protects against physical attacks and generates an alert if the sensors detect drilling or thermal tools, attempts to force open the top box or safe or if the ATM is removed from its location.

TMD Alarm Switch integrates the deactivation and activation of existing alarm systems with Access Management and a real-time audit trail.

“Our innovative operations management solutions significantly reduce operational costs,” said Cees Heuker of Hoek, CEO & Founder, TMD Security. “TMD is in a unique position with our in-house hardware and software R&D to design solutions for any ATM, Self Service Terminal, Kiosk or access door.’’

TMD Security will launch its new solutions at RBR BankSec 21 in London.

Company profile

TMD Security, founded in 2004, is the global leader in High Security Access Management and ATM security solutions.

www.tmdsecurity.com

accessmanagement@tmdsecurity.com

Contacts

Claire Shufflebotham

c.shufflebotham@tmdsecurity.com
+44 (0)7791 091876

Check out our twitter: @NewsNovumpr