17:48 uur 17-11-2021

Enviva en J-Power slaan handen ineen om energieopwekking in Japan koolstofvrij te maken

Enviva gaat samenwerken met J-Power om een wereldwijde bevoorradingsketen te ontwikkelen van maximaal 5 miljoen ton duurzame houtachtige biomassa ter vervanging van steenkool in de elektriciteitscentrales van J-Power

BETHESDA, Md. en TOKIO–(BUSINESS WIRE)– Enviva Partners, LP (NYSE:EVA) (‘Enviva’), een wereldwijd bedrijf in hernieuwbare energie en gespecialiseerd in duurzame bio-energie uit hout, en het in Tokio gevestigde nutsbedrijf Electric Power Development Co, Ltd. (TYO:9513) (‘J-Power’), hebben een intentieverklaring (MOU) ondertekend voor de grootschalige langetermijnlevering van duurzame houtbiomassa van Enviva’s productiefaciliteiten in het zuidoosten van de VS aan J-Power’s kolengestookte elektriciteitscentrales in Japan. De overeenkomst is bedoeld om een uitvoerbaar en investeerbaar plan uit te werken in het kader waarvan Enviva nieuwe infrastructuur zal bouwen voor de productie en levering van maximaal 5 miljoen ton duurzame houtpellets. Deze zullen de steenkool in de bestaande kolengestookte elektriciteitscentrales van J-Power definitief vervangen, waardoor de uitstoot van broeikasgassen door het nutsbedrijf aanzienlijk zal worden teruggedrongen. Het MOU dient als kader om de rol van biomassa als hernieuwbare en duurzame energiebron te verruimen en J-Power te helpen zijn ‘Blue Mission’-doelstelling te halen en tegen 2050 koolstofneutraal te zijn.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20211117006123/nl/

Enviva’s wood pellet storage dome at the Port of Chesapeake in Virginia, U.S. (Photo: Business Wire)

Enviva’s wood pellet storage dome at the Port of Chesapeake in Virginia, U.S. (Photo: Business Wire)

“Klimaatverandering is een wereldwijd probleem dat een wereldwijde aanpak vereist. Enviva heeft een bewezen staat van dienst als het gaat om het leveren van een betrouwbaar, schaalbaar en duurzaam product, dat vandaag de dag wezenlijk bijdraagt aan de decarbonisatie van energie, bij energieproducenten en industrieën over de hele wereld,” aldus Thomas Meth, mede-oprichter en executive vice president van sales en marketing bij Enviva. “We zijn verheugd dat onze samenwerking met J-Power dit toonaangevende nutsbedrijf in Japan kan helpen zijn klimaatdoelstellingen te bereiken met betrouwbare basislastenergie ter aanvulling van de intermitterende wind- en zonne-energie.”

In april verdubbelde Japan, ‘s werelds twee na grootste economie, bijna zijn doelstelling om de koolstofuitstoot in 2030 met 40% te verminderen (tegenover 26% in 2013) en sloot zich daarmee aan bij andere landen die van steenkool en andere fossiele brandstoffen afstappen om de strijd tegen de klimaatverandering te versnellen. Om verder aan te sluiten bij het decarbonisatiebeleid van de regering heeft J-Power, dat in totaal 8,4 gigawatt aan kolengestookte energiecapaciteit heeft, onlangs diverse plannen aangekondigd, waaronder de geleidelijke sluiting van verouderde warmtecentrales en het bijstoken van biomassa of ammoniak.

In het kader van de overeenkomst zullen de partijen gezamenlijk nagaan wat de meest duurzame en kostenefficiënte aanpak is om het project voor de omzetting van kolen in biomassa te realiseren, wat betreft de continuïteit van de energievoorziening, goederenontvangst in de haven, logistiek voor levering en opslag, veiligheidsmaatregelen en projectkosten. De investering zal gebruikmaken van de bestaande kolengestookte elektriciteitscentrales van J-Power door ze om te bouwen, zodat er zowel gespecialiseerde als bijgestookte biomassacentrales kunnen ontstaan.

Het omzetten van bestaande kolengestookte elektriciteitscentrales op het gebruik van duurzame biomassa is een van de snelste en meest kosteneffectieve manieren om de broeikasgasemissies tijdens de levenscyclus van een centrale met meer dan 80% terug te brengen en tegelijkertijd de werkgelegenheid in de toeleveringsketen te behouden. Dankzij projecten voor de omschakeling van kolen op biomassa kunnen voormalige kolencentrales kostenefficiënt blijven werken met hun bestaande toeleverings-, opwekkings- en netwerkinfrastructuur. In tegenstelling tot wind- en zonne-energie is biomassa niet afhankelijk van de uitbreiding van het net.

“We hebben er alle vertrouwen in dat onze samenwerking met Enviva, dat een staat van dienst heeft in het duurzaam en betrouwbaar leveren van biomassa, ten volle bijdraagt aan de inspanningen van J-Power om koolstofneutraliteit te realiseren. Dankzij J-Power’s uiterst efficiënte technologie voor het gebruik van vaste brandstoffen en Enviva’s wereldwijde leveringscapaciteit, voldoen we aan de maatschappelijke verwachtingen van het bereiken van koolstofneutraliteit gekoppeld aan een stabiele energievoorziening,” aldus Shinsuke Suzuki, Executive Officer, directeur van de afdeling Thermal Energy & Value Creation bij J-Power.

De biomassa die uiteindelijk door Enviva in het kader van de overeenkomst wordt geleverd, zal worden gecertificeerd volgens de huidige duurzaamheidscriteria van de Europese Unie (EU), om de gezondheid, groei en capaciteit van bossen op lange termijn op peil te houden en te verbeteren. De duurzaamheidsnorm van de EU garandeert dat biomassa alleen afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen die worden hernieuwd. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat de koolstofvoorraden stabiel zijn of toenemen, dat er legaal wordt gekapt, dat er geen biomassa wordt gewonnen uit beschermde natuurgebieden en rekening wordt gehouden met de bodemkwaliteit en de biodiversiteit.

Eerder dit jaar kondigde Enviva zijn eigen netto-nulverbintenis aan, om tegen 2030 al zijn directe emissies te verminderen, te elimineren of te compenseren. Enviva wil innovatieve en verbeterde processen met een lagere uitstoot invoeren door te investeren in projecten die echte, aanvullende en door derden geverifieerde netto koolstofreducties opleveren, als onderdeel van dit ambitieuze plan om de koolstofuitstoot uit fossiele brandstoffen te verminderen en de energie-efficiëntie te verbeteren.

Klik hier voor meer informatie over Enviva’s netto-nulplannen en -doelstellingen voor 2030. Klik hier voor meer informatie over J-Power’s ‘Blue Mission 2050’-initiatief.

Over Enviva

Enviva (NYSE:EVA) aggregeert een natuurlijke hulpbron, houtvezel, en verwerkt die tot een transporteerbare vorm, houtpellets. Enviva verkoopt een aanzienlijk deel van de houtpellets via langlopende contracten met een minimum-afnamebeding met kredietwaardige klanten in het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en Japan. Enviva bezit en exploiteert 10 fabrieken met een gecombineerde productiecapaciteit van ongeveer 6,2 miljoen ton per jaar in Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida en Mississippi. Daarnaast exporteert Enviva houtpellets via zijn eigen zeeterminals in de haven van Chesapeake, Virginia, de haven van Wilmington, North Carolina, en de haven van Pascagoula, Mississippi, en via zeeterminals van derden in Savannah, Georgia, Mobile, Alabama en Panama City, Florida.

Bezoek onze website op envivabiomass.com voor meer informatie over Enviva. Volg Enviva op social media @Enviva.

Over Electric Power Development Co., Ltd. (J-Power)

Electric Power Development Co., Ltd. (J-Power) is een in Japan gevestigde energieproducent en -verkoper. J-Power heeft 18.250 megawatt (MW) aan energieopwekkingscapaciteit op 97 locaties in Japan. Het aandeel waterkracht van het bedrijf bedraagt ongeveer 47%, het aandeel thermische energie ongeveer 50%. J-Power ontwikkelt installaties voor hernieuwbare energie, zoals wind- of geothermische energie, met een plan om de capaciteit uit te breiden tot 1.500 MW tegen 2025. Internationaal beschikt J-Power over 6.544 MW aan energieopwekkingscapaciteit op 33 locaties, onder meer in Thailand, de Verenigde Staten en China.

Op 26 februari 2021 kondigde J-Power zijn ‘Blue Mission 2050’ aan, samen met de doelstellingen van het bedrijf om tegen 2030 40% minder koolstof uit te stoten dan het driejaarsgemiddelde van de werkelijke uitstoot in 2017-2019, en om tegen 2050 netto-nul (koolstofneutraliteit) te bereiken. Het stappenplan omvat de overgang van steenkool naar koolstofvrije waterstof, de ontwikkeling van hernieuwbare energie, de ontwikkeling van kernenergie als koolstofvrije bron, en de uitbreiding van het elektriciteitsnet als kerninfrastructuur van Japan.

Waarschuwing betreffende op toekomstgerichte uitspraken

De hierin opgenomen informatie en alle mondelinge uitspraken die in verband hiermee zijn gedaan, bevatten ‘toekomstgerichte uitspraken’ in de zin van sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Alle uitspraken, anders dan uitspraken over huidige of historische feiten die hierin zijn opgenomen, met betrekking tot de toekomstige financiële prestaties van Enviva, evenals Enviva’s strategie, toekomstige activiteiten, financiële positie, geschatte inkomsten en verliezen, geraamde kosten, vooruitzichten, plannen en doelstellingen van het management zijn toekomstgerichte uitspraken. Indien in deze wordt gebruikgemaakt van de woorden ‘zou kunnen’, ‘zou moeten’, ‘zal’, ‘kan’, ‘geloven’, ‘anticiperen’, ‘van plan zijn’, ‘schatten’, ‘verwachten’, ‘projecteren’, het negatieve equivalent van dergelijke termen en andere soortgelijke uitdrukkingen, zijn ze bedoeld om toekomstgerichte uitspraken aan te duiden, hoewel niet alle toekomstgerichte uitspraken dergelijke aanwijzingen bevatten. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en veronderstellingen van het management over toekomstige gebeurtenissen en zijn gebaseerd op informatie die op dit moment beschikbaar is ten aanzien van de uitkomst en het tijdstip van toekomstige gebeurtenissen. Tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving, wijst Enviva elke verplichting van de hand om toekomstgerichte uitspraken, die allemaal uitdrukkelijk als zodanig zijn aangemerkt door de verklaringen in deze paragraaf, te herzien of bij te werken in het licht van gebeurtenissen of omstandigheden na de datum hiervan. Enviva waarschuwt u dat deze toekomstgerichte uitspraken onderhevig zijn aan risico’s en onzekerheden, waarvan de meeste moeilijk te voorspellen zijn en waarvan vele buiten de invloedssfeer van Enviva liggen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Enviva

Maria Moreno

media@envivabiomass.com
+1-301-657-5560

J-Power

+81-3-3546-2211

Check out our twitter: @NewsNovumpr