01:58 uur 13-11-2021

Spotify kondigt overname aan van audioboekleider Findaway

NEW YORK (VS)–(BUSINESS WIRE)– Spotify Technology SA (NYSE: SPOT) (het ‘bedrijf’) heeft vandaag aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst is aangegaan voor de overname van Findaway, een wereldleider in de distributie van digitale audioboeken. De voorwaarden van de transactie werden niet openbaar gemaakt.

Samen zullen Spotify en Findaway de intrede van Spotify in de snelgroeiende audioboekenindustrie versnellen, waardoor snellere innovatie mogelijk wordt en audioboeken naar de honderden miljoenen bestaande luisteraars van Spotify worden gebracht. De technologische infrastructuur van Findaway stelt Spotify in staat om zijn audioboekencatalogus snel te schalen en te innoveren in de ervaring voor consumenten, en tegelijkertijd nieuwe wegen te bieden voor uitgevers, auteurs en onafhankelijke makers om een nieuw publiek over de hele wereld te bereiken. De overname positioneert Spotify om een revolutie teweeg te brengen in de ruimte op dezelfde manier als muziek en podcasts, waardoor inhoud een breed publiek kan bereiken op zijn wereldwijde platform.

“Het is de ambitie van Spotify om de bestemming te zijn voor alles wat met audio te maken heeft, zowel voor luisteraars als makers. De overname van Findaway versnelt de aanwezigheid van Spotify op het gebied van audioboeken en helpt ons om die ambitie sneller waar te maken”, zei Gustav Söderström, Chief Research & Development Officer van Spotify. “We zijn verheugd om het Findaway-team, het allerbeste technologieplatform en de robuuste audioboekencatalogus te combineren met de expertise van Spotify om een revolutie teweeg te brengen in de audioboekenruimte, zoals we hebben gedaan met muziek en podcasts.”

“Samen met Spotify hebben we de mogelijkheid om het audioboeken-ecosysteem te innoveren en te democratiseren”, zei Mitch Kroll, oprichter en CEO van Findaway. “We hebben Findaway opgericht met de erkenning van de kracht van het gesproken woord door middel van audioboeken en de unieke mogelijkheid om verhalenvertellers sterker te maken en hen in contact te brengen met luisteraars. We kijken ernaar uit om onze toonaangevende technologische tools en ons team van wereldklasse te combineren met het bereik van het platform van Spotify om een verbeterde audio-ervaring te bieden aan makers, uitgevers en luisteraars over de hele wereld.”

Het bedrijf behoudt zijn hoofdkantoor in Solon, Ohio en wordt verder geleid door Mitch Kroll, oprichter en CEO van Findaway, die gaat rapporteren aan Nir Zicherman, hoofd van audioboeken bij Spotify.

De transactie zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 worden afgesloten en is afhankelijk van controle door en goedkeuring van de regelgevende instanties.

Over Spotify Technology S.A.

Spotify is ’s werelds meest populaire abonnementsdienst voor audiostreaming met een gemeenschap van meer dan 381 miljoen maandelijks actieve gebruikers en 172 miljoen Premium-abonnees. Het bedrijf is aanwezig in 178 markten en heeft meer dan 70 miljoen tracks, waarvan 3,2 miljoen podcasttitels, en heeft voor een revolutie gezorgd in de manier waarop mensen genieten van muziek en podcasts.

Over Findaway

Findaway, ’s werelds audioboekpartner, begon in 2005 een revolutie teweeg te brengen op het gebied van audioboeken met Playaway, een voor circulatie gebouwde, vooraf geladen audioboekenspeler. Met een ongeëvenaarde focus op innovatie is Findaway de wereldleider geworden in de distributie van digitale audioboeken met AudioEngine, en het meest vertrouwde platform voor zelfpublicatie voor onafhankelijke auteurs met Findaway Voices. Aanvullende aanbiedingen van end-to-end audioproductie door Audioworks en publicatie onder hun OrangeSky Audio-stempel hebben de positie van Findaway in het centrum van de audioboekenindustrie verder verstevigd. Ga voor meer informatie over Findaway en de Findawayers die het allemaal mogelijk maken naar www.findaway.com.

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN

Dit persbericht bevat ‘toekomstgerichte verklaringen’ zoals gedefinieerd in sectie 27A van de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en sectie 21E van de United States Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. De woorden ‘zullen’, ‘verwachten’ en soortgelijke woorden zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Voorbeelden van toekomstgerichte verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen die we doen met betrekking tot de mogelijke voordelen van de overname en de verwachte tijdsplanning van de afronding van de overname. Het is onze bedoeling dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen vallen onder de safe-harbor-bepalingen voor toekomstgerichte verklaringen die zijn opgenomen in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en deze verklaring opnemen om te voldoen aan de safe-harbor-bepalingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen houden aanzienlijke risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van onze historische ervaring en onze huidige verwachtingen of projecties, met inbegrip van maar niet beperkt tot de volgende bekende essentiële factoren: ons vermogen om potentiële gebruikers aan te trekken en om bestaande gebruikers behouden; concurrentie voor gebruikers, luistertijd van gebruikers en adverteerders; risico’s verbonden aan onze internationale expansie en ons vermogen om onze groei te beheren; ons vermogen om inhoud te voorspellen, aan te bevelen en af te spelen die onze gebruikers leuk vinden; ons vermogen om effectief geld te verdienen met onze Dienst; ons vermogen om voldoende inkomsten te genereren om winstgevend te zijn of om een positieve cashflow te genereren en op een duurzame basis te groeien; risico’s die samenhangen met de uitbreiding van onze activiteiten om niet-muziekinhoud te leveren, inclusief podcasts, inclusief verhoogde zakelijke, juridische, financiële, reputatie- en concurrentierisico’s; mogelijke geschillen of aansprakelijkheden in verband met inhoud die beschikbaar is gesteld op onze Dienst; risico’s met betrekking tot de acquisitie, investering en vervreemding van bedrijven of technologieën; onze afhankelijkheid van licenties van derde partijen voor de meeste inhoud die we streamen; ons gebrek aan controle over de aanbieders van onze inhoud en hun effect op onze toegang tot muziek en andere inhoud; ons vermogen om te voldoen aan de vele complexe licentieovereenkomsten waarbij wij partij zijn; ons vermogen om de te betalen bedragen op grond van onze licentieovereenkomsten nauwkeurig in te schatten; de beperkingen van onze operationele flexibiliteit als gevolg van de minimumgaranties die vereist zijn onder bepaalde van onze licentieovereenkomsten; ons vermogen om nauwkeurige en uitgebreide informatie te verkrijgen over de composities die zijn belichaamd in geluidsopnames om de nodige licenties te verkrijgen of verplichtingen uit hoofde van onze bestaande licentieovereenkomsten na te komen; nieuwe auteursrechtwetgeving en gerelateerde regelgeving die de kosten en/of moeilijkheid van muzieklicenties kunnen verhogen; beweringen door derde partijen van inbreuk of andere schendingen door ons van hun intellectuele eigendomsrechten; ons vermogen om ons intellectueel eigendom te beschermen; de afhankelijkheid van streaming van besturingssystemen, online platformen, hardware, netwerken, regelgeving en normen waar wij geen controle over hebben; mogelijke inbreuken op onze beveiligingssystemen of systemen van derde partijen, onder meer als gevolg van ons Work From Anywhere-programma; onderbrekingen, vertragingen of stopzettingen van de dienstverlening in onze systemen of systemen van derde partijen; wijzigingen in wet- of regelgeving die van invloed zijn op ons; risico’s met betrekking tot privacy en bescherming van gebruikersgegevens; ons vermogen om ons merk te behouden, beschermen en verbeteren; betalingsgerelateerde risico’s; ons vermogen om belangrijk personeel aan te nemen en te behouden, en uitdagingen voor productiviteit en integratie als gevolg van ons Work From Anywhere-programma; ons vermogen om onze gebruikersstatistieken en andere schattingen nauwkeurig te schatten; risico’s in verband met manipulatie van streamtellingen en gebruikersaccounts en ongeautoriseerde toegang tot onze diensten; fiscale risico’s; de concentratie van het stemrecht onder onze oprichters die substantiële controle over ons bedrijf hebben en zullen blijven hebben; risico’s in verband met onze status als buitenlandse particuliere emittent; internationale, nationale of lokale economische, sociale of politieke omstandigheden; risico’s in verband met boekhoudkundige schattingen, valutaschommelingen en wisselkoerscontroles; en de impact van de COVID-19-pandemie op ons bedrijf en onze activiteiten, inclusief eventuele nadelige gevolgen voor de advertentieverkoop of abonnee-inkomsten; risico’s met betrekking tot onze schulden, inclusief beperkingen op onze kasstroom voor operaties en ons vermogen om aan onze verplichtingen onder de omwisselbare obligaties te voldoen; ons vermogen om het nodige geld bijeen te brengen om de omwisselbare obligaties terug te kopen voor contanten, onder bepaalde omstandigheden, of om contante bedragen te betalen die bij omwisseling verschuldigd zijn; bepalingen in het contract met betrekking tot de omwisselbare obligaties die een anderszins voordelige overname van ons vertragen of voorkomen; enige nadelige impact op onze gerapporteerde financiële toestand en resultaten van de boekhoudmethoden voor de omwisselbare obligaties; en dergelijke andere risico’s zoals uiteengezet in onze deponeringen bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. We nemen geen verplichting op ons om toekomstgerichte verklaringen bij te werken om gebeurtenissen of omstandigheden weer te geven die zich voordoen na de datum hiervan.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Investeerdersrelaties:
Bryan Goldberg

ir@spotify.com
Investors.spotify.com

Public Relations:
Dustee Jenkins

press@spotify.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr