08:23 uur 23-11-2021

EU-bouwomgeving heeft de grootste klimaat investeringskloof van alle sectoren

LONDEN–(BUSINESS WIRE)– Volgens een nieuw rapport van het Green Finance Institute (GFI) is er dit decennium 3,5 biljoen euro aan investeringen nodig om de Europese gebouwen door middel van renovatie koolstofarm te maken om de klimaatdoelstelling van de EU voor 2030 te halen. Op basis van de huidige plannen van de lidstaten wordt de investeringskloof tot 2030 geschat op 2,75 biljoen euro, waarmee dit de grootste klimaat investeringskloof van welke sector dan ook is.

Het rapport: Unlocking the Trillions: Publiek-private innovatie om de renovatie golfambitie van de EU waar te maken, biedt een nieuwe analyse van hoe lidstaten particuliere financiering en investeringen voor de renovatie van gebouwen kunnen mobiliseren. De paper belicht een combinatie van volwassenheid van de financiële markt, een stimulerende omgeving en beleidsambitie als pijlers waarop financiële innovatie staat, en het landschap hiervoor verschilt in Europa. Het rapport, gelanceerd in samenwerking met de onafhankelijke klimaatdenktank E3G met financiering van de Laudes Foundation, voerde een unieke kartering uit om landen met een hoog potentieel te identificeren met een volwassen financieel landschap, die een gunstige omgeving en ambitieuze plannen voor de gebouwde omgeving hebben. Vervolgens werd in elk land gekeken naar bestaande projecten en netwerken.

EU Built Environment Has the Largest Climate Investment Gap of Any Sector

LONDON–(BUSINESS WIRE)– Meeting the EU’s 2030 climate target needs €3.5 trillion of investment this decade to decarbonise Europe’s buildings through renovation, according to a new report from the Green Finance Institute (GFI). Based on Member States’ current plans, the investment gap to 2030 is estimated at €2.75 trillion1, making it the largest climate investment gap of any sector.

The report: Unlocking the Trillions: Public-private innovation to deliver the EU’s renovation wave ambition provides new analysis of how Member States can mobilise private finance and investment for building renovation. The paper highlights a combination of finance market maturity, an enabling environment, and policy ambition as pillars upon which financial innovation stands, and the landscape for these differs across Europe. The report launched in partnership with independent climate think tank E3G with funding from the Laudes Foundation, conducted a unique mapping exercise to identify high-potential countries with a mature financial landscape, which have an enabling environment and ambitious built environment plans. It then looked at existing projects and networks in each country.

The Green Finance Institute, is the UK’s principal forum for public and private sector collaboration in green finance, and alongside the report it is launching the Coalition for the Energy Efficiency of Buildings Europe (CEEB Europe) to bring together leaders in finance, real estate and energy sectors, and policy, academia and non-profit organisations, to co-develop financial products to address this investment gap, building on the success of the GFI’s UK-based Coalition, Coalition for the Energy Efficiency of Buildings (CEEB).

As a next step, CEEB Europe will partner with key players in finance and real estate sectors to join or set up in-country coalitions which will work through the country-specific challenges and opportunities for widescale renovation.

“At COP26 we heard renewed calls for the built environment to fully decarbonise. As this report notes, the investment gap to realise these ambitions is huge. The real gap is now one of collaboration – across the worlds of finance, buildings, policy and more – to align ambition, and establish the practical instruments that help millions of citizens and businesses bring their buildings up to climate-aligned standards. The CEEB model is leading the way here.” – James Drinkwater, Head of Built Environment, Laudes Foundation.

For further information, please contact


1 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf added to the Commission’s current estimated spend of €85-90bn x10

Contacts

SEC Newgate UK

greenfinanceinstitute@secnewgate.co.uk
Dafydd Rees, Sophie Morello, Tim Le Couilliard

+44 (0)20 3757 6746

Rosie Cade

rosie.cade@gfi.green
+44 (0)7838 368194

Check out our twitter: @NewsNovumpr